A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 42

1
Vtedy prišli všetci dôstojníci vojska, totiž Jochanan, syn Kareho, a Azariáš, syn Hošaiášov, a všetok ľud od najmenšieho po najväčšieho,
2
k Jeremiášovi a povedali mu: "Vypočuj láskavo našu prosbu! Pros Jahveho, svojho Boha, za nás a za celý tento zvyšok, lebo — ako to vidíš na vlastné oči — zostalo nás veľmi málo z celého množstva.
3
Nech nám Jahve, tvoj Boh, označí cestu, kadiaľ máme ísť a čo máme robiť."
4
Prorok Jeremiáš im odpovedal: "Súhlasím. Budem prosiť Jahveho, vášho Boha, ako si želáte. A oznámim vám všetko, čo mi Jahve povie, nič vám z toho nezatajím."
5
Oni zasa povedali Jeremiášovi: "Nech je Jahve pravdivým a verným svedkom proti nám, ak nebudeme robiť presne podľa slova Jahveho, tvojho Boha, ktoré nám po tebe odkáže.
6
Či nám to bude milé alebo nemilé, poslúchneme hlas Jahveho, nášho Boha, ku ktorému ťa posielame. Budeme šťastní, keď budeme poslúchať hlas Jahveho, nášho Boha."
7
Po desiatich dňoch Jeremiáš počul Jahveho slovo.
8
Zavolal Jochanana, syna Kareho, všetkých dôstojníkov, ktorí boli s ním, a všetok ľud od najmenšieho po najväčšieho.
9
Povedal im: "Takto hovorí Jahve, Boh Izraela, ku ktorému ste ma poslali, aby som mu predniesol vašu úpenlivú prosbu:
10
Ak natrvalo zostanete v tejto krajine, zbudujem vás a už vás nezničím, zasadím vás a nevytrhám. Lebo mi bude ľúto toho zla, čo som vám urobil.
11
Nebojte sa babylonského kráľa, pred ktorým máte všetci strach. Nebojte sa ho — to je Jahveho výrok — lebo ja som s vami, zachránim vás a vyslobodím z jeho ruky.
12
Získam vám jeho súcit, takže sa zmiluje nad vami a dovolí vám vrátiť sa domov na vašu pôdu.
13
Ak však poviete: Nezostaneme v tejto krajine, tak budete neposlušní tomu, čo vám hovorí Jahve, váš Boh,
14
ak poviete: Nie! My chceme ísť do Egypta, kde nebudeme vidieť vojnu, nebudeme počúvať hlasy vojenských trúb a nebudeme mrieť hladom, bez chleba. Tam sa usadíme.
15
Nuž teda počujte Jahveho slovo, vy zvyšky Júdu! — Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela. Ak chcete za každú cenu ísť do Egypta, ak tam vstúpite, aby ste sa tam usadili,
16
meč, ktorého sa bojíte, vás zastihne tam, v Egyptskej krajine, a hlad, ktorého sa strachujete, pôjde za vami do Egypta a tam zomriete!
17
Všetci ľudia, rozhodnutí ísť do Egypta a usadiť sa tam, zomrú tam mečom, hladom a morom. Ani jediný neprežije nešťastie, ktoré na nich dopustím, ani mu neunikne.
18
Áno, takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Ako sa môj hnev a moje rozhorčenie vylialo na jeruzalemských obyvateľov, tak sa moje rozhorčenie vyleje na vás, ak odídete do Egypta. Budete predmetom kliatby, hrôzy, predmetom preklínania a posmechu. Tieto miesta už nikdy neuvidíte!
19
Zvyšok Júdu, Jahve vám vyhlasuje: Nechoďte do Egypta! Dobre si uvedomte, že som vás dnes slávnostne upozornil.
20
Zavádzate sami seba! Poverili ste ma poslaním pred Jahvem, vaším Bohom, vraviac: Pros za nás u Jahveho, nášho Boha, a oznám nám všetko, čo nám káže Jahve, náš Boh, a my to urobíme.
21
Dnes vám to oznamujem, ale vy nechcete poslúchať hlas Jahveho, svojho Boha, v ničom, čo mi kázal povedať vám.
22
Vedzte teda dobre, že zomriete mečom, hladom a morom na mieste, kam chcete odísť a kde chcete bývať!"
Jeremiáš 42:1
Jeremiáš 42:2
Jeremiáš 42:3
Jeremiáš 42:4
Jeremiáš 42:5
Jeremiáš 42:6
Jeremiáš 42:7
Jeremiáš 42:8
Jeremiáš 42:9
Jeremiáš 42:10
Jeremiáš 42:11
Jeremiáš 42:12
Jeremiáš 42:13
Jeremiáš 42:14
Jeremiáš 42:15
Jeremiáš 42:16
Jeremiáš 42:17
Jeremiáš 42:18
Jeremiáš 42:19
Jeremiáš 42:20
Jeremiáš 42:21
Jeremiáš 42:22
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52