A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 15

1
Jahve mi povedal: "Aj keby Mojžiš a Samuela stáli v modlitbe predo mnou, nezľutoval by som sa nad týmto ľudom. Odožeň ich! Pošli ich preč!
2
A ak sa ťa spýtajú: Kam máme ísť? Odpovedz im: Takto hovorí Jahve: Kto je určený pre mor, bude vydaný moru! Kto pre meč, meču! Kto pre hlad, hladu! Kto pre zajatie, pôjde do zajatia!
3
Štyri druhy záhuby pošlem na nich. Jahveho výrok: Meč, aby zabíjal; psov, aby trhali; vtáky nebeské, aby žrali, a divú zver, aby hltala.
4
Urobím ich predmetom zdesenia pre všetky kráľovstvá zeme, kvôli Manassesovi, synovi Ezechiášovmu, judskému kráľovi, za to, čo urobil v Jeruzaleme.
5
Kto bude mať súcit s tebou, Jeruzalem? Kto ťa poľutuje? Kto sa u teba ohlási spýtať sa: Ako sa máš?
6
Ty si ma odvrhol — Jahveho výrok — chrbát si mi ukázal, nuž ja som vystrel proti tebe ruku a zničil som ťa. Zunoval som sa utešovať.
7
Vejačkou ich previevam po mestách krajiny. Svoj ľud zničím, zbavím detí, lebo sa nechcú napraviť.
8
Bude medzi nimi viac vdov. ako morského piesku. Pošlem na nich hordy nájazdníkov na pravé poludnie, znenazdajky uvalím na nich hrôzu a zdesenie.
9
Zronená je matka siedmich synov, upadá do mdlôb, slnko jej zapadlo za plného dňa, hľa, je zahanbená, ohromená: čo jej zo synov zostalo, vydal som nepriateľovi pod meč." To je Jahveho výrok.
10
Beda mi, mať moja, že si ma zrodila! Človeka, na ktorom sa každý vŕši, s ktorým sa každý háda v celej krajine! Hoci som nikdy nepožičiaval, ani som si nepožičiaval, predsa ma kľaje každý.
11
Naozaj, Jahve, či som ti neslúžil, ako som najlepšie vedel? Či som ťa neprosil aj za svojho nepriateľa v čase nešťastia a úzkosti?
12
Vari možno železo zlomiť, železo zo severu a bronz?
13
"Tvoje bohatstvo vydám na lúpež a tvoje poklady za korisť — bezplatne — za všetky hriechy, spáchané po celom tvojom území.
14
Urobím ťa otrokom tvojich nepriateľov v zemi, ktorú nepoznáš, lebo sa rozpálil oheň môjho hnevu a ten blčí proti vám."
15
Ach, Jahve, ty to vieš! Pamätaj na mňa, ujmi sa ma! Vypomsti sa za mňa na mojich prenasledovateľoch! Nedaj, aby som zomrel ja, kým ich ty šetríš, lebo vieš, že pre teba znášam potupu.
16
Keď mi prišli tvoje slová, prijal som ich ako pokrm. Tvoje slovo je mi rozkošou, potechou srdca. Veď ja nosím tvoje Meno, Jahve, Bože Cebaot!
17
Nevysedávam v kruhu posmeškárov, ani sa s nimi nezabávam. Pod ťarchou tvojej ruky sedím osamelý, lebo si ma naplnil nevôľou.
18
Prečo je moja bolesť bez konca a moja rana nevyliečiteľná? Nechce sa zahojiť. Žiaľ! Ty si pre mňa ako klamný potok, voda nespoľahlivá!
19
Vtedy mi Jahve odpovedal: "Ak sa ku mne vrátiš, a povolám ťa späť, aby si sa vrátil, prijmem ťa do svojej služby. Ak budeš hovoriť pravdu bez poškvrny, budeš mojimi ústami. Tento ľud sa vráti k tebe, ale ty sa k nim nevracaj!
20
Urobím z teba tvrdý bronzový múr proti tomuto ľudu. Napadnú ťa, ale ťa nepremôžu, lebo ja som s tebou, budem ti pomáhať a zachránim ťa. Toto je Jahveho výrok.
21
Vytrhnem ťa z rúk zločincov, vyslobodím ťa z hrsti násilníkov."
Jeremiáš 15:1
Jeremiáš 15:2
Jeremiáš 15:3
Jeremiáš 15:4
Jeremiáš 15:5
Jeremiáš 15:6
Jeremiáš 15:7
Jeremiáš 15:8
Jeremiáš 15:9
Jeremiáš 15:10
Jeremiáš 15:11
Jeremiáš 15:12
Jeremiáš 15:13
Jeremiáš 15:14
Jeremiáš 15:15
Jeremiáš 15:16
Jeremiáš 15:17
Jeremiáš 15:18
Jeremiáš 15:19
Jeremiáš 15:20
Jeremiáš 15:21
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52