A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 30

1
Toto je slovo, ktoré Jahve povedal Jeremiášovi:
2
Toto hovorí Jahve, Boh Izraela: "Napíš všetky slová, ktoré som ti povedal, do jednej knihy!
3
Lebo daj pozor! Príde čas, keď vrátim zajatcov môjho ľudu Izraela a Júdu, hovorí Jahve, zavediem ich späť do krajiny, ktorú som dal ich otcom, a znovu ju obsadia."
4
Toto sú slová, ktoré Jahve hovorí Izraelovi (a Júdovi):
5
Áno, takto hovorí Jahve: "Počujeme výkrik hrôzy, zavládla hrôza a niet pokoja!
6
Pýtajte sa a uvážte, môže chlap porodiť dieťa? Prečo teda vidím, že všetci muži sa chytajú za bruchá ako rodička? Prečo sa všetky tváre zmenili, zbledli?
7
Beda! Veľký je to deň! Kedy bolo niečo podobné? Čas úzkosti pre Jakuba! Ale on ho prežije a zachráni sa.
8
(V ten deň — výrok Jahveho Cebaot — zlámem jarmo, strhnem ho z jeho šije a roztrhám jeho reťaze. Už nebudú otrokmi cudzincov.
9
Budú slúžiť Jahvemu, svojmu Bohu, a svojmu kráľovi Dávidovi, ktorého im vzbudím.)
10
Ty sa však neboj, sluha môj, Jakub, to je Jahveho výrok. Neľakaj sa, Izrael! Lebo, pozri, ja ťa zachránim z ďalekých zemí a tvoje potomstvo z krajiny, kde sú zajatí. Jakub sa vráti a bude žiť v pokoji, v blahobyte a bez strachu.
11
Lebo ja som s tebou — Jahveho výrok — , aby som ťa zachránil. Zničím všetky národy, medzi ktoré som ťa rozptýlil. Teba však celkom nezničím, hoci ťa potrescem, ako si zaslúžiš, bez trestu ťa nenechám."
12
Hej, takto hovorí Jahve: "Tvoja rana je nevyliečiteľná, nezhojiteľné je tvoje zranenie.
13
Nik sa neujíma tvojej veci, na tvoj vred niet lieku, tvoja rana sa sama nezacelí.
14
Tvoji milenci zabudli na teba, prestali za tebou chodiť. Hej, zbil som ťa, ako bije nepriateľ, príkro som ťa potrestal (pre tvoju preveľkú zlobu, pre tvoje premnohé hriechy)!
15
Čo kričíš pre svoje rany? Tvoje zranenie je nevyliečiteľné! Pre tvoju preveľkú zlobu, pre tvoje premnohé hriechy som ti to urobil.
16
Ale všetci, čo ťa žerú, budú požraní, všetci tvoji nepriatelia, do jednoho, pôjdu do zajatia; čo ťa vyplienili, budú vyplienení, a všetci, čo ťa okrádali, budú okradnutí.
17
Ja sám ťa vyliečim, tvoje rany zacelím. To je Jahveho výrok. Hoci ťa volajú odohnaným, Sion, ktorého nik nemá rád."
18
Takto hovorí Jahve: "Dajte pozor! Ja obnovím šťastie Jakubovho rodu, zľutujem sa nad jeho príbytkami: mestá budú znovu zbudované na svojich rozvalinách a pevné domy budú znovu stáť na starom mieste.
19
Chválospev sa bude z nich ozývať a hlasy veseliacich sa. Rozmnožím ich a už sa nezmenší ich počet, oslávim ich, nebudú už zaznávaní.
20
Ich synovia budú ako kedysi, ich spoločenstvo bude predo mnou pevne stáť. Potrescem všetkých ich utláčateľov.
21
Vládcu bude mať z vlastných radov, jeho panovník sa zrodí spomedzi nich. Ja sám ho povolám k sebe a on sa ku mne priblíži. Veď kto by sa mohol odvážiť priblížiť sa ku mne? Jahveho výrok.
22
Vy budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.
23
Pozor dajte! Jahve rozpútal strašný víchor. Úžasná víchrica sa spúšťa na hlavy bezbožných!
24
Jahveho hnev sa neodvráti, kým on nesplní a neuskutoční hlboké plány svojho srdca. Na konci dní pochopíte všetko.
Jeremiáš 30:1
Jeremiáš 30:2
Jeremiáš 30:3
Jeremiáš 30:4
Jeremiáš 30:5
Jeremiáš 30:6
Jeremiáš 30:7
Jeremiáš 30:8
Jeremiáš 30:9
Jeremiáš 30:10
Jeremiáš 30:11
Jeremiáš 30:12
Jeremiáš 30:13
Jeremiáš 30:14
Jeremiáš 30:15
Jeremiáš 30:16
Jeremiáš 30:17
Jeremiáš 30:18
Jeremiáš 30:19
Jeremiáš 30:20
Jeremiáš 30:21
Jeremiáš 30:22
Jeremiáš 30:23
Jeremiáš 30:24
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52