A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 24

1
Hľa, Jahve mi ukázal dva koše fíg. Boli položené pred Jahveho svätyňou. Bolo to potom, čo babylonský kráľ Nabuchodonozor odvliekol z Jeruzalema judského kráľa Jechoniáša, syna Jojakimovho, s judskými kniežatami, kováčmi a zámočníkmi a zavliekol ich do Babylonu.
2
V jednom koši boli veľmi dobré figy, včasne zrelé, v druhom koši boli veľmi zlé figy, také hnilé, že sa nedali jesť.
3
Jahve mi povedal: "Čo vidíš, Jeremiáš?" Odpovedal som: "Figy. Tie dobré figy sú veľmi dobré. Tie zlé sú hnilé, také hnilé, že sa nedajú jesť."
4
Vtedy ma Jahve oslovil takto:
5
"Toto hovorí Jahve, Boh Izraela. Dobré figy sú v mojich očiach vyhnanci z Judey, ktorých som poslal z tohto miesta do krajiny Chaldejcov.
6
Zhliadnem na nich láskavo a navrátim ich znovu do tejto krajiny. Zveľadím ich a nezničím, znovu ich zasadím a už ich nevytrhám.
7
Dám im srdce, schopné poznať, že ja som Jahve. Budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa vrátia ku mne celým svojím srdcom.
8
Ale ako sa nakladá so skazenými figami, so zhnitými, čo sa nedajú jesť — áno, toto hovorí Jahve — tak budem nakladať so Sedekiášom, judským kráľom, s jeho kniežatami a so zvyškom obyvateľov Jeruzalema, či už zostali v krajine, alebo bývajú v Egypte.
9
Urobím ich odpornými všetkým kráľovstvám zeme, nešťastím, potupou, posmešným príslovím a kliatbou na každom mieste, kam ich zaženiem.
10
Pošlem na nich meč, hlad a mor, dokiaľ celkom nezmiznú z pôdy, ktorú som dal im a ich otcom."
Jeremiáš 24:1
Jeremiáš 24:2
Jeremiáš 24:3
Jeremiáš 24:4
Jeremiáš 24:5
Jeremiáš 24:6
Jeremiáš 24:7
Jeremiáš 24:8
Jeremiáš 24:9
Jeremiáš 24:10
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52