A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 43

1
Keď Jeremiáš dohovoril celému ľudu všetky slová Jahveho, ich Boha, ktoré mu im kázal povedať Jahve, ich Boh — všetky slová, tu uvedené — 
2
Azariáš, syn Hošaiášov, a Jochanan, syn Kareho, a všetci namyslení chlapi povedali Jeremiášovi: "Hovoríš nám lož. Jahve, náš Boh, ťa nepoveril, aby si nám povedal: Nechoďte do Egypta usadiť sa tam!
3
Ale Baruch, syn Neriášov, ťa štve proti nám, on chce, aby sme sa dostali do rúk Chaldejcov, aby nás pobili alebo odvliekli do Babylonu."
4
Takto ani Jochanan, syn Kareho, ani nikto z dôstojníkov, ani nikto z ľudu neposlúchol Jahveho hlas, aby zostali v judskej krajine.
5
Jochanan, syn Kareho, a všetci dôstojníci vojska zaviedli zvyšok Júdu, tých, čo sa vrátili zo všetkých krajín, kam sa boli rozpŕchli, a chceli bývať v judskej krajine,
6
mužov, ženy a deti i kráľovské dcéry a všetkých ľudí, ktorých Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, zanechal s Godoliášom, synom Achikama, syna Šafanovho, a tiež proroka Jeremiáša a Barucha, syna Neriášovho.
7
Išli do Egypta, lebo nechceli poslúchať Jahveho hlas, a prišli do Tachpanchesu.
8
V Tachpanchese Jahve oslovil Jeremiáša takto:
9
"Vezmi niekoľko veľkých kameňov v prítomnosti Júdovcov a skry ich do blata na ceste ku vchodu do faraónovho paláca v Tachpanchese!
10
Potom im povedz: Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela. Dajte pozor! Ja pošlem po svojho sluhu Nabuchodonozora, babylonského kráľa, a privediem ho sem. Postavím mu trón na týchto kameňoch, ktoré som skryl, a on nad nimi roztiahne svoj baldachýn.
11
Príde a porazí Egyptskú krajinu: Kto je určený pre mor, bude vydaný moru! Kto pre zajatie, pôjde do zajatia! Kto pre meč, pôjde pod meč!
12
Podloží oheň pod chrámy egyptských bohov, spáli ich a bohov odvedie do zajatia. Egyptskú krajinu si oblečie, ako si pastier oblieka svoj plášť, a odíde odtiaľto v pokoji.
13
Doláme obelisky, chrám Slnka, ktorý je v Egypte, a vypáli chrámy egyptských bohov.
Jeremiáš 43:1
Jeremiáš 43:2
Jeremiáš 43:3
Jeremiáš 43:4
Jeremiáš 43:5
Jeremiáš 43:6
Jeremiáš 43:7
Jeremiáš 43:8
Jeremiáš 43:9
Jeremiáš 43:10
Jeremiáš 43:11
Jeremiáš 43:12
Jeremiáš 43:13
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52