A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 21

1
Toto je slovo, ktoré Jahve povedal Jeremiášovi, keď kráľ Sedekiáš poslal k nemu Pašchura, syna Malkiášovho, a kňaza Sofoniáša, syna Masiášovho, s odkazom:
2
"Poraď sa s Jahvem za nás, lebo babylonský kráľ Nabuchodonozor vedie vojnu proti nám. Možno Jahve urobí pre nás zázrak, ako urobil často predtým, aby nepriateľ od nás odtiahol."
3
Jeremiáš im povedal: "Zaneste Sedekiášovi túto odpoveď:
4
Toto sú slová Jahveho, Boha Izraela: Hľa, ja vás prinútim k ústupu so všetkými vašimi zbraňami, ktorými ste ozbrojení a ktorými bojujete proti babylonskému kráľovi a Chaldejcom, čo vás obliehajú za múrmi, ich zhromaždím priamo v strede mesta.
5
Ja sám budem bojovať proti vám s vystretou rukou a mocným ramenom, nahnevane a úžasne rozhorčene.
6
Zrazím k zemi obyvateľov tohto mesta, ľudí i zvieratá. Pohynú na strašný mor.
7
Potom vydám — to je Jahveho výrok — Sedekiáša, judského kráľa, jeho kniežatá, ľud a tých, čo v tomto meste uniknú moru, meču a hladu, do rúk babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi a do rúk tých, čo im striehnu na život. On ich pozabíja ostrím meča bezohľadne, neľútostne, nemilosrdne.
8
Tomuto ľudu však povedz: Toto hovorí Jahve: Dajte pozor! Pred vás kladiem na výber cestu života a cestu smrti.
9
Kto zostane v tomto meste, zomrie mečom, hladom alebo morom. Ale kto z neho ujde a poddá sa Chaldejcom, ktorí vás obliehajú, ostane nažive, jeho korisťou bude jeho vlastný život.
10
Lebo som sa postavil proti tomuto mestu a privediem mu nešťastie, a nie blaho — to je Jahveho výrok. Padne do rúk babylonskému kráľovi a on ho spáli ohňom."
11
Kráľovskému domu Júdu. Počujte Jahveho slovo,
12
dom Dávidov! Toto hovorí Jahve: Od rána súďte spravodlivo! Vytŕhajte utláčaného z rúk násilníka! Inak moje rozhorčenie vyšľahne sťa plameň, bude horieť a nik ho neuhasí, lebo vaše skutky sú zlé.
13
Na teba sa hnevám, Jeruzalem, ležiaci v doline, skalná pevnosť, čnejúca nad rovinou! To je Jahveho výrok. Na vás, čo vravíte: "Kto sa odváži napadnúť nás a vniknúť do našich úkrytov?"
14
Potrescem vás, ako si to zaslúžia vaše skutky! To je Jahveho výrok. V jeho lese podpálim oheň, ktorý strávi všetko navôkol.
Jeremiáš 21:1
Jeremiáš 21:2
Jeremiáš 21:3
Jeremiáš 21:4
Jeremiáš 21:5
Jeremiáš 21:6
Jeremiáš 21:7
Jeremiáš 21:8
Jeremiáš 21:9
Jeremiáš 21:10
Jeremiáš 21:11
Jeremiáš 21:12
Jeremiáš 21:13
Jeremiáš 21:14
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52