A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 50

1
Slová, ktoré vyriekol Jahve proti Babylonu, proti chaldejskej krajine, skrze proroka Jeremiáša.
2
"Vyhláste medzi národmi, oznámte, vztýčte znak, oznámte, nič nezamlčte a vyhláste: Babylon padol. V hanbe je boh Bel, zrútil sa boh Marduk. (Modly Babylonu sú zahanbené, jeho falošní bohovia popadali.)
3
Lebo ho napadol národ zo severu, ktorý obráti jeho krajinu na púšť. Nik v nej už nebude bývať, ľudia i zvieratá ušli, stratili sa.
4
V tých dňoch a v tom čase — Jahveho výrok — synovia Izraela sa navrátia (oni a synovia Júdu spolu) a s plačom sa dajú na cestu hľadať Jahveho, svojho Boha.
5
Budú sa vypytovať na cestu k Sionu, obracajúc k nemu svoje tváre. Prídu a pripútajú sad k Jahvemu večnou zmluvou, na ktorú už nikdy nezabudnú.
6
Môj ľud bol ako stratené ovce, ich pastieri ich nechali blúdiť, chodiť sem-tam po horách; prechádzali z hôr na kopce a na svoj košiar zabudli.
7
Kto ich len našiel, žral ich. Ich nepriatelia vraveli: My nie sme vinní. Pretože oni zhrešili proti Jahvemu, svojmu svätému cieľu, proti nádeji svojich otcov, Jahvemu!
8
Utekajte z Babylonu, vyjdite zo zeme Chaldejcov, ako barani v čele stáda!
9
Dajte pozor! Ja zburcujem mnoho veľkých národov a privediem ich proti Babylonu. Nastúpia proti nemu zo severnej zeme, od severu ho zaujmú. Ich šípy budú ako obratný vojak, ktorý sa nikdy nevráti naprázdno.
10
Chaldejci budú vyplienení a všetci, ktorí ich budú plieniť, budú nasýtení — Jahveho výrok.
11
Vy ste vykradli moje dedičstvo, ale hoci sa radujete a veselíte, hoci vyskakujete ako jalovice pri mlátení, hoci erdžíte ako žrebce,
12
vaša matka bude hrozne nešťastná, tá, čo vás zrodila, bude zahanbená. Pozrite na ňu! Je to len pahýľ národa: divočina, vyprahlina, púšť.
13
Stihnutý Jahveho hnevom, Babylon bude bez obyvateľov, stane sa osamelou pustatinou. Každý, kto prejde popri ňom, stŕpne hrôzou a zhíkne nad jeho ranami.
14
Zriaďte svoje šíky proti Babylonu, obkoleste ho s napätými lukmi! Strieľajte naň, nešetrite šípy, lebo sa prehrešil proti Jahvemu!
15
Vydajte bojový pokrik zo všetkých strán proti nemu! Už dvíha ruky na vzdanie, lebo popadali jeho ochranné veže, múry sa rúcajú. To je Jahveho odveta. Pomstite sa na ňom! Robte s ním, čo on robieval iným!
16
Zničte v Babylone každého rozsievača a všetkých, čo sa v žatve chytajú kosáka! Pred ukrutným mečom nech sa každý vráti k svojmu národu, nech každý utečie do vlastnej krajiny!
17
Izrael je zablúdená ovca, prenasledovaná levmi. Najprv ho žral asýrsky kráľ a naposledy mu drúzgal kosti babylonský kráľ Nabuchodonozor.
18
Preto toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Idem potrestať babylonského kráľa a jeho krajinu, ako som potrestal kráľa asýrskeho.
19
Izrael privediem späť na jeho pasienok, bude sa pásť po Karmeli a po Bašane a napasie sa dosýta na efraimských vŕškoch a v Galaáde.
20
V tých dňoch, keď príde ten čas, — Jahveho výrok — budú vyhľadávať viny Izraela, ale ich nebude, a hriechy Júdu, ale ich nenájdu, lebo odpustím tým, ktorých ponechám ako zvyšok.
21
Na krajinu lagún! Udri na ňu, napadni obyvateľov Pekodu: zosekaj ich, vykynož ich do posledného — Jahveho výrok. Urob všetko, čo som ti rozkázal!
22
Vojnový lomoz znie po kraji! Strašné ničenie.
23
Ako strašne bolo zlámané a roztrieskané kladivo celého sveta! Ako sa Babylon stal strašidlom pre všetky národy!
24
Nastavil som ti osídlo, Babylon, a ty si sa chytil doň, ani si nezbadal. Bol si dostihnutý, chytil si sa, lebo si bojoval proti Jahvemu!
25
Jahve otvoril svoje sklady zbraní, vybral zbrane svojho hnevu, lebo Pán Jahve Cebaot má dôležitú prácu v zemi Chaldejcov!
26
Nastal pre ňu čas žatvy. Otvorte jej stodoly, naklaďte ju na kopy ako snopy, zničte ju, nech nezostane nikto nažive!
