A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Náreky 3

1
(Alef) Ja som človek, ktorý skúsil biedu pod prútom jeho hnevu.
2
Odviedol ma a dal mi kráčať v tmách, kde niet svetla.
3
Obrátil sa proti mne, bije ma svojou rukou po celý deň.
4
(Bet) Rozdrásal mi telo i kožu, dolámal všetky moje kosti.
5
Obstaval ma dobýjacími vežami, obkľúčil ma pretrpkými útrapami.
6
Hodil ma na miesto temnôt ako večne mŕtvych.
7
(Gimel) Zamuroval ma, že nemôžem vyjsť, zavesil mi ťažké reťaze.
8
Hoci kričím a volám o pomoc, naprázdno nechá znieť moje prosby.
9
Kvádrami zastaval mi cestu, moje chodníky zatarasil.
10
(Dalet) Ako medveď číha na mňa, ako lev v húštine.
11
Zohnal ma z cesty, roztrhal ma, celkom ma zničil.
12
Napäl svoj luk, zacielil na mňa svoje šípy.
13
(He) Do mojich ľadvín vystrelil šípy zo svojho tulca.
14
Zostal som na posmech medzi národmi, predmetom ich posmešných pesničiek po celý deň.
15
Nasýtil ma horčinou, napojil ma palinou.
16
(Vav) Nechal, nech si zuby vylámem hryzúc štrk, nachoval ma popolom.
17
Pokoj opustil moju dušu, zabudol som, čo je šťastie.
18
Povedal som: Koniec môjmu životu, aj nádeji, ktorú mi dáva Jahve.
19
Spomeň si na moju biedu a blúdenie, na palinu a žlč!
20
Bez prestania na to spomínam a moja duša sa chveje vo mne.
21
Toto pripomeniem svojmu srdcu, a preto budem trpezlivo čakať:
22
(Chet) Jahveho láska neprestala, jeho dobrota sa nevyčerpala;
23
obnovujú sa každé ráno, taká veľká je jeho vernosť.
24
"Jahve je môj podiel," vraví duša moja, "preto dúfam v neho."
25
(Tet) Jahve je dobrý k tým, čo dúfajú v neho, k duši, ktorá ho hľadá.
26
Dobré je tíško očakávať Jahveho pomoc.
27
Dobré je pre človeka nosiť jarmo od svojej mladosti.
28
(Jod) Nech sedí mlčky, osamote, keď ho Pán vloží naň.
29
Nech sa položí tvárou do prachu, možno je ešte nádej!
30
Nech podá líce tomu, čo ho bije, nech sa naje potupy dosýta.
31
(Kaf) Lebo Pán nezavrhne svojho sluhu naveky:
32
hoci aj zarmúti, znovu sa zmilúva svojou veľkou láskou.
33
Lebo on veľmi nerád pokoruje a zarmucuje ľudských synov.
34
(Lamed) Keď šliapu nohami všetkých väzňov zeme,
35
keď prekrúcajú právo človeka pred tvárou Najvyššieho,
36
keď robia niekomu bezprávie na súde, Pán by to nemal vidieť?
37
(Mem) Kto môže rozkázať a stane sa, ak to nerozkáže Pán?
38
Či sa dobro i zlo nestáva na slovo Najvyššieho?
39
Prečo by mal človek reptať, nech sa skôr odvážne postaví svojim hriechom!
40
(Nun) Prezrime si život, preskúmajme ho a vráťme sa k Jahvemu!
41
Zdvihnime svoje srdcia i ruky k Bohu na nebi!
42
Zhrešili sme, vzbúrili sme sa, preto si nám neodpustil.
43
(Samech) Zahalil si sa hnevom, stíhal si nás a stínal bez milosti.
44
Zahalil si sa mrakom, aby modlitba cezeň neprenikla.
45
Zaobchádzal si s nami ako so smeťami, ako s odpadkami medzi národmi.
46
(Pe) Všetci naši nepriatelia posmešne rozdrapujú proti nám ústa.
47
Hrôza a jama sú naším údelom, záhuba a skaza.
48
Z očí mi tečú potoky sĺz nad záhubou môjho drahého ľudu.
49
(Ain) Oko mi slzí bez prestania, nedá sa upokojiť,
50
kým nezhliadne a neuvidí Jahve z neba.
51
Oko mi trápi dušu pri pohľade na všetky dcéry môjho mesta.
52
(Cade) Úporne poľovali na mňa ako na vtáka tí, čo ma nenávidia bez príčiny.
53
Zaživa ma vrhli do jamy a kameňom ju zahatali.
54
Vody mi vystúpili ponad hlavu, už som si myslel: To je môj koniec.
55
(Kof) Jahve môj, vzýval som tvoje Meno z hĺbky priepasti,
56
počul si môj hlas, neodvracaj svoje ucho od môjho výkriku o pomoc!
57
Prišiel si ku mne, keď som ťa volal, a povedal si: "Neboj sa!"
58
(Reš) Pane, ty si obránil môj spor a vykúpil si môj život.
59
Ty si videl, Jahve, nespravodlivosť páchanú na mne a obránil si moje právo.
60
Videl si ich pomstychtivosť, všetky ich úklady proti mne.
61
(Šin) Počul si, Jahve, ich vysmievanie, všetky ich úklady proti mne,
62
pošuškávanie mojich nepriateľov a ich nápady proti mne po celý deň.
63
Pozri, či sedia, či stoja, ja som predmetom ich posmeškov.
64
(Tav) Jahve, odplať im za ich skutky, odplať im, ako si zaslúžia!
65
Ukáž im svoju tvrdosť, stihni ich svojou kliatbou.
66
Stíhaj ich hnevom a vynič ich spod svojho neba, Jahve!
Náreky 3:1
Náreky 3:2
Náreky 3:3
Náreky 3:4
Náreky 3:5
Náreky 3:6
Náreky 3:7
Náreky 3:8
Náreky 3:9
Náreky 3:10
Náreky 3:11
Náreky 3:12
Náreky 3:13
Náreky 3:14
Náreky 3:15
Náreky 3:16
Náreky 3:17
Náreky 3:18
Náreky 3:19
Náreky 3:20
Náreky 3:21
Náreky 3:22
Náreky 3:23
Náreky 3:24
Náreky 3:25
Náreky 3:26
Náreky 3:27
Náreky 3:28
Náreky 3:29
Náreky 3:30
Náreky 3:31
Náreky 3:32
Náreky 3:33
Náreky 3:34
Náreky 3:35
Náreky 3:36
Náreky 3:37
Náreky 3:38
Náreky 3:39
Náreky 3:40
Náreky 3:41
Náreky 3:42
Náreky 3:43
Náreky 3:44
Náreky 3:45
Náreky 3:46
Náreky 3:47
Náreky 3:48
Náreky 3:49
Náreky 3:50
Náreky 3:51
Náreky 3:52
Náreky 3:53
Náreky 3:54
Náreky 3:55
Náreky 3:56
Náreky 3:57
Náreky 3:58
Náreky 3:59
Náreky 3:60
Náreky 3:61
Náreky 3:62
Náreky 3:63
Náreky 3:64
Náreky 3:65
Náreky 3:66
Náreky 1 / Nár 1
Náreky 2 / Nár 2
Náreky 3 / Nár 3
Náreky 4 / Nár 4
Náreky 5 / Nár 5