A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 39

1
V deviatom roku judského kráľa Sedekiáša, v desiatom mesiaci, babylonský kráľ Nabuchodonozor tiahol proti Jeruzalemu s celým svojím vojskom a obľahol ho.
2
V jedenástom roku Sedekiáša, v štvrtom mesiaci, deviateho dňa, prelomili hradby.
3
Vtrhli všetci vojvodcovia babylonského kráľa a usadili sa v Strednej bráne: Nergalsareser, Samgar-Nebo, Sar-Sekim, vysoký hodnostár, Nergalsareser, veliteľ jazdy, a všetci ostatní vojvodcovia babylonského kráľa.
4
Keď ich videl judský kráľ Sedekiáš a jeho ozbrojený sprievod, v noci vyšli z mesta cez kráľovskú záhradu a cez Bránu medzi dvoma múrmi a dali sa na cestu k Arabe.
5
Ale chaldejské vojsko ich prenasledovalo, dochytili Sedekiáša na jerišských poliach. Zajali ho a zaviedli do Ribly v kraji Chamat pred babylonského kráľa Nabuchodonozora, ktorý vyniesol nad ním rozsudok.
6
Babylonský kráľ dal v Rible pobiť Sedekiášových synov pred jeho očami. Babylonský kráľ dal tiež pobiť všetkých významných ľudí Judey.
7
Potom Sedekiášovi vylúpil oči a dal ho zakovať do bronzových okov, aby ho odviedol do Babylonu.
8
Chaldejci vypálili kráľovský palác, Jahveho chrám a domy obyvateľov a jeruzalemské múry zrúcali.
9
Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, odviedol zvyšok obyvateľstva, ktoré ešte zostalo v meste, prebehlíkov, ktorí k nemu prebehli, a zbytok remeselníkove.
10
Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, nechal v judskej krajine najchudobnejších ľudí, ktorí nemali celkom nič, a zároveň im dal vinice a polia.
11
O Jeremiášovi babylonský kráľ Nabuchodonozor dal tento rozkaz Nebuzardanovi, veliteľovi telesnej stráže:
12
"Daj ho vyhľadať a zajmi ho! Nesprav mu nič zlé, ale urob preňho, o čo ťa požiada!"
13
Toto poslanie zveril Nebuzardanovi, veliteľovi telesnej stráže, Nebušazbanovi, vysokému hodnostárovi, Nergalsarezerovi, veliteľovi jazdy a všetkým vojvodcom babylonského kráľa,
14
tí dali priviesť Jeremiáša z väzenského nádvoria a zverili ho Godoliášovi, synovi Achikama, syna Šafana, aby ho zaviedol domov. Tak býval so svojím ľudom.
15
Keď bol Jeremiáš uväznený vo väzenskom nádvorí, Jahve k nemu prehovoril takto:
16
"Choď povedať Etiópčanovi Ebed-Melechovi: Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Daj pozor! Ja splním svoje slová, ktoré som povedal proti tomuto mestu, keď som zvestoval nešťastie, a nie šťastie. A keď ten deň príde, uvidíš to na vlastné oči.
17
Ale teba vyslobodím v ten deň — to je Jahveho výrok — a nebudeš vydaný do rúk ľudí, ktorých sa bojíš.
18
Celkom iste ťa zachránim, nepadneš mečom, život si zachrániš, lebo si mal dôveru vo mňa — to je Jahveho výrok."
Jeremiáš 39:1
Jeremiáš 39:2
Jeremiáš 39:3
Jeremiáš 39:4
Jeremiáš 39:5
Jeremiáš 39:6
Jeremiáš 39:7
Jeremiáš 39:8
Jeremiáš 39:9
Jeremiáš 39:10
Jeremiáš 39:11
Jeremiáš 39:12
Jeremiáš 39:13
Jeremiáš 39:14
Jeremiáš 39:15
Jeremiáš 39:16
Jeremiáš 39:17
Jeremiáš 39:18
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52