A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 6

1
Zachráňte sa, synovia Benjamínovi, vyjdite z Jeruzalema! Zatrúbte na roh v Tekoe! Zapáľte výstražné ohne na Bet-Kereme! Lebo od severu hrozí nešťastie, preveľká pohroma!
2
Tú krásnu a jemnú Sionskú dcéru zničím.
3
Tú, ku ktorej prichádzajú pastieri a privádzajú svoje stáda. Okolo nej stavajú svoje stany a každý vypása svoju časť.
4
Vyhláste proti nej svätú vojnu! Hor’ sa! Napadnime ju cez poludnie! Príliš neskoro! Deň sa skláňa k západu, večerné tiene sa dĺžia.
5
Hor’ sa! Napadnime ju v noci! Zničme jej paláce!
6
Lebo toto hovorí Jahve Cebaot: "Povytínajte stromy! Proti Jeruzalemu zdvihnite násypy! To mesto musí byť strestané, lebo je plné násilností!
7
Ako zo studne vyviera voda, tak z neho vyviera zloba. Násilie a útlak sa v ňom ozývajú, choroby a rany mám stále pred sebou.
8
Naprav sa, Jeruzalem! Inak sa moja duša odvráti od teba a zmením ťa v púšť, v krajinu, kde nik nemôže bývať."
9
Toto hovorí Jahve Cebaot: "Paberkuj, paberkuj ako na vinici, čo zostalo z Izraela! Prejdi rukou pomedzi viniče ešte raz ako vinohradník!"
10
Komu mám ešte hovoriť, komu mám predniesť výstrahu? Kto ma vypočuje? Ach! Uši majú hluché, nemôžu ma počúvať. Ach! Jahveho slovo majú na žart, už sa im nepáči.
11
Ach, som naplnený Jahveho hnevom, nemôžem ho zdržať. Vylejem ho teda na dieťa na ulici a tiež na húfy mládencov. "Lebo všetci padnú do zajatia: muži i ženy, dospelí chlapi i starci.
12
Ich domy prejdú na iných, taktiež ich polia, ako aj ženy. Lebo vystieram ruku proti obyvateľom tejto krajiny." To je Jahveho výrok.
13
Pretože od najmenšieho po najväčšieho všetci sa zháňajú za nespravodlivým ziskom, tak proroci, ako kňazi páchajú podvody.
14
Robia sa, že liečia rany môjho ľudu, a hovoria: "Všetko je v poriadku!" Ale nič nie je v poriadku!
15
Vari sa hanbia za svoje hanobné skutky? Čoby sa hanbili! Tí sa už ani červenať nevedia! "Preto popadajú s tými, čo padajú, zrútia sa, keď prídem trestať," hovorí Jahve.
16
Toto hovorí Jahve: "Postavte sa na križovatky ciest a rozhliadnite sa, opýtajte sa na niekdajšie cesty! Pýtajte sa: Ktorá cesta to vedie k dobrému cieľu? Potom sa dajte tou cestou a nájdete pokoj pre svoje duše." Ale oni povedali: "Po tej nepôjdeme!"
17
Postavil som vám strážcov: "Dajte pozor na hlas rohu!" Ale oni povedali: "Nebudeme dávať pozor."
18
Preto počúvajte, národy, počuj, zhromaždenie môjho ľudu, čo sa vám stane!
19
Počuj, zem! Hľa, privediem nešťastie na tento ľud: ovocie ich zmýšľania, lebo mojim slovám nevenovali pozornosť a opovrhli mojím zákonom.
20
Načo mi je kadidlo, prinesené zo Šeby, a voňavé tŕstie z ďalekej zeme? Neprijmem vaše celopaly, vaše obety sa mi nepáčia.
21
Preto Jahve hovorí: Hľa, postavím prekážky tomuto ľudu, popadajú na nich. Otcovia a synovia, priatelia a susedia, všetci zahynú spolu.
22
Toto hovorí Jahve: Hľa, zo severnej zeme prichádza ľud, veľký národ sa dvíha z najvzdialenejších končín.
23
Prichádzajú s lukom a kopijou, krutí, bez milosti. Cválajú na koňoch s hukotom ako rozbúrené more. Pripravení do boja sťa jeden muž proti tebe, Sionská dcéra.
24
Keď sme začuli chýr o nich, ovisli nám ruky, úzkosť nás zachvátila, bolesti, ako má rodička.
25
Nevychádzajte do poľa, nechoďte po cestách, lebo nepriateľ s mečom v ruke je postrachom navôkol!
26
Dcéra môjho ľudu, obleč si vrecovinu, vyváľaj sa v popole, horko plač, zadrž smútok ako za jedináčikom, lebo pustošiteľ padne na nás znenazdania.
27
Ustanovil som ťa za skúmateľa môjho ľudu, aby si pozoroval a skúmal ich skutky.
28
Všetci sú zatvrdilí odbojníci, šíria ohovárania, tvrdí ako bronz a železo, napospol skazení ľudia!
29
Mechy dúchajú, oheň roztápa olovo, ale nadarmo sa zlievač trápi s roztápaním, lebo troska sa nedá oddeliť od ušľachtilého kovu.
30
"Odhodkom zo striebra" volajú môj ľud, lebo ho Jahve odhodil.
Jeremiáš 6:1
Jeremiáš 6:2
Jeremiáš 6:3
Jeremiáš 6:4
Jeremiáš 6:5
Jeremiáš 6:6
Jeremiáš 6:7
Jeremiáš 6:8
Jeremiáš 6:9
Jeremiáš 6:10
Jeremiáš 6:11
Jeremiáš 6:12
Jeremiáš 6:13
Jeremiáš 6:14
Jeremiáš 6:15
Jeremiáš 6:16
Jeremiáš 6:17
Jeremiáš 6:18
Jeremiáš 6:19
Jeremiáš 6:20
Jeremiáš 6:21
Jeremiáš 6:22
Jeremiáš 6:23
Jeremiáš 6:24
Jeremiáš 6:25
Jeremiáš 6:26
Jeremiáš 6:27
Jeremiáš 6:28
Jeremiáš 6:29
Jeremiáš 6:30
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52