A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 18

1
Slová, ktoré Jahve povedal Jeremiášovi:
2
"Choď ihneď do hrnčiarovho domu, tam ti poviem svoje slová."
3
Zišiel som teda k hrnčiarovi, ktorý práve pracoval na hrnčiarskom kruhu.
4
Ale nádoba, ktorú práve robil z hliny, sa pokazila v jeho rukách, tak, ako sa to stáva s hlinou. Vtedy z nej urobil inú nádobu, ako uznal za dobré.
5
Jahve mi znovu povedal toto:
6
"Či ja nemôžem naložiť s vami, Izraelcami, ako tento hrnčiar so svojou hlinou? To je Jahveho výrok. Hej, vy ste v mojich rukách ako hlina v rukách hrnčiarových, dom Izraela!
7
Niekedy pohrozím národu alebo kráľovstvu, že ho vykorením, zrútim a zničím.
8
Ak sa obráti od zlého ten národ, ktorému som pohrozil, vtedy aj ja zadržím nešťastie, ktorým som mu hrozil.
9
Niekedy môžem povedať, že zbudujem a zasadím nejaký národ alebo kráľovstvo.
10
Ale ak tento národ bude robiť, čo je v mojich očiach zlé, ak neposlúchne na môj hlas, vtedy si rozmyslím to dobré, čo som mu sľúbil urobiť.
11
A teraz povedz judským mužom a obyvateľom Jeruzalema: Takto hovorí Jahve: Dajte pozor. Ja chystám pre vás nešťastie, mám proti vám plán. Obráťte sa teda každý od svojej zlej cesty, polepšite svoj život a svoje skutky!
12
Ale oni povedia: Ani myslieť! My budeme žiť, ako sami uznáme za správne, a každý bude robiť, ako mu vlastné srdce povie!
13
Preto hovorí Jahve: Pýtajte sa medzi inými národmi, kto počul čosi podobné? Môj drahý izraelský ľud spáchal čosi hrozné.
14
Vari zmizne sneh z libanonských skalísk v poliach? Vari vyschnú vody z cudzích krajín, chladné, žblnkajúce?
15
Môj ľud však zabudol na mňa! Obetujú bohom, ktorých niet. Unavili ich dávne cesty, niekdajšie chodníky, vydali sa poľnými, neschodnými cestami.
16
A tak vlastnú zem obrátili na púšť, na večný výsmech. Každý, kto tade prejde, zhrozí sa a pokrúti hlavou.
17
Ako východný vietor rozprášim ich pred ich nepriateľom. Ukážem im chrbát, a nie tvár, v deň ich záhuby."
18
Ľudia povedali: "Poďte, rozmyslime si, čo máme urobiť s Jeremiášom! Veď ešte budú kňazi, čo nás budú viesť, budú múdri ľudia, čo nám budú radiť, a proroci, ktorí budú hlásať slovo. Poďte, vymyslime obvinenie proti nemu, nevenujme pozornosť jeho slovám!"
19
Ale, Jahve, ty mi venuj pozornosť a počuj, čo moji protivníci hovoria proti mne.
20
Či sa má za dobré odplácať zlým? Ale oni vykopali pre mňa jamu. Spomeň si, ako som stál pred tebou, prosiac za nich, aby som odvrátil od nich tvoje rozhorčenie.
21
Preto vydaj ich deti hladu a nechaj ich samých meču napospas! Nech zostanú ich ženy bezdetné a ovdovené! Nech ich mužov pobije mor! Nech ich mládenci popadajú mečom v boji!
22
Priveď na nich nájazdníkov nenazdajky, aby sa výkriky hrôzy ozývali z ich domov! Lebo vykopali jamu, aby ma chytili, a pod nohy mi skryli osídlo.
23
Ale ty, Jahve, poznáš všetky ich vražedné plány proti mne. Neodpusť im ich vinu, nezotri pred sebou ich hriech. Zakroč proti nim v deň tvojho hnevu, keď ich, podkýnajúcich sa, privlečú pred teba!
Jeremiáš 18:1
Jeremiáš 18:2
Jeremiáš 18:3
Jeremiáš 18:4
Jeremiáš 18:5
Jeremiáš 18:6
Jeremiáš 18:7
Jeremiáš 18:8
Jeremiáš 18:9
Jeremiáš 18:10
Jeremiáš 18:11
Jeremiáš 18:12
Jeremiáš 18:13
Jeremiáš 18:14
Jeremiáš 18:15
Jeremiáš 18:16
Jeremiáš 18:17
Jeremiáš 18:18
Jeremiáš 18:19
Jeremiáš 18:20
Jeremiáš 18:21
Jeremiáš 18:22
Jeremiáš 18:23
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52