A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 23

1
"Beda pastierom, ktorí nechávajú hynúť a rozháňať ovce na mojom pasienku! Jahveho výrok.
2
Preto takto hovorí Jahve, Boh Izraela, proti pastierom, ktorí majú pásť môj ľud: Vy ste nechali moje ovce porozháňať a roztratiť sa a nestarali ste sa o ne. Dobre teda! Ja sám sa postarám o vás za vaše zločiny! To je Jahveho výrok!
3
Ja sám pozháňam zbytky svojich oviec zo všetkých krajín, kam som ich porozháňal, a privediem ich späť na ich pasienky. Budú plodné a rozmnožia sa.
4
Vzbudím im pastierov, ktorí ich budú dobre pásť. Nebudú sa musieť báť ani plašiť. Ani jedna z nich sa nestratí." To je Jahveho výrok!
5
"Hľa, prídu dni — Jahveho výrok — vzbudím z Dávidovho rodu spravodlivú ratolesť, kráľa, ktorý bude vládnuť múdro a v krajine bude vykonávať právo a spravodlivosť.
6
Za jeho dní Júda bude zachránený a Izrael bude žiť bezpečne. Toto je meno, ako ho budú volať: "Jahve-naša-spravodlivosť".
7
Preto prídu dni — Jahveho výrok — , keď sa nebude prisahať: Ako žije Jahve, ktorý vyviedol Izraelcov z Egyptskej krajiny,
8
ale: Ako žije Jahve, ktorý vyviedol a priviedol naspäť potomkov Izraelcov zo severnej zeme a zo všetkých krajín, do ktorých ich rozptýlila, aby znovu žili na svojej vlastnej pôde."
9
O prorokoch: Puká mi srdce v hrudi, trasiem sa na celom tele. Som ako opitý človek, ako chlap premožený vínom pre Jahveho a pre jeho sväté slová.
10
"Lebo krajina je plná cudzoložníkov, pre nich je zem prekliata a smutná, stepné pastviny vyschnuté. Zháňajú sa za zlým a svoje sily užívajú na páchanie nespravodlivosti.
11
Lebo tak prorok, ako kňaz sú bezbožní, aj vo svojom Chráme som našiel zlo, čo popáchali. To je Jahveho výrok.
12
Preto cesta sa im stane šmykľavou, za tmy sa pošmyknú a padnú na nej. Lebo privediem na nich pohromu v roku ich trestu. To je Jahveho výrok.
13
U prorokov v Samárii videl som veľa hlúpeho. Prorokovali v mene Baalovom a zavádzali môj ľud, Izrael.
14
U prorokov v Jeruzaleme som videl čosi veľmi hrozné: páchajú cudzoložstvá a klamstvá, podporujú zlých, takže nikto sa nenavráti od svojho hriechu. Tí všetci sú pre mňa ako Sodoma a Gomora."
15
Preto toto hovorí Jahve Cebaot proti prorokom: "Hľa, ja ich nakŕmim palinou a napojím otrávenou vodou, lebo bezbožný duch sa rozšíril po celom kraji od jeruzalemských prorokov."
16
Toto sú slová Jahveho Cebaot: "Nepočúvajte, čo vám títo proroci hovoria! Oni vám predkladajú prázdne klamstvá, rozprávajú výplody vlastného srdca, nič z toho nepochádza od Jahveho.
17
Odvážia sa povedať tým, čo mnou pohŕdajú: Jahve prehovoril, budete žiť v pokoji. A všetkým tým, čo žijú podľa zatvrdlivosti svojho srdca, vravia: Nič zlé sa vám nestane.
18
Ale kto z nich sa zúčastnil na Jahveho rade, kto ho videl a počul jeho slovo? Kto načúval jeho slovu a počúvol ho?
19
Pozor dajte! Jahve rozpútal strašný víchor. Úžasná víchrica sa spúšťa na hlavy bezbožných.
20
Jahveho hnev sa neodvráti, kým nesplní a neuskutoční zámery svojho srdca. Na konci dní pochopíte všetko.
21
Ja som neposlal týchto prorokov a oni sa behom ponáhľajú! Nič som im nepovedal a oni prorokujú!
22
Ak sa zúčastnili na mojej rade, nech teda rozhlásia moje slová môjmu ľudu, nech ich odvrátia od zlých ciest a od zlých skutkov!
