A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 10

1
Vtedy som videl nad klenbou nad hlavami cherubínov akoby zafírový kameň, ktorý vyzeral ako trón.
2
On povedal mužovi v plátne: "Vojdi doprostred voza pod cherubínmi, vezmi spomedzi cherubínov plné priehrštie žeravého uhlia a rozhoď ho na mesto!" On tam odišiel pred mojimi očami.
3
Cherubíni stáli na pravej strane Chrámu, keď ten muž vošiel, a oblak napĺňal vnútorné nádvorie.
4
Jahveho sláva sa zdvihla vysoko sponad cherubínov ku prahu Chrámu, Chrám sa naplnil oblakom a nádvorie bolo plné žiary Jahveho slávy.
5
Šelest krídel cherubínov sa rozliehal až po vonkajšie nádvorie tak mocne, akoby hovoril sám Všemohúci Boh.
6
Keď rozkázal mužovi v plátne: "Vezmi oheň sprostred voza, spomedzi cherubínov," ten šiel a zastavil sa pri jednom kolese.
7
Tu jeden cherubín vystrel ruku spomedzi cherubínov k ohňu, ktorý horel medzi cherubínmi, vzal z neho a vložil do priehrštia mužovi v plátne, ten ho vzal a vyšiel.
8
Vtedy bolo vidieť, že cherubíni mali pod krídlami čosi ako ľudské ruky.
9
Vedľa cherubínov som videl štyri kolesá, po jednom vedľa každého cherubína. Kolesá sa blyšťali ako chryzolit
10
a všetky štyri boli rovnaké, vyzerali každé ako jedno koleso v druhom kolese.
11
Keď sa cherubíni hýbali v hociktorom zo štyroch smerov, nemuseli sa obracať, išli priamo v smere, kam boli obrátené ich hlavy, nikdy sa neobracali pri svojom pohybe.
12
Celé ich telá, ich chrbty, ich ruky a ich krídla, ba aj kolesá boli samý blesk naokolo, každý zo štyroch mal svoje koleso.
13
Hukot kolies znel mi v ušiach.
14
Každý cherubín mal štyri tváre: prvú cherubína, druhú človeka, tretiu leva a štvrtú orla.
15
Cherubíni sa vzniesli do výšky, boli to tie živé bytosti, ktoré som videl pri rieke Kebar.
16
Keď sa cherubíni pohli dopredu, kolá sa pohli pri nich; keď cherubíni zdvihli krídla a vzniesli sa zo zeme, kolesá sa prestali točiť po ich boku.
17
Keď jedni zastali, zastali aj druhé, keď sa jedni zdvihli, aj druhé sa zdvihli s nimi, lebo duch živých bytostí bol v nich.
18
Vtedy Jahveho sláva odišla z prahu Chrámu a zastavila sa nad cherubínmi.
19
Cherubíni zdvihli krídla a vzniesli sa zo zeme, odchádzali pred mojimi očami a kolesá vedľa nich. Zastavili sa pri vchode do východnej brány Jahveho chrámu a Sláva Boha Izraela bola vysoko nad nimi.
20
Boli to tie isté živé bytosti, ktoré som videl pod Bohom Izraela pri rieke Kebar, vedel som, že to boli cherubíni.
21
Každý mal štyri tváre a štyri krídla a pod krídlami čosi ako ľudské ruky.
22
Ich tváre boli podobné tváram, ktoré som videl pri rieke Kebar. Každý šiel priamo pred sebou.
Ezechiel 10:1
Ezechiel 10:2
Ezechiel 10:3
Ezechiel 10:4
Ezechiel 10:5
Ezechiel 10:6
Ezechiel 10:7
Ezechiel 10:8
Ezechiel 10:9
Ezechiel 10:10
Ezechiel 10:11
Ezechiel 10:12
Ezechiel 10:13
Ezechiel 10:14
Ezechiel 10:15
Ezechiel 10:16
Ezechiel 10:17
Ezechiel 10:18
Ezechiel 10:19
Ezechiel 10:20
Ezechiel 10:21
Ezechiel 10:22
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48