A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 9

1
Kiežby som našiel v pustej krajine prístrešie pri ceste! Zanechal by som svoj ľud a odišiel ďaleko od nich. Lebo všetci sú cudzoložníci, tlupa zradcov.
2
Jazyk je im zbraňou, natiahnutým lukom. Pánom v krajine je lož, a nie pravda. Bežia z jedného hriechu do druhého, ale o mňa sa nestarajú. To je Jahveho výrok.
3
Každý chráň sa svojho priateľa, ani bratovi nedôveruj! Brat klame brata a priateľ osočuje priateľa.
4
Každý klame svojho priateľa, nehovoria pravdu, navykli si hovoriť lži, vysiľujú sa zlým správaním.
5
Bývaš medzi podvodníkmi. Z neúprimnosti ma nechcú poznať. Jahveho výrok.
6
Preto takto hovorí Jahve Cebaot: "Hľa, ja ich pretavím v kotle a preskúmam, nič iné nemožno urobiť pre môj ľud!
7
Ich jazyk je smrtiaci šíp, ich slová samý podvod; ústami želajú druhovi pokoj, ale v srdci pascu mu pripravujú.
8
A za všetko toto by som ich nemal trestať? — Jahveho výrok. — Nemal by som sa pomstiť na takomto ľude?"
9
Nad horami zaplačem a zakvílim, zaspievam žalospev nad pasienkami v stepi. Lebo sú vypálené, nik tade nechodí, nepočuť tam hlasy stád. Nebeské vtáky i poľné zvieratá, všetky utiekli, všetko zmizlo.
10
"Jeruzalem obrátim na hŕbu skál, na brloh šakalov, judské mestá na púšť bez obyvateľov."
11
Kto je dosť múdry, aby to pochopil? Komu to Jahve povedal, aby to oznámil? Prečo je krajina zničená, spálená ako púšť, kade nik nechodí?
12
Jahve hovorí: "To preto, že opustili môj Zákon, ktorý som im dal. Nepočúvali môj hlas, nenasledovali ho,
13
ale nasledovali svoje zatvrdnuté srdce, nasledovali Baalov, ako ich učili ich otcovia."
14
Preto takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: "Hľa, ja nakŕmim tento ľud palinou a napojím ho otrávenou vodou.
15
Rozoženiem ich medzi národy, ktoré nepoznali ani oni, ani ich otcovia. Vyšlem za nimi meč, aby ich stíhal, kým ich nevyhubím."
16
Takto hovorí Jahve Cebaot: Dajte pozor! Zavolajte oplakávačky, nech prídu! Pošlite tie najzbehlejšie, nech prídu!
17
Rýchlo! Nech začnú nad nami nariekať! Aby nám oči ronili slzy, aby sa nám viečka plačom zmáčali!
18
Áno! Nárek počuť zo Sionu: Ach, násilie na nás spáchali, strašne nás zhanobili! Ach, musíme opustiť svoju vlasť, rozbúrali naše domy!
19
Počujte, vy ženy, Jahveho slovo! Nech vaše uši prijmú jeho slovo, aby ste mohli naučiť svoje dcéry tento žalospev, aby naučili jedna druhú tento nárek:
20
"Smrť k nám preliezla cez okná, vošla do našich palácov! Deti skosila prostred ulice, mládencov na námestiach.
21
Hovor! Takýto je Jahveho výrok: Mŕtvoly ľudí ležia ako hnoj na poli, ako snopy za žencom a nikto ich nezbiera!"
22
Takto hovorí Jahve: "Múdry nech sa nechváli svojou múdrosťou, silák nech sa nehonosí svojou silou, boháč nech sa nepýši svojím bohatstvom!
23
Ale kto sa chce chváliť, nech sa chváli tým, že je múdry, lebo pozná mňa, lebo ja som Jahve, ktorý prejavuje lásku, právo a spravodlivosť na zemi. Lebo v tomto mám záľubu." To je Jahveho výrok.
24
"Hľa, prichádzajú dni — Jahveho výrok — keď potrescem všetkých obrezaných, ktorí sú obrezaní iba telom:
25
Egypt, Júdu, Edom, synov Ammonových, Moab a všetkých, čo si holia sluchy a bývajú na púšti. Lebo všetky tieto národy spolu s Izraelom majú neobrezané, nešľachetné srdcia."
Jeremiáš 9:1
Jeremiáš 9:2
Jeremiáš 9:3
Jeremiáš 9:4
Jeremiáš 9:5
Jeremiáš 9:6
Jeremiáš 9:7
Jeremiáš 9:8
Jeremiáš 9:9
Jeremiáš 9:10
Jeremiáš 9:11
Jeremiáš 9:12
Jeremiáš 9:13
Jeremiáš 9:14
Jeremiáš 9:15
Jeremiáš 9:16
Jeremiáš 9:17
Jeremiáš 9:18
Jeremiáš 9:19
Jeremiáš 9:20
Jeremiáš 9:21
Jeremiáš 9:22
Jeremiáš 9:23
Jeremiáš 9:24
Jeremiáš 9:25
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52