A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 8

1
V tom čase — Jahveho výrok — vyhodia z hrobov kosti judských kráľov, kosti kniežat, kosti kňazov, kosti prorokov a kosti obyvateľov Jeruzalema.
2
Porozhadzujú ich pred slnko, mesiac a pred celé vojsko nebeských hviezd, ktoré milovali a uctievali, ktoré nasledovali, s ktorými sa radili a ktorým sa klaňali. Tie kosti už nepozbierajú, ani znovu nepochovajú, ale zostanú ležať na zemi ako hnoj.
3
Všetci, ktorí z tohto zlého pokolenia zostanú nažive na miestach, kdekoľvek ich vyženiem, radšej by boli mŕtvi, ako živí." To je výrok Jahveho Cebaot.
4
Povieš im: Takto hovorí Jahve. Ak niekto padne, či nechce znovu vstať?
5
Ak niekto zablúdi, či sa späť nevráti? Prečo je tento ľud neverný, prečo je Jeruzalem neverný nenávratne? Prečo sa pridŕžajú klamstva a odmietajú obrátiť sa?
6
Pozorne som ich počúval, ale nehovoria ani slovo pravdivé, ani jeden hriešnik svoj hriech neželie, nikto nepovie: "Čo som to len urobil?" Všetci bežia vo svojom behu sťa kôň, čo sa rúti do boja.
7
Aj bocian na nebeskej oblohe pozná čas, kedy sa sťahovať, hrdlička, žeriav i lastovička zadržia čas, kedy sa vrátiť. Ale môj ľud nepozná Jahveho poriadok!
8
Ako môžete povedať: "My sme múdri, my máme Jahveho zákon!" Veď pisári svojím lživým perom zmenili ho na lož.
9
Mudrci zostali v hanbe, zdesili sa, lebo uviazli v osídle. Hľa, oni pohrdli Jahveho slovom! Akú to majú múdrosť?
10
Preto ich ženy odovzdám iným, ich polia podmaniteľom. Pretože od najmenšieho po najväčšieho všetci sa zháňajú za nespravodlivým ziskom, tak proroci, ako kňazi páchajú podvody.
11
Robia sa, že liečia rany môjho ľudu, a hovoria: "Všetko je v poriadku!" Ale nič nie je v poriadku!
12
Vari sa hanbia za svoje hanobné skutky? Čoby sa hanbili! Tí sa už ani červenať nevedia! Preto popadajú s tými, čo padajú, zrútia sa, keď prídem trestať, hovorí Jahve.
13
"Pozbieram a zničím ich, — Jahveho výrok — lebo nebolo hrozno na viniči, na figovníku neboli figy, ešte aj lístie uvädlo, preto ich vydám tým, čo ich pošliapu!
14
Prečo ešte čakáme? Nastúpte! Utiahnime sa do opevnených miest, nech tam zamĺkneme mŕtvi! Jahve, náš Boh, nás umlčí, dal sa nám napiť otrávenej vody, lebo sme zhrešili proti nemu!
15
Dúfali sme v pokoj, ale neprišlo nič dobré. Čakali sme, že príde čas na zacelenie rán, ale tu je nová hrôza!
16
Od Danu, zo severu, počuť fŕkanie jeho koní, zem sa otriasa erdžaním jeho žrebcov. Prichádza nepriateľ, vyžerú zem a jej úrodu, mestá a ich obyvateľov.
17
Hľa, posielam proti vám jedovaté hady, ktoré sa nedajú zaklínať, a budú vás hrýzť." To je Jahveho výrok.
18
Ach, nevyliečiteľný je môj zármutok, žiaľ sa ma zmocňuje, zlyháva mi srdce.
19
Ach! To volá o pomoc dcéra môjho ľudu z ďalekej krajiny: "Či Jahve už nie je na Sione? Či jeho Kráľ už tam nesídli?" (Prečo ma popudzujú svojimi modlami, ničomnosťami, čo prišli z cudziny?)
20
"Prešla už žatva, leto pominulo a nám neprišla záchrana!"
21
Ranený som ranou môjho drahého ľudu, skľúčený smútkom, zachvátený hrôzou.
22
Či niet balzamu v Galaáde? Či tam nemajú lekára? Prečo teda nezacelia rany môjmu drahému ľudu?
23
Kiež by sa mi hlava zmenila na studňu a moje oči na pramene sĺz, aby som oplakával dňom-nocou povraždených môjho drahého ľudu!
Jeremiáš 8:1
Jeremiáš 8:2
Jeremiáš 8:3
Jeremiáš 8:4
Jeremiáš 8:5
Jeremiáš 8:6
Jeremiáš 8:7
Jeremiáš 8:8
Jeremiáš 8:9
Jeremiáš 8:10
Jeremiáš 8:11
Jeremiáš 8:12
Jeremiáš 8:13
Jeremiáš 8:14
Jeremiáš 8:15
Jeremiáš 8:16
Jeremiáš 8:17
Jeremiáš 8:18
Jeremiáš 8:19
Jeremiáš 8:20
Jeremiáš 8:21
Jeremiáš 8:22
Jeremiáš 8:23
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52