A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 12

1
Jahveho slovo mi došlo takto:
2
"Syn človeka, bývaš medzi odbojníkmi, ktorí majú oči, ale nechcú vidieť, majú uši, ale nechcú počuť, lebo sú to odbojníci.
3
Preto ty, syn človeka, zbaľ si batoh vyhnanca a choď do vyhnanstva za bieleho dňa, pred ich očami. Keď vyrazíš do vyhnanstva zo svojho domu na iné miesto pred ich očami, možno si uvedomia, že sú odbojníci.
4
Vynes von svoj batoh, batoh vyhnanca, za bieleho dňa pred ich očami a potom večer, zasa pred ich očami, odíď z domu, ako sa odchádza do vyhnanstva.
5
Pred ich očami prebor dieru v múre a vynes svoje veci cez ňu.
6
Keď sa zvečerí, nalož si batoh na plecia pred ich očami a vyjdi von. Zahaľ si tvár, aby si nevidel kraj, lebo som ťa urobil výstražným znamením pre dom Izraela."
7
Urobil som celkom tak, ako mi bolo rozkázané: svoj batoh ako batoh vyhnanca som vyniesol za bieleho dňa a keď sa zvečerilo, preboril som dieru v múre svojimi rukami a za tmy som si naložil batoh na plecia pred ich očami.
8
Ráno mi došlo Jahveho slovo takto:
9
"Syn človeka, nepýtal sa ťa dom Izraela, ten odbojný ľud: Čo to robíš?
10
Povedz im: Takto hovorí Pán Jahve: Tento výrok sa týka kniežaťa Jeruzalema a celého domu Izraela, čo býva v ňom.
11
Povedz: Ja som pre vás výstražným znamením. Čo som ja urobil, to sa stane s nimi, budú odvlečení do vyhnanstva.
12
Knieža, ktoré je medzi nimi, si naloží na plecia svoj batoh za tmy a vyjde cez múr, ktorý preboria, aby mohol ujsť; zahalí si tvár, aby svojimi očami nevidel krajinu.
13
Ale ja hodím naňho svoju sieť a on sa chytí do jej pletiva; zavediem ho do Babylonu, do zeme Chaldejcov, no vidieť ju nebude a tam zomrie.
14
Do všetkých vetrov rozhádžem všetkých, čo sú okolo neho, jeho telesnú stráž a celé jeho vojsko, a budem ich prenasledovať s taseným mečom.
15
Potom si uvedomia, že ja som Jahve, keď ich rozhádžem medzi národy a roztrúsim do cudzích krajín.
16
Ale niekoľko z nich zachovám pred mečom, pred hladom a pred morom, aby vyrozprávali všetky svoje zločiny medzi národmi, medzi ktoré pôjdu, aby aj tie vedeli, že ja som Jahve."
17
Jahveho slovo mi znovu došlo takto:
18
"Syn človeka, keď ješ chlieb, musíš sa triasť, a keď piješ vodu, musíš sa chvieť úzkosťou.
19
Potom povedz prostému ľudu: Takto hovorí Pán Jahve o jeruzalemských obyvateľoch a o izraelskej krajine: Svoj chlieb budú jesť s úzkosťou a s hrôzou piť svoju vodu, lebo krajina bude zbavená svojej hojnosti pre zlobu všetkých svojich obyvateľov.
20
Ľudnaté mestá budú zničené a krajina sa stane spustošeným krajom. Vtedy si uvedomíte, že ja som Jahve."
21
Jahveho slovo mi došlo takto:
22
"Syn človeka, čo je to za porekadlo v izraelskej zemi: Dni utekajú a proroctvá sa neplnia?
23
Preto im povedz: Takto hovorí Pán Jahve: Urobím koniec tomuto porekadlu, nebudú ho už pospevovať v Izraeli. Ba povedz im: Blížia sa dni, keď sa splnia všetky videnia,
24
lebo medzi domom Izraela nebudú už prázdne videnia ani klamlivé predpovede,
25
lebo ja, Jahve, budem hovoriť. A to, čo poviem, platí, vyplní sa bez odkladu. Ešte za vášho života, odbojníci, budem hovoriť a uskutočním to, čo poviem. Výrok Pána Jahveho."
26
Jahveho slovo mi došlo takto:
27
"Syn človeka, pozri, dom Izraela hovorí: Videnie, ktoré tento vidí, platí pre budúce časy, on prorokuje o ďalekej budúcnosti.
28
Preto im povedz: Takto hovorí Pán Jahve: Ani jedno z mojich slov sa neoneskorí, čo hovorím, sa uskutoční, výrok Pána Jahveho."
Ezechiel 12:1
Ezechiel 12:2
Ezechiel 12:3
Ezechiel 12:4
Ezechiel 12:5
Ezechiel 12:6
Ezechiel 12:7
Ezechiel 12:8
Ezechiel 12:9
Ezechiel 12:10
Ezechiel 12:11
Ezechiel 12:12
Ezechiel 12:13
Ezechiel 12:14
Ezechiel 12:15
Ezechiel 12:16
Ezechiel 12:17
Ezechiel 12:18
Ezechiel 12:19
Ezechiel 12:20
Ezechiel 12:21
Ezechiel 12:22
Ezechiel 12:23
Ezechiel 12:24
Ezechiel 12:25
Ezechiel 12:26
Ezechiel 12:27
Ezechiel 12:28
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48