23
Či som ja Bohom iba zblízka? — To je Jahveho výrok. — A zďaleka už nie som Boh?
24
Či sa môže človek skryť do takej skrýše, aby som ho nevidel? To je Jahveho výrok. Či ja nenapĺňam nebo i zem? To je Jahveho výrok.
25
Počul som, čo hovoria proroci, ktorí prorokujú lož v mojom mene. Vravia: Mal som sen! Mal som sen!
26
Dokedy budú medzi prorokmi ľudia, ktorí prorokujú lož a ohlasujú výmysly svojho srdca?
27
Myslia si, že snami, ktoré si vzájomne rozprávajú, dosiahnu, aby môj ľud zabudol na moje Meno, ako ich otcovia zabudli na moje Meno kvôli Baalovi.
28
Ak mal prorok sen, nech rozpráva, čo sa mu snívalo! A ten, ktorý dostal slovo odo mňa, nech verne prednesie moje slovo! Čo má sečka so zrnom? To je Jahveho výrok.
29
Či moje slovo nie je ako oheň? To je Jahveho výrok. Či nie je ako kladivo drviace skalu?
30
Nuž preto som proti prorokom — Jahveho výrok — ktorí si vzájomne kradnú moje slová.
31
Veru, som proti prorokom — to je Jahveho výrok — ktorí mlátia jazykom a proroctvá kujú.
32
Veru, som proti tým, ktorí prorokujú lživé sny — to je Jahveho výrok — ktorí ich rozprávajú a zavádzajú môj ľud svojimi lžami a bezočivým chvastúnstvom. Ja som ich neposlal, nedal som im poverenie a môjmu ľudu ani trocha neosožia. To je Jahveho výrok.
33
Ak sa ťa opýta tento ľud alebo nejaký prorok, alebo nejaký kňaz: "Čo je bremeno Jahveho posolstva?", odpovedz im: "Vy ste jeho bremeno a ja vás zhodím." To je Jahveho výrok!
34
Ak prorok, kňaz alebo človek z ľudu povie: "Jahveho bremeno", potrescem toho človeka i jeho rodinu.
35
Slová, ktoré máte používať medzi sebou, medzi bratmi, sú: Akú odpoveď ti dal Jahve? alebo: Čo povedal Jahve?
36
Ale už nespomínajte "Jahveho bremeno", inak pre každého bude bremenom jeho vlastné slovo, lebo ste prekrútili slová Jahveho Cebaot, nášho Boha!
37
Toto je spôsob, ako máš hovoriť prorokovi: Akú odpoveď ti dal Jahve? alebo: Čo povedal Boh?
38
Ale každému z vás, kto hovorí posmešne "Jahveho bremeno", Jahve hovorí toto: Preto, že používate tento výraz "Jahveho bremeno", hoci som vám odkázal: Nehovorte už "Jahveho bremeno",
39
práve preto vás vysoko zdvihnem ako bremeno a odhodím vás od seba, vás i Mesto, ktoré som ja dal vám i vašim otcom.
40
A uvalím na vás večnú hanbu a potupu večnú a nezabudnuteľnú."
Jeremiáš 23:1
Jeremiáš 23:2
Jeremiáš 23:3
Jeremiáš 23:4
Jeremiáš 23:5
Jeremiáš 23:6
Jeremiáš 23:7
Jeremiáš 23:8
Jeremiáš 23:9
Jeremiáš 23:10
Jeremiáš 23:11
Jeremiáš 23:12
Jeremiáš 23:13
Jeremiáš 23:14
Jeremiáš 23:15
Jeremiáš 23:16
Jeremiáš 23:17
Jeremiáš 23:18
Jeremiáš 23:19
Jeremiáš 23:20
Jeremiáš 23:21
Jeremiáš 23:22
Jeremiáš 23:23
Jeremiáš 23:24
Jeremiáš 23:25
Jeremiáš 23:26
Jeremiáš 23:27
Jeremiáš 23:28
Jeremiáš 23:29
Jeremiáš 23:30
Jeremiáš 23:31
Jeremiáš 23:32
Jeremiáš 23:33
Jeremiáš 23:34
Jeremiáš 23:35
Jeremiáš 23:36
Jeremiáš 23:37
Jeremiáš 23:38
Jeremiáš 23:39
Jeremiáš 23:40
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52