A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 11

1
Potom ma duch zdvihol a zaniesol ma k Východnej bráne Jahveho chrámu, ktorá hľadí na východ. A tam, pred bránou, bolo dvadsaťpäť mužov, medzi nimi som uzrel Jaazaniáša, syna Azzurovho, a Pelatiáša, syna Benaiášovho, vodcov ľudu.
2
Jahve mi povedal: "Syn človeka, toto sú tí ľudia, ktorí vymýšľajú zlo, ktorí dávajú zlé rady v tomto meste.
3
Hovoria: Čoskoro sa nebudú stavať domy, lebo mesto je hrniec a my sme mäso v ňom.
4
Preto prorokuj proti nim, prorokuj, syn človeka!"
5
Jahveho duch náhle dopadol na mňa a povedal mi: "Hovor! Toto hovorí Jahve: Takto ste rozprávali, Izraelci, ale ja viem, čo máte na mysli.
6
Vy ste vraždili a vraždili v tomto meste a jeho ulice ste naplnili mŕtvolami.
7
Preto takto hovorí Pán Jahve: Mŕtvoly vami pozabíjaných, ktoré ste pohádzali doprostred Jeruzalema, sú to mäso. Ten hrniec je však mesto, ale ja vás z neho vyženiem.
8
Bojíte sa meča, nuž ja privediem na vás meč, to je výrok Pána Jahveho.
9
Vyženiem vás z mesta, vydám vás cudzincom do rúk, svoj súd vykonám nad vami.
10
Padnete mečom, na území Izraela vás budem súdiť, tak si uvedomíte, že ja som Jahve.
11
Toto mesto nebude pre vás kotlom a vy nebudete v ňom mäsom: vás budem súdiť na území Izraela.
12
Tak si uvedomíte, že ja som Jahve, podľa ktorého zákonov ste nežili a ktorého zvyky ste nezachovávali — ale riadili ste sa zvykmi okolitých národov."
13
Kým som prorokoval, zomrel Pelatiáš, syn Benaiášov. Vtedy som sa hodil tvárou na zem a hlasno som kričal: "Ach, Pane Jahve, naozaj chceš zničiť zvyšky Izraela?"
14
Vtedy mi došlo toto Jahveho slovo:
15
"Syn človeka, tvojim bratom, tvojim spoluvyhnancom a celému izraelskému ľudu hovoria obyvatelia Jeruzalema: Držte sa ďaleko od Jahveho, nám bola daná táto krajina do vlastníctva!
16
Povedz preto: Takto hovorí Pán Jahve: Keď som ich poslal ďaleko medzi národy a rozhádzal som ich do cudzích krajín, nejaký čas som im bol svätyňou v krajinách, do ktorých odišli.
17
Preto povedz: Takto hovorí Pán Jahve: Pozbieram vás spomedzi národov, zhromaždím vás z krajín, do ktorých ste boli rozhádzaní a dám vám izraelskú zem.
18
Keď oni vojdú do nej, odstránia všetky jej modly a všetky jej ohavnosti.
19
Dám im jednotné srdce a vdýchnem do nich nového ducha, odstránim im z tela srdce kamenné a dám im srdce z mäsa,
20
aby žili podľa mojich zákonov a zachovávali moje zvyky a uvádzali ich do života. Vtedy budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom.
21
Ale od tých, ktorých srdce priliplo k ich modlám a ktorí srdcom vykonávajú ohavnosti, budem žiadať účet za ich skutky, výrok Pána Jahveho."
22
Vtedy cherubíni zdvihli svoje krídla, kolesá sa pohli s nimi a Sláva Boha Izraela bola vysoko nad nimi.
23
Jahveho sláva sa vzniesla zo stredu mesta a zastala nad vrchom, ktorý je východne od mesta.
24
A duch ma zdvihol a zaniesol ma k vyhnancom do Chaldejska. Všetko toto sa stalo vo videní mocou Božieho Ducha a potom ma opustilo videnie, ktoré som videl.
25
Vyhnancom som porozprával všetko, čo mi Jahve zjavil.
Ezechiel 11:1
Ezechiel 11:2
Ezechiel 11:3
Ezechiel 11:4
Ezechiel 11:5
Ezechiel 11:6
Ezechiel 11:7
Ezechiel 11:8
Ezechiel 11:9
Ezechiel 11:10
Ezechiel 11:11
Ezechiel 11:12
Ezechiel 11:13
Ezechiel 11:14
Ezechiel 11:15
Ezechiel 11:16
Ezechiel 11:17
Ezechiel 11:18
Ezechiel 11:19
Ezechiel 11:20
Ezechiel 11:21
Ezechiel 11:22
Ezechiel 11:23
Ezechiel 11:24
Ezechiel 11:25
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48