A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 20

1
Ale kňaz Pašchur, syn Imerov, ktorý bol vrchným dozorcom v Jahveho chráme, počul Jeremiáša ohlasovať toto proroctvo.
2
Pašchur dal Jeremiáša zbičovať a vložiť ho do klady vo väzení pri hornej Benjamínovej bráne, ktorá vedie do Jahveho chrámu.
3
Nasledujúceho rána Pašchur vypustil Jeremiáša z klady. Vtedy mu Jeremiáš povedal: "Jahve ťa už nevolá Pašchur, ale Magor Missabib ("Hrôza navôkol")".
4
Lebo takto hovorí Boh: "Pozor daj! Hrôze vydám teba i tvojich priateľov. Popadajú mečom svojich nepriateľov a ty sa na to budeš pozerať! Celú Judeu vydám do rúk babylonského kráľa, odvlečie ich do Babylonu a pozabíja ich mečom.
5
Všetky bohatstvá, nahromadené v tomto meste, všetky vzácnosti, všetky poklady judských kráľov vydám do rúk ich nepriateľov. Vyplienia ich, zoberú a odnesú do Babylonu.
6
A ty, Pašchur, a všetci obyvatelia tvojho domu pôjdete do zajatia. Pôjdeš do Babylonu, tam zomrieš a tam ťa pochovajú, teba a všetkých tvojich priateľov, ktorým si prorokoval lož."
7
Jahve, prehováral si ma, a ja som sa dal prehovoriť. Zachytil si ma a premohol. Na posmech som celý deň, posmieva sa mi každý.
8
Lebo kedykoľvek mám hovoriť, musím kričať a vyhlasovať: "Násilie! Záhuba!" Hlásanie Jahveho slova je pre mňa každodenne prameňom výčitiek a posmechu.
9
Keď som si však zaumienil: Nebudem už naňho myslieť a nebudem hovoriť v jeho Mene, vtedy jeho slovo mi bolo v srdci ako stravujúci oheň, zatvorený v mojich kostiach. S vypätím síl som sa ho snažil ovládnuť, ale nedokázal som to.
10
Počul som mnohých tajne hovoriť: Treba ho udať, túto "Hrôzu navôkol"! Udajme ho! Všetci, s ktorými som v pokoji nažíval, čakali na môj pád: "Možno sa dá oklamať, tak nad ním prevládneme a vypomstíme sa mu."
11
Ale Jahve je so mnou sťa mocný hrdina, preto moji protivníci padnú a nezvíťazia. Veľmi budú pokorení, keď zlyhajú, a na ich hanbu sa bude spomínať veľmi dlho.
12
Jahve Cebaot, ty skúmaš spravodlivého, ty vidíš ľadviny i srdce, tebe som zveril svoj spor, daj, aby som videl tvoju pomstu na nich!
13
Spievajte Jahvemu, chváľte Jahveho! Veď on vyslobodzuje dušu nešťastníka z ruky zločincov.
14
Prekliaty deň, keď som sa narodil! Nech nie je požehnaný deň, keď ma porodila moja matka!
15
Prekliaty človek, ktorý môjmu otcovi priniesol túto zvesť: "Narodilo sa ti dieťa, syn!" A tým ho veľmi potešil.
16
Nech je ten človek ako mestá, ktoré Jahve zničil bez milosti! Nech počuje poplašný pokrik za rána a vojnovú vravu na poludnie,
17
lebo ma nenechal zomrieť ešte v matkinom lone, aby mi matka bola hrobom a jej útroby ma nosili navždy.
18
Prečo som len vyšiel z lona? Aby som videl žiaľ a bôľ a svoje dni skončil v hanbe.
Jeremiáš 20:1
Jeremiáš 20:2
Jeremiáš 20:3
Jeremiáš 20:4
Jeremiáš 20:5
Jeremiáš 20:6
Jeremiáš 20:7
Jeremiáš 20:8
Jeremiáš 20:9
Jeremiáš 20:10
Jeremiáš 20:11
Jeremiáš 20:12
Jeremiáš 20:13
Jeremiáš 20:14
Jeremiáš 20:15
Jeremiáš 20:16
Jeremiáš 20:17
Jeremiáš 20:18
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52