A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 19

1
Vtedy povedal Jahve Jeremiášovi: "Choď si kúpiť hlinený džbán. Potom vezmi so sebou niekoľkých starších z ľudu a starších z kňazov.
2
Vyjdi k Doline Ben-Hinnom, ktorá je pri vchode do Brány črepov. Tam vyhlás slová, ktoré ti poviem!
3
Povedz: Počujte Jahveho slovo, judskí králi a obyvatelia Jeruzalema! Takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Dajte pozor! Privediem pohromu na toto miesto, až zacvendží v ušiach každému, kto o tom počuje.
4
Lebo mňa opustili a s týmto miestom robili, ako by nepatrilo mne, páliac tu obety cudzím bohom, ktorých predtým nepoznali ani oni, ani ich otcovia, ani judskí králi. Toto miesto naplnili krvou nevinných.
5
Stavali Baalovi výšiny, kde mu spaľovali svoje deti v ohni ako celopal. Také niečo som ja nikdy neprikázal, nikdy som o tom nehovoril, ani som na to nepomyslel!
6
Preto prídu dni — Jahveho výrok — keď toto miesto nebudú volať Tofet ani Dolina Ben-Hinnom, ale Dolina zabíjania.
7
Na tomto mieste rozbijem plány Júdu a Jeruzalema, ako sa rozbíja džbán. Nechám ich popadať mečom pred ich nepriateľmi, rukou tých, ktorí im číhajú na život. Ich mŕtvoly dám zožrať vtáctvu a divej zveri.
8
Toto miesto urobím javiskom hrôzy a posmechu. Každý okoloidúci sa zhrozí a zhíkne pri pohľade na toľké rany.
9
Budem ich kŕmiť mäsom ich vlastných synov a dcér, budú jesť mäso svojich blížnych, keď budú obľahnutí, dohnaní do úzkych nepriateľmi a tými, čo im číhajú na život.
10
Vtedy rozbi džbán pred očami ľudí, ktorí prišli s tebou
11
a povedz im: Toto hovorí Jahve Cebaot: Tak rozbijem tento ľud a toto mesto, ako sa rozbije hrnčiarova nádoba, takže sa už nedá napraviť. V Tofete budú pochovávať mŕtvych, lebo inde nebude miesto na pochovávanie.
12
Takto naložím s týmto mestom a s jeho obyvateľmi — Jahveho výrok — toto mesto sa bude podobať Tofetu.
13
Nečisté budú jeruzalemské domy a domy judských kráľov ako Tofet: každý dom, kde sa na plochých strechách pálili obety nebeským vojskám a liali tekuté obety cudzím bohom."
14
Potom sa Jeremiáš vrátil z Tofetu, kam ho Jahve poslal prorokovať, zastal si na nádvorí Jahveho chrámu a vyhlásil všetkému ľudu:
15
"Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Dajte pozor! Na toto mesto a na okolité mestá privediem nešťastie, ktorým som im pohrozil, lebo sa zatvrdili a nechcú počúvať moje slová."
Jeremiáš 19:1
Jeremiáš 19:2
Jeremiáš 19:3
Jeremiáš 19:4
Jeremiáš 19:5
Jeremiáš 19:6
Jeremiáš 19:7
Jeremiáš 19:8
Jeremiáš 19:9
Jeremiáš 19:10
Jeremiáš 19:11
Jeremiáš 19:12
Jeremiáš 19:13
Jeremiáš 19:14
Jeremiáš 19:15
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52