A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 47

1
Slovo, ktoré Jahve povedal prorokovi Jeremiášovi o Filištíncoch skôr, než faraón vydobyl Gazu:
2
Toto hovorí Jahve: "Pozri, ako stúpajú vody od severu, vzdúvajú sa v rozvodnenú rieku, zaplavujú kraj a všetko, čo je v ňom, mestá a všetkých, čo v nich bývajú. Ľudia kričia, kvília všetci obyvatelia zeme.
3
Čuj dupot konských kopýt, hrmot vozov, lomoz kolies! Otcovia zabudli na svoje deti, bezradne im ovisli ruky.
4
Prišiel Deň, keď budú zničení všetci Filištínci, budú zrúcané Tyrus a Sidon, zničení všetci ich spojenci. Jahve vyhubí Filištíncov, ten zvyšok z ostrova Kréty.
5
Gaze vyholili hlavu, Aškelon zničili. Biedny zvyšok silákov, dokedy si budeš rozodierať telo a plakať?
6
Beda, Jahveho meč, kedy si odpočinieš? Vráť sa do svojej pošvy, prestaň už, utíš sa!
7
 — Akože si môže odpočinúť, keď ho Jahve poslal proti Aškelonu a proti morskému pobrežiu? Tam mu dal robotu."
Jeremiáš 47:1
Jeremiáš 47:2
Jeremiáš 47:3
Jeremiáš 47:4
Jeremiáš 47:5
Jeremiáš 47:6
Jeremiáš 47:7
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52