A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 36

1
Vo štvrtom roku judského kráľa Jojakima, syna Joziášovho, Jahve povedal Jeremiášovi tieto slová:
2
"Vezmi si zvitok papiera a napíš naň každé slovo, ktoré som ti povedal o Izraeli, o Júdovi a o všetkých národoch odo dňa, keď som ti začal hovoriť za čias Joziášových až do dneška.
3
Keď Júdov dom počuje o nešťastí, ktoré chcem na nich dopustiť, možno sa každý vráti zo svojej hriešnej cesty a ja im budem môcť odpustiť ich zlobu a hriechy."
4
Jeremiáš zavolal Barucha, syna Neriášovho, ktorý podľa Jeremiášovho diktátu napísal na zvitok všetko, čo Jahve povedal Jeremiášovi.
5
Potom Jeremiáš dal tento rozkaz Baruchovi: "Ja nie som slobodný, nemôžem ísť do Jahveho chrámu.
6
Ale ty pôjdeš do Jahveho chrámu v pôstny deň a prečítaš ľudu zo zvitku, ktorý si napísal, všetky Jahveho slová, ako som ti ich nadiktoval. Prečítaš ich aj všetkým Júdovcom, ktorí prišli zo svojich miest.
7
Možno ich úpenlivá prosba Jahveho obmäkčí a každý z nich sa odvráti od svojej zlej cesty, lebo Jahve pohrozil tomuto ľudu veľmi nahnevane a rozhorčene."
8
Baruch, Neriášov syn, urobil všetko tak, ako mu nariadil prorok Jeremiáš a prečítal z knihy Jahveho slová v Jahveho chráme.
9
V piatom roku judského kráľa Jojakima, syna Joziášovho, v deviatom mesiaci vyhlásili pôst v Jahveho prítomnosti pre všetok jeruzalemský ľud a pre všetkých, ktorí mohli prísť do Jeruzalema z judských miest.
10
Vtedy Baruch čítal z knihy Jeremiášove slová pred všetkým ľudom v sieni Gemariáša, syna kráľovského pisára Šafana, v hornom nádvorí pri vchode do Novej brány Jahveho chrámu.
11
Keď Micheáš, syn Šafanovho syna Gemariáša, vypočul všetky Jahveho slová z tej knihy,
12
zišiel do kráľovského paláca, do pisárovej siene. Tam zasadali všetci vysokí úradníci: pisár Elišama; Delaiáš, syn Semaiášov; Elnatan, syn Achbarov; Gemariáš, syn Šafanov; Sedekiáš, syn Chananiášov a všetky ostatné kniežatá.
13
Micheáš im oznámil všetko, čo počul, keď to Baruch z knihy čítal ľudu do uší.
14
Vtedy kniežatá jednomyseľne poslali k Baruchovi Judiho, syna Nataniáša, syna Šelemiáša, syna Kušiho, s odkazom: "Vezmi tú knihu, z ktorej si čítal ľudu, a príď sem!" Baruch, syn Neriášov, vzal zvitok a prišiel k nim.
15
Oni mu povedali: "Sadni si a prečítaj nám to!" A Baruch im to prečítal.
16
Keď všetko vypočuli, obrátili sa nastrašení jeden na druhého a povedali Baruchovi: "Všetko toto musíme oznámiť kráľovi."
17
A pýtali sa Barucha: "Povedz nám, ako si všetky tie slová napísal!"
18
Baruch im odpovedal: "Jeremiáš mi to všetko nadiktovala a ja som to písal atramentom do tejto knihy."
19
Vysokí úradníci povedali vtedy Baruchovi: "Choď, schovajte sa, ty a Jeremiáš, nech nikto nevie, kde ste!"
20
Potom odišli ku kráľovi do dvora paláca, ale zvitok uložili v sieni pisára Elišamu. A rozpovedali všetko kráľovi.
21
Kráľ poslal Judiho, aby doniesol zvitok. Ten ho priniesol zo siene pisára Elišamu a prečítal ho pred kráľom a pred všetkými úradníkmi, ktorí stáli okolo kráľa.
22
Kráľ sedel vo svojich zimných komnatách — bol to deviaty mesiac roku — a pred ním stál ohrievač, plný žeravého uhlia.
23
Keď Judi prečítal tri alebo štyri stĺpce, kráľ ich odrezal pisárskym nožom a hodil na oheň do ohrievača, kým celý zvitok nezhorel na ohni v ohrievači.
24
Ani kráľ, ani nikto z jeho dvoranov, ktorí počuli tieto slová, sa nenaľakali, ani šaty si neroztrhli.
25
A hoci Elnatan, Delaiáš a Gemariáš kráľa prosili, aby zvitok nespálil, neposlúchol ich.
26
Kráľ rozkázal kráľovmu synovi Jerachmeelovi, Seraiášovi, synovi Azrielovmu, a Šelkemiášovi, synovi Abdeelovmu, aby chytili pisára Barucha a proroka Jeremiáša. Ale Jahve ich ukryl.
27
Keď kráľ spálil zvitok so všetkým, čo napísal Baruch, ako mu nadiktoval Jeremiáš, takto prehovoril Jahve k Jeremiášovi:
28
"Vezmi si iný zvitok a napíš naň všetky slová, čo boli napísané na prvom zvitku, ktorý spálil judský kráľ Jojakim.
29
A proti judskému kráľovi Jojakimovi povedz: Toto hovorí Jahve: Ty si spálil ten zvitok so slovami: Ako môžeš písať, že babylonský kráľ príde, zničí túto krajinu a pozabíja ľudí i zvieratá?
30
Preto takto hovorí Jahve o judskom kráľovi Jojakimovi: Nebude mať nikoho, kto by po ňom nastúpil na Dávidov trón, a jeho mŕtvola bude vystavená pražiacemu slnku vo dne a mrazu v noci.
31
Jeho, jeho potomkov a jeho služobníkov potrescem za ich hriechy. Dopustím na nich, na obyvateľov Jeruzalema a na Júdovcov všetky nešťastia, ktorými som im hrozil a ktoré oni nepočúvali."
32
Jeremiáš vzal iný zvitok, dal ho pisárovi Baruchovi, synovi Neriášovmu, ktorý podľa Jeremiášovho diktátu napísal naň znovu všetko, čo judský kráľ Jojakim spálil, a ešte bolo pridaných mnoho podobných slov.
Jeremiáš 36:1
Jeremiáš 36:2
Jeremiáš 36:3
Jeremiáš 36:4
Jeremiáš 36:5
Jeremiáš 36:6
Jeremiáš 36:7
Jeremiáš 36:8
Jeremiáš 36:9
Jeremiáš 36:10
Jeremiáš 36:11
Jeremiáš 36:12
Jeremiáš 36:13
Jeremiáš 36:14
Jeremiáš 36:15
Jeremiáš 36:16
Jeremiáš 36:17
Jeremiáš 36:18
Jeremiáš 36:19
Jeremiáš 36:20
Jeremiáš 36:21
Jeremiáš 36:22
Jeremiáš 36:23
Jeremiáš 36:24
Jeremiáš 36:25
Jeremiáš 36:26
Jeremiáš 36:27
Jeremiáš 36:28
Jeremiáš 36:29
Jeremiáš 36:30
Jeremiáš 36:31
Jeremiáš 36:32
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52