A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 37

1
Kráľ Sedekiáš, syn Joziášov, sa stal kráľom namiesto Koniáša, Jojakimovho syna. Za kráľa ho v judskej krajine ustanovil babylonský kráľ Nabuchodonozor.
2
Ale ani on, ani jeho dvorania, ani ľud zeme nepočúvali slová, ktoré Jahve hovoril skrze proroka Jeremiáša.
3
Kráľ Sedekiáš poslal k prorokovi Jeremiášovi Jukala, syna Šelemiášovho, a kňaza Sofoniáša, syna Maaseiášovho, s odkazom: "Modli sa za nás k Jahvemu, nášmu Bohu!"
4
V tom čase sa Jeremiáš mohol voľne pohybovať medzi ľudom, ešte nebol hodený do väzenia.
5
Medzitým faraónovo vojsko vyrazilo z Egypta. Keď to počuli Chaldejci obliehajúci Jeruzalem, ustúpili od Jeruzalema.
6
Vtedy prehovoril Jahve k prorokovi Jeremiášovi:
7
"Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Judskému kráľovi, ktorý vás poslal ku mne o radu, dajte túto odpoveď: Faraónovo vojsko, ktoré vyrazilo vám na pomoc, vracia sa do svojej zeme, do Egypta.
8
Chaldejci sa vrátia sem, vydobyjú toto mesto a spália ho ohňom.
9
Toto hovorí Jahve: Neklamte sami seba mysliac si, že Chaldejci natrvalo odídu od vás, lebo vôbec neodídu!
10
Aj keby ste porazili celé chaldejské vojsko, ktoré proti vám bojuje, a zostali by iba ranení chlapi ležať vo svojich stanoch, tí sa zodvihnú a spália toto mesto ohňom."
11
V tých dňoch, keď chaldejské vojsko prerušilo obľahnutie Jeruzalema pre napredovanie faraónovej armády,
12
Jeremiáš chcel odísť z Jeruzalema do Benjamínovho kraja prevziať dedičstvo v kruhu svojich príbuzných.
13
Keď prišiel k Benjamínovej bráne, bol tam veliteľ stráže Jeriáš, syn Šelemiáša, syna Chananiášovho. Zadržal proroka Jeremiáša so slovami: "Ty chceš prebehnúť ku Chaldejcom!"
14
Jeremiáš odpovedal: "To nie je pravda! Neutekám ku Chaldejcom!" Jeriáš ho ani nepočúval, ale Jeremiáša zatkol a zaviedol pred veliteľov.
15
Dôstojníci prijali Jeremiáša veľmi nahnevane, dali ho zbiť a uvrhli ho do väzenia v dome pisára Jonatana, ktorý bol zmenený na žalár.
16
Jeremiáša uväznili v podzemnej sklepenej pivnici a tam zostal dlhý čas.
17
Kráľ Sedekiáš si ho dal priviesť k sebe a vo svojom paláci sa ho tajne vypytoval: "Máš nejaké slovo od Jahveho?" Jeremiáš odpovedal: "Áno." A pridal: "Že padneš do rúk babylonského kráľa!"
18
Potom povedal Jeremiáš kráľovi Sedekiášovi: "Čím som sa previnil proti tebe, proti tvojim dvoranom a proti ľudu, že ste ma hodili do žalára?
19
Kde sú vaši proroci, ktorí vám ohlasovali, že babylonský kráľ nebude bojovať proti vám ani proti tejto krajine?
20
Teraz ma, prosím, vypočuj, môj pán a kráľ! Dovoľ, aby som ti mohol predniesť svoju prosbu: Nedaj ma odviesť naspäť do väzenia pisára Jonatana, aby som tam neumrel."
21
Vtedy kráľ Sedekiáš vydal rozkaz, aby Jeremiáša uväznili v nádvorí väzenia a dávali mu každý deň kus chleba z Pekárskej ulice, čo aj robili potiaľ, kým sa v meste celkom neminul chlieb. Tak zostal Jeremiáš v nádvorí väzenia.
Jeremiáš 37:1
Jeremiáš 37:2
Jeremiáš 37:3
Jeremiáš 37:4
Jeremiáš 37:5
Jeremiáš 37:6
Jeremiáš 37:7
Jeremiáš 37:8
Jeremiáš 37:9
Jeremiáš 37:10
Jeremiáš 37:11
Jeremiáš 37:12
Jeremiáš 37:13
Jeremiáš 37:14
Jeremiáš 37:15
Jeremiáš 37:16
Jeremiáš 37:17
Jeremiáš 37:18
Jeremiáš 37:19
Jeremiáš 37:20
Jeremiáš 37:21
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52