27
Pobite mečom všetkých bojovníkov, nech idú ako býci na jatky! Beda im, lebo prišiel ich Deň, čas ich potrestania.
28
Počúvam, ako utečenci, zachránení z babylonskej zeme, oznamujú na Sione odvetu Jahveho, nášho Boha, odvetu za jeho Chrám.
29
Zvolajte proti Babylonu množstvo všetkých, čo napínajú luky! Rozložte si stany okolo neho, aby nik nemohol ujsť! Odplaťte mu za všetky jeho zločiny, ako on robieval, tak spravte jemu, lebo sa opovážlivo postavil proti Jahvemu, proti Izraelovmu Svätému.
30
Preto jeho mládenci popadajú na uliciach, v ten deň zahynú všetci jeho bojovníci. To je Jahveho výrok.
31
Hnevám sa na teba, "Opovážlivosť" — to je výrok Pána Jahveho Cebaot — prišiel tvoj Deň, čas tvojho trestu.
32
"Opovážlivosť" sa potkne a padne, nikto ju už nezodvihne. Založím oheň v mestách okolo nej, ktorý strávi všetko navôkol.
33
Jahve Cebaot hovorí: Izraelský ľud je utláčaný (a s ním aj Júdovi synovia). Tí, čo ich odvliekli do zajatia, držia ich a nechcú prepustiť.
34
Ale zástanca je mocný, Jahve Cebaot je jeho meno. On sám prevezme obranu ich sporu, dá odpočinúť krajine a prestraší obyvateľov Babylonu.
35
Meč na Chaldejcov! — Jahveho výrok — na obyvateľov Babylonu, na jeho kniežatá a na jeho mudrcov!
36
Meč na jeho veštcov, nech zošalejú! Meč na jeho rytierov, nech sa prestrašia!
37
Meč na jeho kone, na jeho vozy a na všetku zberbu, ktorá je v ňom, nech sú ako ženy! Meč proti jeho pokladom, nech ich vyplienia!
38
Meč na jeho vody, nech vyschnú! Lebo je to krajina modiel, zbláznili sa do svojich Strašidiel!
39
Preto sa tam budú vyvaľovať rysy so šakalmi a pštrosy preháňať. Nikdy tam už nebudú bývať ľudia, nikto sa tam už neusadí od veku do veku.
40
Ako keď Boh zničil Sodomu a Gomoru a susedné mestá — Jahveho výrok — nik tam nebude bývať, človek sa tam už neusadí.
41
Pozrite! Prichádza ľud zo severu, veľký národ a mocní králi povstávajú zo vzdialených končín zeme.
42
Vyzbrojení sú lukom a kopijou, sú ukrutní a bez milosti. Cválajú na koňoch s hukotom ako rozbúrené more, pripravení do boja sťa jeden muž proti tebe, Babylonská dcéra.
43
Keď babylonský kráľ začul chýr o nich, ovisli mu ruky, úzkosť ho zachvátila, bolesti ako tej, čo rodí.
44
Pozrite, vystupuje ako lev z jordánskych húštin na zelené nivy! V okamihu ich odtiaľ zaženiem a postavím tam svojho vyvoleného. Veď kto sa mi môže rovnať? Kto ma môže pohnať pred súd? Ktorý pastier môže obstáť predo mnou?
45
Preto čujte, aký plán má Jahve proti Babylonu, aké rozhodnutie urobil proti krajine Chaldejcov: Aj tých najmenších zo stáda odvlečú preč a ich nivy užasnú nad ich osudom.
46
Hrmotom pádu Babylonu otriasa sa zem a jeho výkrik sa rozlieha medzi národmi."
Jeremiáš 50:1
Jeremiáš 50:2
Jeremiáš 50:3
Jeremiáš 50:4
Jeremiáš 50:5
Jeremiáš 50:6
Jeremiáš 50:7
Jeremiáš 50:8
Jeremiáš 50:9
Jeremiáš 50:10
Jeremiáš 50:11
Jeremiáš 50:12
Jeremiáš 50:13
Jeremiáš 50:14
Jeremiáš 50:15
Jeremiáš 50:16
Jeremiáš 50:17
Jeremiáš 50:18
Jeremiáš 50:19
Jeremiáš 50:20
Jeremiáš 50:21
Jeremiáš 50:22
Jeremiáš 50:23
Jeremiáš 50:24
Jeremiáš 50:25
Jeremiáš 50:26
Jeremiáš 50:27
Jeremiáš 50:28
Jeremiáš 50:29
Jeremiáš 50:30
Jeremiáš 50:31
Jeremiáš 50:32
Jeremiáš 50:33
Jeremiáš 50:34
Jeremiáš 50:35
Jeremiáš 50:36
Jeremiáš 50:37
Jeremiáš 50:38
Jeremiáš 50:39
Jeremiáš 50:40
Jeremiáš 50:41
Jeremiáš 50:42
Jeremiáš 50:43
Jeremiáš 50:44
Jeremiáš 50:45
Jeremiáš 50:46
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52