A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 46

1
Slovo, ktoré Jahve povedal prorokovi Jeremiášovi o národoch.
2
O Egypte. Proti vojsku faraóna Necha, egyptského kráľa, ktoré bolo v Karkemiši, pri rieke Eufrat, keď ho porazil Nabuchodonozor, babylonský kráľ. To bolo štvrtého roku judského kráľa Jojakima, Joziášovho syna.
3
Chystajte pancier a štít, hor’ sa, do boja!
4
Sedlajte kone, vysadajte, jazdci! Nastúpte v prilbách s naostrenými kopijami, s panciermi na tele!
5
Ale zrazu, čo to vidím? Prestrašili sa, ustupujú. Ich bojovníci sú porazení, obrátili sa na divý útek, ani sa len neobzrú naspäť. Hrôza na všetkých stranách! To je Jahveho výrok.
6
Nech neutečie ani najrýchlejší! Nech sa nezachráni ani najsilnejší! Na severe, na brehoch Eufratu, potkýnajú sa a padajú.
7
Kto sa to vzdúva ako Níl, čie vody hučia ako jeho rozvodnené prúdy?
8
To sa Egypt vzdúva ako Níl, jeho vody hučia ako rozvodnené prúdy. Vraví: Vzdujem sa a zaplavím zem, zničím mestá a ich obyvateľov!
9
Jazdci, útočte! Hrmotajte, vozy! Dopredu, vojaci: Chlapi z Etiópie a Somálska so štítmi v rukách! Lýdovia s ohnutými lukmi v pästiach!
10
Toto je deň pre Pána Jahveho Cebaot, deň pomsty, pomsty na jeho nepriateľoch: meč hltá, sýti sa, spíja sa ich krvou. Lebo je to obeta pre Pána Jahveho Cebaot v severnej krajine na rieke Eufrat.
11
Vyjdi do Galaádu nazbierať balzamu, panna, egyptská dcéra! Ale nadarmo skúšaš premnohé lieky, tvoje rany sa ti nezahoja!
12
Národy sa dozvedeli o tvojom zahanbení, zem sa ozýva tvojimi výkrikmi, lebo vojak sa potkýna o vojaka a padajú spolu.
13
Slovo, ktoré Jahve povedal prorokovi Jeremiášovi, keď Nabuchodonozor, babylonský kráľ, udrel na Egypt:
14
Oznámte to v Egypte, vyhláste to v Migdole, vyhláste to v Memfise a v Tachpanchese! Povedzte: Nastúp, buď pripravený, lebo meč hlce okolo teba!
15
Prečo utiekol Apis? Prečo tvoj býčí boh nevydržal? Hej, Jahve ho zahnal.
16
Pozhadzuje mnohých: popadajú jeden na druhého a povedia: "Rýchlo! Vráťme sa k nášmu ľudu, do našej rodnej zeme, ďaleko od pustošiaceho meča!"
17
Dajte faraónovi, egyptskému kráľovi, toto meno: Krikľúň. Človek, ktorý premeškal svoj čas.
18
Ako žijem — to je výrok Kráľa, ktorý sa volá Jahve Cebaot — príde ktosi, vznešený ako Tabor medzi vrchmi, ako Karmel nad morom.
19
Priprav si batoh do zajatia, obyvateľka, egyptská dcéra! Memfis sa stane púšťou, bude rozváľaný a neobývaný.
20
Egyptská krajina bola krásna jalovica, ale letí, letí nad ňu ovad zo severu.
21
Najatí žoldnieri, ktorí si v nej žijú ako vykŕmené teľatá, ukazujú jej päty, všetci sa dávajú na útek, ani jeden nemohol vydržať. Lebo na nich prichádza Deň záhuby, čas zúčtovania.
22
Čuj! Syčí ako had! Lebo nepriateľ napreduje s celou svojou silou. Vrhajú sa na ňu so sekerami ako drevorubači.
23
Stínajú jej ľudí ako stromy v lese — Jahveho výrok — ktoré nebolo možno ani spočítať. Nepriateľov je viac ako kobyliek, nemajú konca-kraja.
24
Potupená je krásna zem egyptská, vydaná napospas národu zo severu.
25
Jahve Cebaot, Boh Izraela, povedal: "Potrestám boha Amona z Téb, faraóna a celý Egypt: jeho bohov a jeho kráľov, faraóna a všetkých, čo sa naň spoliehajú.
26
Vydám ich do rúk tých, čo im striehnu na život, do rúk Nabuchodonozora, babylonského kráľa, a jeho vojsk. Ale neskôr bude Egypt zasa obývaný ako za dávna." Toto je Jahveho výrok.
27
"Ale ty sa neboj, môj sluha Jakub! Neľakaj sa, Izrael! Lebo ja ťa bezpečne privediem zďaleka a tvojich potomkov zo zeme, kde sú zajatí. Jakub sa vráti a bude žiť v pokoji, v blahobyte a bez strachu.
28
Jakub, sluha môj, neboj sa! To je Jahveho výrok. Lebo ja som s tebou. Zničím všetky národy, medzi ktoré som ťa vyhnal. Ale teba nezničím, hoci ťa potrescem, ako si zaslúžiš, bez trestu ťa nenechám."
Jeremiáš 46:1
Jeremiáš 46:2
Jeremiáš 46:3
Jeremiáš 46:4
Jeremiáš 46:5
Jeremiáš 46:6
Jeremiáš 46:7
Jeremiáš 46:8
Jeremiáš 46:9
Jeremiáš 46:10
Jeremiáš 46:11
Jeremiáš 46:12
Jeremiáš 46:13
Jeremiáš 46:14
Jeremiáš 46:15
Jeremiáš 46:16
Jeremiáš 46:17
Jeremiáš 46:18
Jeremiáš 46:19
Jeremiáš 46:20
Jeremiáš 46:21
Jeremiáš 46:22
Jeremiáš 46:23
Jeremiáš 46:24
Jeremiáš 46:25
Jeremiáš 46:26
Jeremiáš 46:27
Jeremiáš 46:28
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52