A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 1

1
V tridsiatom roku, štvrtého mesiaca, piateho dňa mesiaca, keď som bol medzi zajatcami na brehu rieky Kebar, nebesia sa otvorili a ja som videl Božie videnia.
2
Piateho dňa mesiaca — bol to piaty rok zajatia kráľa Jojakina — 
3
Jahveho slovo došlo kňazovi Ezechielovi, synovi Buziho v Chaldejsku, na brehu rieky Kebar. Tam spočinula na ňom Jahveho ruka.
4
Videl som povíchricu prichádzať od severu: veľký oblak so zábleskami ohňa a naokolo žiara; vnútri sťa blyštiaca sa meď, blčiaca v srdci ohňa.
5
Uprostred čosi ako štyri živé bytosti, ktoré mali takýto výzor: mali ľudskú podobu
6
a každá mala štyri tváre a štyri krídla.
7
Nohy mali rovné a šľapy nôh ako býčie kopytá, blýskajúce sa sťa kotúče lesklého bronzu.
8
Pod svojimi krídlami mali ľudské ruky obrátené k štyrom smerom, takisto tváre a krídla tých štyroch.
9
Ich krídla sa vzájomne dotýkali. Keď sa pohli, vôbec sa neobracali: všetky šli smerom svojej tváre.
10
Podoba ich tvárí bola: mali tvár človeka; a všetky štyri tvár leva napravo, vľavo tvár býka a všetky štyri mali tvár orla.
11
Krídla mali rozprestreté nahor, dvoje krídla sa im vzájomne dotýkali a dvoje krídla im zakrývali telá.
12
Hýbali sa priamo vpred, kam ich viedol duch, a pri chôdzi sa neobracali.
13
Uprostred živých bytostí bolo čosi akoby oheň horiacich uhľov alebo fakieľ, ktoré sa pohybovali sem-tam pomedzi ne; oheň žiaril a z ohňa šľahali blesky.
14
Bytosti vychádzali a vracali sa ako blesk.
15
Hľadel som na bytosti a hľa, na zemi kolesá, po jednom vedľa bytostí štyroch tvárí.
16
Kolesá sa blyšťali ako chryzolit a všetky boli rovnaké: tvarom a vypracovaním boli ako jedno koleso v druhom kolese,
17
takže keď sa hýbali v hociktorom zo štyroch smerov, nemuseli sa obracať.
18
Mali bahry veľmi vysoké a strašné, všetky štyri, samý blesk naokolo.
19
Keď sa bytosti pohli dopredu, kolesá sa pohli popri nich, a keď sa živé bytosti zdvihli zo zeme, kolesá sa zdvihli tiež.
20
Kam ich duch hýbal, kolesá sa hýbali, kolesá išli s nimi, lebo duch živých bytostí bol v kolesách.
21
Keď sa jedni pohli, aj druhé sa pohli, keď jedni zastali, zastali aj druhé, keď sa zdvihli zo zeme, aj kolesá sa zdvihli s nimi, lebo duch bytostí bol v kolesách.
22
Nad hlavami živých bytostí bolo čosi ako klenba blyštiaca sa ako krištáľ, budiaca hrôzu, napnutá hore nad ich hlavami.
23
Pod klenbou boli ich krídla rozprestreté proti sebe, zakiaľ dvoma si každé zakrývalo telo.
24
Keď sa pohli, počul som trepot ich krídel ako hukot veľkých vôd, ako hrom Všemohúceho, ako burácanie búrky, ako huk vojenského tábora a keď zastali, krídla si zložili.
25
Hukot sa rozliehal sponad klenby nad ich hlavami, ako zastali so zloženými krídlami.
26
Nad klenbou nad ich hlavami bolo vidieť niečo ako ohromný zafír vo forme trónu a vysoko nad všetkým na tom tróne bola postava v podobe človeka.
27
Videl som čosi ako kov rozžiarený v peci, od jeho pása nahor a navôkol; od pása nadol som videl ako oheň obkľúčený žiarou.
28
A tá žiara navôkol bola ako dúha, ktorá sa objavuje v oblakoch v daždivý deň. Bolo to ako zjavenie Jahveho slávy. Keď som to videl, hodil som sa tvárou k zemi a počul som čísi hlas, čo mi hovoril.
Ezechiel 1:1
Ezechiel 1:2
Ezechiel 1:3
Ezechiel 1:4
Ezechiel 1:5
Ezechiel 1:6
Ezechiel 1:7
Ezechiel 1:8
Ezechiel 1:9
Ezechiel 1:10
Ezechiel 1:11
Ezechiel 1:12
Ezechiel 1:13
Ezechiel 1:14
Ezechiel 1:15
Ezechiel 1:16
Ezechiel 1:17
Ezechiel 1:18
Ezechiel 1:19
Ezechiel 1:20
Ezechiel 1:21
Ezechiel 1:22
Ezechiel 1:23
Ezechiel 1:24
Ezechiel 1:25
Ezechiel 1:26
Ezechiel 1:27
Ezechiel 1:28
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48