A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 28

1
Toho istého roku na začiatku panovania judského kráľa Sedekiáša, v piatom mesiaci štvrtého roku, prorok Chananiáš, syn Azurov, z Gabaonu, toto povedal Jeremiášovi v Jahveho chráme v prítomnosti kňazov a všetkého ľudu:
2
"Takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Zlomil som jarmo babylonského kráľa.
3
Ešte dva roky a vrátim na toto miesto všetko náčinie Jahveho chrámu, ktoré babylonský kráľ Nabuchodonozor vzal odtiaľto a odniesol do Babylonu.
4
Naspäť privediem aj judského kráľa Jechoniáša, syna Jojakimovho, so všetkými judskými zajatcami, ktorí boli odvlečení a prišli do Babylonu — to je Jahveho výrok — lebo zlomím jarmo babylonského kráľa!"
5
Vtedy prorok Jeremiáš odpovedal Chananiášovi pred kňazmi a pred všetkým ľudom, ktorý bol v Jahveho chráme.
6
Prorok Jeremiáš povedal: "Amen! Kiež to Jahve urobí! Kiež splní slová, ktoré si práve prorokoval a navráti sem z Babylonu všetko náčinie Jahveho chrámu a všetkých deportovaných!
7
Ale počúvaj teraz toto slovo, ktoré ti poviem do tvojich vlastných uší a všetkému ľudu:
8
Proroci, ktorí účinkovali veľmi dávno predo mnou a pred tebou, prorokovali mnohým krajinám a veľkým kráľovstvám vojnu, nešťastie a mor.
9
Prorok, ktorý prorokuje pokoj, až vtedy sa pozná, že je pravým prorokom, ktorého poslal Jahve, keď sa jeho proroctvo splní."
10
Vtedy prorok Chananiáš sňal jarmo zo šije proroka Jeremiáša a zlámal ho.
11
A Chananiáš povedal pred všetkým ľudom: "Toto hovorí Jahve: Takto dolámem o dva roky jarmo babylonského kráľa Nabuchodonozora na šiji všetkých národov!" A prorok Jeremiáš odišiel.
12
Keď prorok Chananiáš zlámal jarmo na šiji proroka Jeremiáša, prehovoril Jahve k Jeremiášovi:
13
"Choď a povedz Chananiášovi: Toto hovorí Jahve: Zlámal si drevené jarmo. Dobre teda! Namiesto neho dostaneš jarmo železné!
14
Lebo takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Železné jarmo kladiem na šije všetkým národom, aby slúžili babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi. (Budú mu teda slúžiť a dal som mu aj poľnú zver.)"
15
A prorok Jeremiáš povedal prorokovi Chananiášovi: "Počuj ma dobre, Chananiáš! Jahve ťa vôbec neposlal a ty si spôsobil, že tento ľud sa spoliehal na klamstvo!
16
Preto takto hovorí Jahve: Daj pozor, odstránim ťa z povrchu zeme. Ešte tohto roku zomrieš, (lebo si hlásal vzburu proti Jahvemu)."
17
A prorok Chananiáš toho istého roku, v siedmom mesiaci zomrel.
Jeremiáš 28:1
Jeremiáš 28:2
Jeremiáš 28:3
Jeremiáš 28:4
Jeremiáš 28:5
Jeremiáš 28:6
Jeremiáš 28:7
Jeremiáš 28:8
Jeremiáš 28:9
Jeremiáš 28:10
Jeremiáš 28:11
Jeremiáš 28:12
Jeremiáš 28:13
Jeremiáš 28:14
Jeremiáš 28:15
Jeremiáš 28:16
Jeremiáš 28:17
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52