A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 3

1
Ak muž prepustí svoju ženu a ona odíde od neho a vydá sa za iného muža, či sa on ešte môže vrátiť k nej? Či taká žena nie je celkom poškvrnená? Nuž ty si sa zneuctila s mnohými milencami, môžeš sa ešte vrátiť ku mne? Jahveho výrok.
2
Rozhliadni sa po holých kopcoch, pozri, kde si sa nezahodila? Očakávala si ich pri cestách ako Arab číhajúci na púšti. Tak si poškvrnila krajinu svojimi smilstvami a svojou zlobou.
3
Preto boli zastavené dažde a jarné pŕšky sa nedostavili. Ale ty dvíhaš čelo ako prostitútka, ani sa len nezačervenáš.
4
A teraz vari ku mne nekričíš: "Otče môj, drahý priateľ mojich mladých rokov!"
5
Myslíš si: "Či sa bude hnevať navždy? Či bude večne rozhorčený?" Takto hovoríš, ale ďalej vystrájaš zlo, koľko len vládzeš!
6
Jahve mi povedal v dňoch kráľa Joziáša: "Videl si, čo robila odpadlíčka Izrael? Chodila na každý vyšší kopec, pod každý zelený strom a tam sa oddávala smilstvu.
7
Hoci to všetko popáchala, povedal som jej: "Vráť sa," ale ona sa nevrátila. Videla to jej sestra, neverná Judea.
8
Videla, že som zapudil nevernicu Izrael za všetky jej cudzoložstvá a dal som jej priepustný list. Ale jej sestra, neverná Judea, sa nezľakla, ale išla a aj ona sa oddávala smilstvu.
9
Poškvrnila krajinu svojím nezmyselným smilstvom, svojím cudzoložným klaňaním sa kameňu a drevu.
10
A napriek tomu všetkému tá nevernica Judea, jej sestra, sa nevrátila ku mne s celým svojím srdcom, ale iba s pretvárkou." To je Jahveho výrok.
11
A Jahve mi povedal: "Nevernica Izrael je spravodlivejšia ako neverná Judea.
12
Choď teda a vyhlás toto posolstvo Severu: Vráť sa, odpadlíčka Izrael, to je Jahveho výrok. Neprijmem vás s nahnevanou tvárou, lebo som milosrdný, — Jahveho výrok. — Nebudem sa hnevať naveky.
13
Len uznaj svoju vinu, že si bola nevernou Jahvemu, svojmu Bohu, že si blúdila za cudzími bohmi pod každý zelený strom a že si ma neposlúchala." To je Jahveho výrok.
14
Vráťte sa, odpadlé deti — Jahveho výrok — veď ja som váš Pán. Vezmem si vás po jednom z mesta a po dvoch z rodiny a zavediem vás na Sion.
15
Tam vám dám pastierov podľa svojho srdca, ktorí vás povedú múdro a rozvážne.
16
V tých dňoch, keď sa rozmnožíte a budete plodní v krajine — to je Jahveho výrok — ľudia už nebudú hovoriť o arche Jahveho zmluvy, nikto nebude myslieť na ňu, nikto si na ňu nespomenie, ani za ňou nezatúži, ani si novú nezostroja.
17
V tom čase Jeruzalem sa bude volať Jahveho trón. Všetky národy pôjdu do Jeruzalema uctiť si Jahveho meno a už nikdy nebudú nasledovať svoje hriešne a tvrdohlavé srdcia.
18
V tých dňoch sa Júda spojí s Izraelom a spolu prídu zo severnej zeme do krajiny, ktorú som dal do dedičstva vašim otcom.
19
Povedal som si: Ako rád by som zaobchádzal s tebou ako so synom a dal ti utešenú krajinu, najvzácnejšie dedičstvo medzi národmi! Myslel som si: Budeš ma volať Otcom a nikdy ma nezanecháš.
20
Ale ako žena, neverná svojmu milému, tak ste vy, Izrael, boli neverní mne. To je Jahveho výrok.
21
Počuj! Po holých kopcoch plač sa rozlieha. Izraelský ľud prosí o milosť. Lebo sa dali na krivé cesty, zabudli na Jahveho, svojho Boha.
22
"Vráťte sa, odbojní synovia, vyliečim vás z odpadlíctva!" "Hľa, tu sme. Prichádzame k tebe, veď ty si Jahve, náš Boh.
23
Vskutku, bohoslužby na kopcoch sú iba klam a mam vykrikovanie po horách. Naozaj, iba u Jahveho, nášho Boha, je spása Izraela.
24
Už od našich mladých čias Baal, ten hanobný boh, požieral mozole našich otcov, ich ovce a ich rožný statok, ich synov a ich dcéry.
25
Hoďme sa na zem plní hanby, prikryme sa svojou potupou! Lebo sme zhrešili proti Jahvemu, svojmu Bohu, tak my, ako aj naši otcovia od našich mladých čias až po dnešný deň a neposlúchali sme hlas Jahveho, svojho Boha."
Jeremiáš 3:1
Jeremiáš 3:2
Jeremiáš 3:3
Jeremiáš 3:4
Jeremiáš 3:5
Jeremiáš 3:6
Jeremiáš 3:7
Jeremiáš 3:8
Jeremiáš 3:9
Jeremiáš 3:10
Jeremiáš 3:11
Jeremiáš 3:12
Jeremiáš 3:13
Jeremiáš 3:14
Jeremiáš 3:15
Jeremiáš 3:16
Jeremiáš 3:17
Jeremiáš 3:18
Jeremiáš 3:19
Jeremiáš 3:20
Jeremiáš 3:21
Jeremiáš 3:22
Jeremiáš 3:23
Jeremiáš 3:24
Jeremiáš 3:25
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52