A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 38

1
Šefatiáš, syn Maatanov, Gedeliáš, syn Pašchurov, Jukal, syn Šelemiášov, a Pašchur, syn Malkiášov, počuli reči, ktoré Jeremiáš hovoril všetkému ľudu, a to:
2
"Toto hovorí Jahve: Kto zostane v tomto meste, zomrie mečom, hladom a morom. Ale kto z neho ujde a poddá sa Chaldejcom, ostane nažive, jeho korisťou bude jeho vlastný život.
3
Takto hovorí Jahve: Toto mesto celkom iste padne do moci vojska babylonského kráľa a on sa ho zmocní."
4
Títo dôstojníci povedali kráľovi: "Tento muž musí byť popravený. Svojimi rečami podlamuje odvahu bojovníkov, ktorí zostali v tomto meste a odvahu všetkého ľudu. Veď tento človek nehľadá blaho tohto ľudu, ale jeho nešťastie."
5
Kráľ Sedekiáš odpovedal: "Je vo vašich rukách. Veď kráľ nemá nijakú moc voči vám!"
6
Oni chytili Jeremiáša a hodili ho do cisterny kráľovského syna Malkiáša vo väzenskom dvore. Jeremiáša spustili na povrazoch. V cisterne nebola voda, iba bahno, a tak Jeremiáš zapadol do bahna.
7
Ale Etiópčan Ebed-Melech, dvoran kráľovského paláca, počul, že Jeremiáša hodili do cisterny, zakiaľ kráľ zasadal pri Benjamínovej bráne.
8
Teda Ebed-Melech vyšiel z kráľovského paláca a povedal kráľovi:
9
"Pán môj a kráľ, títo chlapi prejavili veľkú zlobu, ako zaobchádzali s prorokom Jeremiášom. Hodili ho do cisterny a tam zahynie hladom, veď v meste už niet chleba."
10
Vtedy kráľ rozkázal Etiópčanovi Ebed-Melechovi: "Vezmi so sebou odtiaľto tridsať chlapov a vytiahni proroka Jeremiáša z cisterny prv, než zomrie."
11
Ebed-Melech vzal tých chlapov so sebou, vyšiel do kráľovského paláca, do skladu odevu, vzal odtiaľ niečo z obnosených a odhodených šiat, ktoré spustil po povrazoch Jeremiášovi do cisterny.
12
Etiópčan Ebed-Melech povedal Jeremiášovi: "Podlož si tieto staré šaty pod pazuchy, pod povrazy!" Jeremiáš tak urobil
13
a tak ho vytiahli povrazmi z cisterny. Potom Jeremiáš zostal vo väzenskom dvore.
14
Kráľ Sedekiáš dal priviesť Jeremiáša k sebe k tretiemu vchodu do Jahveho chrámu. Tu povedal kráľ Jeremiášovi: "Niečo sa ťa chcem spýtať, nezataj nič predo mnou!"
15
Jeremiáš odpovedal Sedekiášovi: "Ak ti to poviem, istotne ma dáš zabiť. Ak ti niečo poradím, nepočúvneš ma."
16
Vtedy sa mu kráľ Sedekiáš potajomky zaprisahal: "Ako žije Jahve, ktorý nám dal tento život, nedám ťa zabiť, ani ťa nevydám do rúk tých ľudí, čo ti číhajú na život."
17
Nato Jeremiáš povedal Sedekiášovi: "Toto hovorí Jahve, Boh Cebaot, Boh Izraela: Ak vyjdeš a poddáš sa veliteľom babylonského kráľa, zachrániš si život a toto mesto nebude vypálené, zostaneš nažive ty i tvoja rodina.
18
Ak sa však nepoddáš veliteľom babylonského kráľa, toto mesto padne Chaldejcom do rúk a oni ho vypália a ty im tiež neunikneš z rúk."
19
Kráľ Sedekiáš povedal Jeremiášovi: "Bojím sa Júdovcov, ktorí prešli ku Chaldejcom, aby ma Chaldejci nevydali týmto do rúk, lebo oni by ma znevážili."
20
Jeremiáš odpovedal: "Nevydajú ťa. Ak poslúchneš Jahveho hlas vo všetkom, čo ti hovorím, všetko sa ti dobre skončí a ty si zachrániš život.
21
Ale ak sa nevzdáš, Jahve mi toto ukázal:
22
Pozri, všetky ženy, ktoré ešte zostali v judskom kráľovskom paláci, budú vyvedené dôstojníkmi babylonského kráľa a budú ti hovoriť: Tvoji vlastní priatelia ťa zaviedli, prevládli nad tebou! Nechali, nech sa ti nohy zaboria do bahna, a ukázali ti chrbát!
23
Hej, všetky tvoje ženy a tvoje deti vyvedú k Chaldejcom. Ani ty neunikneš ich rukám. Babylonský kráľ ťa zajme a mesto vypáli ohňom."
24
Sedekiáš povedal Jeremiášovi: "Nikomu o tomto nepovedz a nebudeš vydaný na smrť.
25
Ak sa kniežatá dozvedia, že som sa s tebou rozprával, prídu za tebou a povedia ti: Povedz nám, čo si povedal kráľovi a čo kráľ povedal tebe! Nič nám netaj a nezabijeme ťa,
26
odpovedz im: Predložil som kráľovi prosbu, aby ma neposlal späť do Jonatanovho domu, aby som tam nezomrel."
27
Skutočne, všetky kniežatá prišli k Jeremiášovi a vypytovali sa ho. On im porozprával všetko tak, ako mu to rozkázal kráľ. Nechali ho teda na pokoji, lebo vec sa nerozchýrila.
28
Jeremiáš zostal v nádvorí väznice až do dňa, keď Jeruzalem padol. Keď zaujali Jeruzalem, ešte bol tam.
Jeremiáš 38:1
Jeremiáš 38:2
Jeremiáš 38:3
Jeremiáš 38:4
Jeremiáš 38:5
Jeremiáš 38:6
Jeremiáš 38:7
Jeremiáš 38:8
Jeremiáš 38:9
Jeremiáš 38:10
Jeremiáš 38:11
Jeremiáš 38:12
Jeremiáš 38:13
Jeremiáš 38:14
Jeremiáš 38:15
Jeremiáš 38:16
Jeremiáš 38:17
Jeremiáš 38:18
Jeremiáš 38:19
Jeremiáš 38:20
Jeremiáš 38:21
Jeremiáš 38:22
Jeremiáš 38:23
Jeremiáš 38:24
Jeremiáš 38:25
Jeremiáš 38:26
Jeremiáš 38:27
Jeremiáš 38:28
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52