A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 41

1
Stalo sa to siedmeho mesiaca. Jišmael, syn Nataniáša, syna Elišamu, ktorý bol z kráľovského rodu, prišiel s kráľovskými veľmožmi a s desiatimi chlapmi ku Godoliášovi, synovi Achikamovmu, do Micpy. A zakiaľ spoločne jedli v Micpe,
2
vstal Jišmael, syn Nataniášov, so svojimi desiatimi chlapmi a mečom zabili Godoliáša, syna Achikama, syna Šafanovho. Tak zavraždili toho, ktorého babylonský kráľ postavil na čelo krajiny.
3
A s ním zabili aj všetkých Júdovcov, ktorí boli s Godoliášom v Micpe. Jišmael pobil aj chaldejských bojovníkov, ktorí tam práve boli.
4
Druhého dňa po Godoliášovej vražde, keď sa o tom ešte nevedelo,
5
prišli pútnici zo Sichemu, zo Šíla a zo Samárie, osemdesiat chlapov s oholenými bradami, roztrhnutými šatami a s telom poznačeným zárezmi. Niesli obetné dary a tymian, ktoré chceli predložiť v Jahveho chráme.
6
Jišmael, syn Nataniášov, im vyšiel z Micpy v ústrety a ako sa k nim približoval, plakal. Keď ich stretol, povedal im: "Poďte ku Godoliášovi, Achikamovmu synovi!"
7
Ale keď prišli do stredu mesta, Jišmael, syn Nataniášov, ich pobil s pomocou svojich chlapov a ich telá dal pohádzať do cisterny.
8
Ale medzi nimi bolo desať chlapov, ktorí povedali Izmaelovi: "Nezabíjaj nás, lebo máme skrytý poklad v poli: pšenicu, jačmeň, olej a med." Vtedy týchto ušetril a nezabil ich spolu s ich bratmi.
9
Cisterna, do ktorej Jišmael dal hodiť všetky mŕtvoly ľudí, ktorých povraždil, bola veľká cisterna, vykopaná kráľom Asom, keď bol vo vojne s Bašom, kráľom Izraela. Túto dal Jišmael, syn Nataniášov, naplniť mŕtvolami povraždených mužov.
10
Potom Jišmael zajal všetky zvyšky ľudu, ktorý bol v Micpe, kráľovské dcéry a všetok ľud, čo zostal v Micpe, ktorých Nabuzardan, veliteľ telesnej stráže, zveril Godoliášovi, Achikamovmu synovi. Jišmael, syn Nataniášov, ich zajal a dal sa na cestu, pričom chcel prejsť k Ammoncom.
11
Keď sa Jochanan, syn Kareho, a všetci dôstojníci jeho sprievodu dozvedeli o všetkých zločinoch Jišmaela, Nataniášovho syna,
12
zobrali všetkých svojich chlapov a vybrali sa do boja proti Jišmaelovi, synovi Nataniášovmu. Dostihli ho pri veľkom rybníku v Gabaone.
13
Ľudia v sprievode Jišmaela vypukli v radostné výkriky, keď videli Jochanana, syna Kareho, a všetkých dôstojníkov, ktorí ho sprevádzali.
14
Všetci ľudia, ktorých Jišmael odviedol z Micpy, sa obrátili a prebehli k Jochananovi, synovi Kareho.
15
Ale Jišmael, syn Nataniášov, unikol Jochananovi s ôsmimi chlapmi a utiekol k Ammoncom.
16
Vtedy Jochanan, syn Kareho, a všetci dôstojníci, ktorí ho sprevádzali, zhromaždili všetok zvyšok ľudu, ktorých Jišmael, syn Nataniášov, odvliekol z Micpy ako zajatcov po zavraždení Godoliáša, syna Achikamovho: chlapov-bojovníkov, ženy, deti i eunuchov, ktorých viedli naspäť z Gabaonu.
17
Dali sa na pochod a zastavili sa na Kimhamovom statku pri Betleheme na ceste do Egypta,
18
aby ušli pred Chaldejcami. Báli sa ich, lebo Jišmael, syn Nataniášov, zabil Godoliáša, syna Achikamovho, ktorého babylonský kráľ postavil na čelo krajiny.
Jeremiáš 41:1
Jeremiáš 41:2
Jeremiáš 41:3
Jeremiáš 41:4
Jeremiáš 41:5
Jeremiáš 41:6
Jeremiáš 41:7
Jeremiáš 41:8
Jeremiáš 41:9
Jeremiáš 41:10
Jeremiáš 41:11
Jeremiáš 41:12
Jeremiáš 41:13
Jeremiáš 41:14
Jeremiáš 41:15
Jeremiáš 41:16
Jeremiáš 41:17
Jeremiáš 41:18
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52