A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 22

1
Toto povedal Jahve: "Zíď do paláca judského kráľa a tam prednes tieto slová:
2
Počuj Jahveho slovo, kráľ judský, ktorý sedíš na Dávidovom tróne, ty, tvoji dvorania a tvoji ľudia, ktorí vchádzajú cez tieto brány.
3
Toto sú slová Jahveho: Vysluhujte právo a spravodlivosť, vytrhnite utláčaného z rúk násilníka, nezaobchádzajte zle s cudzincom, so sirotou a vdovou a neutláčajte ich. Nevylievajte nevinnú krv na tomto mieste!
4
Ak naozaj poslúchnete tieto slová, potom cez tieto brány budú vchádzať králi, ktorí sedia na Dávidovom tróne. Vojdú sediac na vozoch a jazdiac na koňoch, v sprievode svojich sluhov a svojich ľudí.
5
Ale ak neposlúchnete tieto slová, prisahám na seba samého — to je Jahveho výrok — tento palác sa stane zboreniskom.
6
Lebo toto hovorí Jahve o paláci judského kráľa: Hoci si mi drahý ako Galaád alebo ako temená Libanonu, jednako ťa obrátim na púšť, na kraj neobývaných miest.
7
Zavolám proti tebe ničiteľov, chlapov dobre vyzbrojených. Vyrúbu tvoje najkrajšie cédre a pohádžu ich na oheň.
8
Ľudia z mnohých národov budú prechádzať popri tomto meste a budú si vzájomne hovoriť: Prečo s týmto veľkým mestom Jahve naložil takto?
9
A odpoveď bude: Pretože opustili zmluvu Jahveho, svojho Boha, klaňali sa iným bohom a slúžili im."
10
Neplačte nad zomrelým, neoplakávajte ho! Plačte radšej za tým, čo odišiel, lebo sa nikdy nevráti. Neuvidí už svoju rodnú zem.
11
Lebo toto sú Jahveho slová o judskom kráľovi Šallumovi, Joziášovom synovi, ktorý nastúpil na trón po svojom otcovi a musel odísť z tohto miesta: "Už sa sem nevráti.
12
Musí zomrieť na mieste svojho vyhnanstva a túto krajinu už nikdy neuvidí."
13
Beda človekovi, ktorý si stavia dom nespravodlivo a svoje horné izby proti právu! Blížneho nechá pracovať bezplatne a za jeho prácu mu nedá mzdu!
14
Beda človekovi, ktorý si myslí: "Postavím si priestranný palác a vzdušné horné komnaty, založím si obloky, pokryjem to cédrom a všetko natriem na červeno!"
15
Vari tvoja záľuba vo skvelých cédroch dokáže, že si kráľom? Či tvoj otec nejedával a nepíjal? Ale on vysluhoval právo a spravodlivosť a všetko sa mu darilo.
16
Chránil právo prostého a biedneho človeka a všetko sa mu darilo. Či tým neukázal, že ma pozná? Jahveho výrok.
17
Ale ty nemáš oči a srdce pre iné, iba pre vlastný zisk, pre vylievanie nevinnej krvi, pre páchanie násilia a útlaku.
18
Preto takto hovorí Jahve o Jojakimovi, synovi Joziášovom, judskom kráľovi: Za ním nebudú nariekať: "Beda, brat môj! Beda, sestra!" Za ním nebudú plakať: "Beda, Pane! Beda, Veličenstvo!"
19
Pochovajú ho, ako sa zahrabáva osol! Odvlečú ho a hodia ďaleko od brán Jeruzalema.
20
Vystúp na Libanon a krič, nech sa tvoj hlas rozlieha po vrchoch bašanských, vykrikuj po horách Abarim! Lebo všetci tvoji priatelia sú zlomení.
21
Prihováral som sa ti, Jeruzalem, za pokojných dní, ale ty si povedal: "Nechce sa mi počúvať!" Tak si sa správal od mladosti, nikdy si nechcel počúvať môj hlas.
22
Všetkých tvojich priateľov odnesie vietor, tvoji milovníci pôjdu do vyhnanstva. Vtedy sa zahanbíš a zmätieš za všetku svoju zlobu.
23
Ty, čo máš príbytok na Libanone a hniezdo medzi cédrami, ako budeš stenať, keď na teba prídu bôle ako bolesti na rodičku!
24
Na môj život — to je Jahveho výrok — aj keby Koniáš, syn Jojakimov, judský kráľ, bol prsteňom na mojej pravici, strhol by som ťa odtiaľ!
25
Vydám ťa do rúk tých, čo ti striehnu na život, do rúk, pred ktorými sa trasieš, do rúk Nabuchodonozora, babylonského kráľa, a do rúk Chaldejcov.
26
Odvrhnem teba i tvoju matku, ktorá ťa porodila, do cudzej krajiny, kde ste sa nenarodili, ale tam zomriete.
27
Nikdy sa už nevrátia do tejto zeme, do ktorej sa túžia navrátiť.
28
Tento človek, Koniáš, je vari iba bezcennou, zlomenou hračkou, predmetom, ktorý nikto nechce? Prečo sú vyhodení on i jeho deti, a zahodení do zeme, ktorú nepoznajú?
29
Zem, zem, zem! Počuj Jahveho slovo!
30
Toto hovorí Jahve: Zapíšte tohto človeka: "Bezdetný človek, ktorému sa v živote nič nepodarilo." Lebo nikomu z jeho potomstva sa nepodarí zasadnúť na Dávidov trón a znovu panovať v Judsku.
Jeremiáš 22:1
Jeremiáš 22:2
Jeremiáš 22:3
Jeremiáš 22:4
Jeremiáš 22:5
Jeremiáš 22:6
Jeremiáš 22:7
Jeremiáš 22:8
Jeremiáš 22:9
Jeremiáš 22:10
Jeremiáš 22:11
Jeremiáš 22:12
Jeremiáš 22:13
Jeremiáš 22:14
Jeremiáš 22:15
Jeremiáš 22:16
Jeremiáš 22:17
Jeremiáš 22:18
Jeremiáš 22:19
Jeremiáš 22:20
Jeremiáš 22:21
Jeremiáš 22:22
Jeremiáš 22:23
Jeremiáš 22:24
Jeremiáš 22:25
Jeremiáš 22:26
Jeremiáš 22:27
Jeremiáš 22:28
Jeremiáš 22:29
Jeremiáš 22:30
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52