A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 40

1
Jahveho slovo týkajúce sa Jeremiáša potom, čo ho Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, prepustil na slobodu z Ramy, kde ho našiel poviazaného reťazami uprostred všetkých jeruzalemských a judských zajatcov, ktorých odvádzali do Babylonu.
2
Veliteľ telesnej stráže si ho dal priviesť a povedal mu: "Jahve, tvoj Boh, predpovedal tejto krajine toto nešťastie.
3
A skutočne to aj splnil, ako povedal, lebo ste neposlúchali jeho hlas. Preto vás to postihlo.
4
Ale tebe snímam dnes reťaze z tvojich rúk. Ak sa ti páči ísť so mnou do Babylonu, poď, postarám sa o teba. Ale ak sa ti nepáči ísť so mnou, nechaj tak! Pozri, celá krajina je pred tebou, choď, kam uznáš za správne a dobré!"
5
A keďže Jeremiáš stále váhal, dodal: "Môžeš sa vrátiť ku Godoliášovi, synovi Achikama, Šafanovho syna, ktorého babylonský kráľ menoval za správcu judských miest. Bývaj s ním uprostred ľudu alebo choď, kam uznáš za dobré." Potom mu veliteľ telesnej stráže dal potraviny na cestu a dar a prepustil ho.
6
Nato sa Jeremiáš odobral ku Godoliášovi, Achikamovmu synovi, do Micpy a býval s ním medzi ľuďmi, ponechanými v krajine.
7
Keď sa dozvedeli všetci dôstojníci oddielov, roztratených po krajine, i so svojimi vojakmi, že babylonský kráľ ustanovil Godoliáša, Achikamovho syna, za miestodržiteľa krajiny a že mu zveril najchudobnejšiu vrstvu krajiny, mužov, ženy a deti, ktorí neboli odvedení do Babylonu,
8
prišli ku Godoliášovi do Micpy: Jišmael, syn Nataniášov, Jochanan a Jonatan, synovia Kareho, Seraiáš, syn Tanchumetov, synovia Ofiho z Netofy a Jezaniáš, syn Maachaťana, všetci so svojím mužstvom.
9
Godoliáš, syn Achikama, Šafanovho syna, sa zaprisahal im a ich chlapom: "Nebojte sa slúžiť Chaldejcom, zostaňte v krajine, podriaďte sa babylonskému kráľovi, bude sa vám vodiť dobre.
10
Ja zostanem v Micpe ako váš zástupca pred Chaldejcami, keď prídu sem. Ale vy pozbierajte úrodu vína, ovocia a oleja, uložte to do nádob a bývajte v mestách, ktoré ste obsadili!"
11
Aj Júdovci, rozptýlení v Moabe, medzi Ammoncami, v Edome a vo všetkých ostatných krajinách, sa dozvedeli, že babylonský kráľ ponechal v Júdovi zvyšok ľudu, ktorému na čelo postavil Godoliáša, syna Achikama, Šafanovho syna.
12
Vrátili sa teda všetci Júdovci zo všetkých krajín, kam sa boli rozpŕchli. Prišli do judskej krajiny ku Godoliášovi v Micpe a nazbierali hojnú úrodu vína a ovocia.
13
Jochanan, syn Kareho, a všetci velitelia vojska prišli ku Godoliášovi do Micpy
14
a povedali mu: "Vieš, že ammonský kráľ Baalis poslal Jišmaela, syna Nataniášovho, aby ťa zabila?" Ale Godoliáš, syn Achikamov, im neveril.
15
Jochanan, syn Kareho, povedal v Micpe potajomky Godoliášovi: "Ja pôjdem zabiť Jišmaela, syna Nataniášovho, a nik sa o tom nedozvie. Prečo by ťa mal zabíjať? Prečo by sa mali rozpŕchnuť všetci Júdovci, ktorí sa okolo teba zhromaždili, a zahynúť zvyšok Júdu?"
16
Ale Godoliáš, syn Achikama, odpovedal Jochananovi, synovi Kareho: "Nerob to! Nie je pravda, čo hovoríš o Jišmaelovi."
Jeremiáš 40:1
Jeremiáš 40:2
Jeremiáš 40:3
Jeremiáš 40:4
Jeremiáš 40:5
Jeremiáš 40:6
Jeremiáš 40:7
Jeremiáš 40:8
Jeremiáš 40:9
Jeremiáš 40:10
Jeremiáš 40:11
Jeremiáš 40:12
Jeremiáš 40:13
Jeremiáš 40:14
Jeremiáš 40:15
Jeremiáš 40:16
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52