A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 5

1
Poprechádzajte hore-dolu po uliciach Jeruzalema, poprizerajte sa a vyzvedajte! Hľadajte po námestiach mesta, či nájdete niekoho, či je človek, čo žije podľa práva a hľadá pravdu: ak áno, vtedy mestu odpustím. Hovorí Jahve.
2
Keď aj ľudia prisahajú: "Ako žije Jahve," predsa prisahajú krivo.
3
Jahve, či tvoje oči nie sú upriamené na pravdu? Zrážaš ich, ale oni bolesť neprejavujú, ničíš ich, ale oni odmietajú tvoju výstrahu. Tváre majú tvrdšie než kameň, nechcú sa obrátiť.
4
Myslel som si: "To sú samí bedári, hlúpo si počínajú, lebo nepoznajú Jahveho cestu ani príkazy svojho Boha.
5
Pôjdem k ľuďom dôležitým, s tými sa porozprávam, tí zaiste poznajú Jahveho cestu a príkazy svojho Boha." Ale aj tí zlámali jarmo a roztrhali putá.
6
Preto ich lesný lev roztrhá, zahubí ich vlk z púšte, leopard striehne okolo ich miest, zhltne každého, kto vyjde z nich. Lebo popáchali príliš veľa hriechov, vzbúrili sa premnohokrát.
7
"Ako ti to môžem odpustiť? Tvoji synovia ma zanechali, prisahajú na bohov, ktorí nie sú bohmi. Ja som ich nasýtil a oni cudzoložili, behali po domoch neviestok.
8
Sú ako bujné, vykŕmené žrebce, každý erdží za ženou suseda.
9
A ja by som ich nemal trestať za to? — Jahveho výrok. — Nemal by som sa pomstiť na takomto národe?
10
Pobehajte po terasách vinohradov a nivočte ich! Ale nezničte ich úplne! Otrhajte zelené výhonky, lebo nepatria Jahvemu!
11
Hej, podlo ma zradili, tak Izrael, ako Judea." Toto je Jahveho výrok.
12
Popreli Jahveho, povedali: "Boh nejestvuje! Nič zlé sa nám nestane, meč a hlad neskúsime.
13
Proroci hovoria do vetra, prorocké slovo nemajú, tých nech stihne zlo, ktoré ohlasujú!"
14
A tak, pretože hovoríte takéto reči, toto sú slová Jahveho, Boha Cebaot: "Svoje slová zmením v tvojich ústach na oheň a ten strávi tento ľud ako drevo.
15
Hľa, Izrael, privediem proti tebe jeden národ z ďaleka. — To je Jahveho výrok. — Je to národ udatný, národ pradávny, národ, ktorého reč nepoznáš a neporozumieš, čo hovorí.
16
Všetci sú mocní vojaci, ich zbrane sú hrob, široko roztvorený.
17
Pohltá ti žatvu i chlieb, pohltá ti synov a dcéry, pohltá ti stáda oviec a dobytka, pohltá ti vinice i figovníky. Mečom ti zaujme opevnené mestá, na ktoré sa spoliehaš.
18
Ale ani v týchto dňoch — Jahveho výrok — nezničím vás úplne."
19
A keď sa opýtajú: "Prečo nám Jahve, náš Boh, urobil toto všetko," odpovedz im: "Ako ste ma opustili a slúžili cudzím bohom vo vašej vlastnej krajine, tak budete slúžiť cudzincom v zemi, ktorá nie je vašou."
20
Vyhláste toto Jakubovým potomkom, oznámte to po Judei:
21
"Počúvajte teraz, vy hlúpy a nechápavý ľud! Máte oči, ale nevidíte nič, máte uši, ale nič nepočujete!
22
Či sa ma nebudete báť? — Jahveho výrok. — Nebudete sa predo mnou triasť? Predo mnou, ktorý som trasľavý piesok postavil ako hranicu moru, ako večnú hranicu, ktorú neprekročí: jeho vlny sa vzpínajú, ale sú bezmocné, hučia, ale ju neprekročia.
23
Lenže tento ľud má srdce poblúdené a odbojné. Otočili sa späť a odišli.
24
Nepomysleli si vo svojom srdci: "Uctievajme si Jahveho, svojho Boha, ktorý nám dáva jesenné dažde a jarné pŕšky vždy v pravý čas a zachováva nám určený čas na žatvu."
25
Vaša zloba narušila tento poriadok, vaše hriechy vás okrádajú o šťastie.
26
Áno, v mojom národe sú bezbožníci, ktorí striehnu ako poľovníci na vtáky, kladú osídla a chytajú ľudí.
27
Ich domy sú plné lupu ako klietky plné vtákov, a takto sa stali dôležitými a zámožnými.
28
Stučneli, vykŕmili sa a prekročili mieru v zlobe: zákony nezachovávajú, práva sirôt sa nezastávajú, chudobným právo neprisúdia, a predsa sa im darí.
29
A tieto skutky nemám potrestať? — Jahveho výrok. — Nemám sa vypomstiť na takomto ľude?
30
Veci strašné a ohavné dejú sa v tejto krajine.
31
Proroci prorokujú lož, kňazi idú s nimi ruka v ruke a môj ľud je s tým spokojný! Ale čo urobíte, keď nastane koniec?"
Jeremiáš 5:1
Jeremiáš 5:2
Jeremiáš 5:3
Jeremiáš 5:4
Jeremiáš 5:5
Jeremiáš 5:6
Jeremiáš 5:7
Jeremiáš 5:8
Jeremiáš 5:9
Jeremiáš 5:10
Jeremiáš 5:11
Jeremiáš 5:12
Jeremiáš 5:13
Jeremiáš 5:14
Jeremiáš 5:15
Jeremiáš 5:16
Jeremiáš 5:17
Jeremiáš 5:18
Jeremiáš 5:19
Jeremiáš 5:20
Jeremiáš 5:21
Jeremiáš 5:22
Jeremiáš 5:23
Jeremiáš 5:24
Jeremiáš 5:25
Jeremiáš 5:26
Jeremiáš 5:27
Jeremiáš 5:28
Jeremiáš 5:29
Jeremiáš 5:30
Jeremiáš 5:31
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52