A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 16

1
Jahve prehovoril ku mne týmito slovami:
2
"Neber si ženu a nemaj synov ani dcéry na tomto mieste!
3
Lebo takto hovorí Jahve o synoch a dcérach, ktoré sa narodia na tomto mieste, o matkách, ktoré ich zrodia, a o otcoch, ktorí ich splodia v tejto krajine:
4
Keď zomrú na smrteľné choroby, neoplačú ich ani nepochovajú. Zostanú ležať na zemi ako hnoj. Keď zomrú mečom alebo hladom, ich mŕtvoly budú potravou nebeských vtákov a divej zveri."
5
Áno, takto hovorí Jahve: "Nevchádzaj do domu, kde je pohrebná hostina, nechoď tam nariekať ani vysloviť sústrasť, lebo tomuto ľudu som odňal svoj pokoj — to je Jahveho výrok — milosrdenstvo a zľutovanie.
6
Veľkí i malí pomrú v tejto zemi, ale nebudú pochovaní ani oplakaní, nikto sa zo smútku za nimi nezraní do krvi, ani si neostrihá vlasy.
7
Nikto nebude stolovať so smútiacim, aby ho potešil pre mŕtveho, ani mu nepodá čašu útechy nad otcom alebo matkou.
8
Nevkroč ani do domu, kde sa dáva veselá hostina, aby si si posedel s hosťami a jedol a pil.
9
Lebo takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Dajte pozor! Ja na tomto mieste umlčím pred vašimi očami a vo vašich dňoch výkriky radosti a veselosti i spevy ženícha a mladuchy.
10
Keď tomuto ľudu oznámiš všetky tieto slová, budú sa ťa pýtať: Prečo Jahve vyhlásil proti nám všetky tieto pohromy? Čo je naša vina? Aký hriech sme spáchali proti Jahvemu, svojmu Bohu?
11
Vtedy im odpovedz: Lebo vaši otcovia ma opustili — Jahveho výrok — chodili za cudzími bohmi, slúžili im a klaňali sa im. Mňa však opustili a nezachovávali môj Zákon.
12
A vy ste robili ešte horšie, ako vaši otcovia. Lebo každý z vás si počína podľa svojho zatvrdlivého srdca a mňa neposlúcha.
13
Vyhodím vás teda z tejto zeme do krajiny neznámej vám i vašim otcom. Tam môžete slúžiť cudzím bohom deň i noc, lebo vám už neudelím milosť."
14
Preto prídu dni — Jahveho výrok — keď sa nebude prisahať: "Ako žije Jahve, ktorý vyviedol Izraelcov z Egyptskej krajiny,"
15
ale: "Ako žije Jahve, ktorý vyviedol Izraelcov zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich rozptýlil". Privediem ich späť do krajiny, ktorú som dal ich otcom.
16
Dajte pozor! Ja na nich pošlem mnoho rybárov — Jahveho výrok — , aby ich vylovili. Potom na nich vypustím mnoho poľovníkov, aby na nich poľovali po všetkých vrchoch a kopcoch a po všetkých skalných rozsadlinách.
17
Lebo moje oči sledujú všetky ich cesty, nemôžu sa schovať predo mnou, ani ich previnenie sa nemôže skryť pred mojím zrakom.
18
Najprv im dvojnásobne odplatím za ich previnenie a za ich hriech, pretože znesvätili moju krajinu mŕtvymi klátmi svojich modiel, naplnili moje dedičstvo svojimi Ohavami.
19
Jahve, moja sila a moja opora, moje útočište v čase úzkosti! K tebe prídu národy od končín zeme a povedia: "Naši otcovia dostali do dedičstva iba Klam, neužitočnú Ničomnosť."
20
"Môže si vari človek urobiť bohov? Veď to nie sú bohovia!
21
Pozor dajte! Ja ich naučím, raz navždy ich naučím poznať moju ruku a moju moc, poznajú, že moje meno je Jahve."
Jeremiáš 16:1
Jeremiáš 16:2
Jeremiáš 16:3
Jeremiáš 16:4
Jeremiáš 16:5
Jeremiáš 16:6
Jeremiáš 16:7
Jeremiáš 16:8
Jeremiáš 16:9
Jeremiáš 16:10
Jeremiáš 16:11
Jeremiáš 16:12
Jeremiáš 16:13
Jeremiáš 16:14
Jeremiáš 16:15
Jeremiáš 16:16
Jeremiáš 16:17
Jeremiáš 16:18
Jeremiáš 16:19
Jeremiáš 16:20
Jeremiáš 16:21
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52