A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 45

1
Slovo, ktoré prorok Jeremiáš povedal Baruchovi, synovi Neriášovmu, keď napísal tieto reči do knihy podľa Jeremiášovho diktovania, štvrtého roku judského kráľa Jojakima, Joziášovho syna.
2
"Toto sú slová, ktoré hovorí Jahve, Boh Izraela, o tebe, Baruch.
3
Povedal si: Beda mi, lebo Jahve mi prináša iba smútok a bolesť! Unavený som toľkými prácami a nemám odpočinku.
4
Toto povedz Baruchovi: Takto hovorí Jahve. Pozri: Čo som postavil, to rúcam. Čo som zasadil, vytŕham: celú túto svoju krajinu.
5
A ty žiadaš pre seba veľké veci? Nežiadaj si ich! Pozri sa len: Nešťastie dopustím na všetkých ľudí — to je Jahveho výrok. Ale tebe dávam tvoj život ako korisť, kamkoľvek pôjdeš, ale zachrániš si iba holý život a nič viac."
Jeremiáš 45:1
Jeremiáš 45:2
Jeremiáš 45:3
Jeremiáš 45:4
Jeremiáš 45:5
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52