A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 14

1
Slová, ktoré Jahve povedal Jeremiášovi, keď mala nastať veľká suchota:
2
Júda má smútok, jeho mestá hynú, jeho ľud klesá k zemi, z Jeruzalema sa dvíhajú žalostné výkriky.
3
Ich pastieri posielajú chlapov na vodu, tí idú k cisternám, ale vodu nenachádzajú. Vracajú sa s prázdnymi krčahmi. Sklamaní sú a strápení, zakrývajú si hlavu.
4
Celá zem je popukaná, lebo nebolo v krajine dažďa. Roľníci sú zahanbení, zakrývajú si hlavy.
5
Aj laň na poli, čo práve porodila, opustí svoje mláďa, lebo niet trávy.
6
Divé osly stoja na kopcoch, vetria po vode ako šakaly a oči im hasnú, lebo niet trávy.
7
Zasiahni, Jahve, kvôli svojmu Menu, hoci naše hriechy svedčia proti nám! Vskutku, veľa ráz sme odpadli od teba, zhrešili sme proti tebe.
8
Ó, nádej Izraela, Jahve, jeho Záchranca v ťažkých časoch, prečo sa tváriš v tejto zemi ako cudzinec, ako cestujúci, ktorý sem odbočí iba na noc?
9
Prečo si ako bezradný človek, ako junák, ktorý nevládze pomôcť? Ty si predsa medzi nami, Jahve, veď aj tvoje meno nosíme! Neopúšťaj nás!
10
Toto hovorí Jahve o tomto ľude: "Oni sa radi potĺkajú ďaleko od mojich ciest, blúdia, kade sa im zachce! Preto Jahve nemá v nich záľubu. Teraz si spomína na ich viny a tresce ich za ich hriechy."
11
Potom mi Jahve povedal: "Neprihováraj sa v prospech tohto ľudu, za ich blaho!
12
Aj keď sa budú postiť, nevyslyším ich úpenlivú prosbu. Aj keď mi prinesú celopaly a obety nekrvavé, neprijmem ich. Znivočím ich mečom, hladom a morom."
13
Ale ja som odpovedal: "Ach, Pane Jahve! Hľa, proroci im hovoria: Neuvidíte meč, nebudete trpieť hladom, ale dám vám pravý pokoj na tomto mieste."
14
Vtedy mi Jahve povedal: "Proroci prorokujú lož v mojom mene. Ja som ich neposlal, nedal som im poverenie, vôbec som im nehovoril. Prorokujú vám lživé videnia, bezcenné veštenie a sny svojich sŕdc.
15
Preto takto hovorí Jahve: Títo proroci, ktorí prorokujú v mojom mene, hoci som ich neposlal, a ktorí rozprávajú, že ani meč, ani hlad nezasiahne túto krajinu: mečom a hladom pohynú títo proroci!
16
A ľudia, ktorým oni prorokujú, budú pohodení na jeruzalemských uliciach, skosení hladom a mečom. A nebude nikto, čo by pochoval ich samých, ich ženy, ich synov a dcéry. Vylejem na nich zlo, ktoré si zasluhujú!"
17
A ty im povedz túto reč: "Moje oči ronia slzy bez prestania, dňom i nocou, lebo môj drahý národ stihla strašná pohroma, bol ranený smrteľnou ranou.
18
Ak vyjdem do poľa, vidím pobitých mečom. Ak sa vrátim do mesta, vidím hrôzy hladu. Tak prorok, ako kňaz sa túlajú krajinou a nevedia si rady."
19
Či si celkom zavrhol Júdu, alebo či sa ti Sion sprotivil? Prečo nás teda biješ tak, že nás už nik nemôže vyliečiť? Dúfali sme v pokoj, ale neprišlo nič dobré. Čakali sme, že príde čas na zacelenie rán, ale tu je nová hrôza!
20
Uznávame, Jahve, svoju bezbožnosť, vinu našich otcov. Áno, zhrešili sme proti tebe.
21
Neodvrhni nás pre česť svojho Mena! Nedovoľ, aby bol zneuctený Sion, trón tvojej Slávy! Pamätaj na svoju zmluvu s nami a nezruš ju!
22
Či niektorý z falošných bohov pohanov môže zoslať dážď? Či azda nebo dáva dážď samo od seba? Či to nie ty, Jahve, Bože náš? V teba dúfame, lebo len ty konáš toto všetko.
Jeremiáš 14:1
Jeremiáš 14:2
Jeremiáš 14:3
Jeremiáš 14:4
Jeremiáš 14:5
Jeremiáš 14:6
Jeremiáš 14:7
Jeremiáš 14:8
Jeremiáš 14:9
Jeremiáš 14:10
Jeremiáš 14:11
Jeremiáš 14:12
Jeremiáš 14:13
Jeremiáš 14:14
Jeremiáš 14:15
Jeremiáš 14:16
Jeremiáš 14:17
Jeremiáš 14:18
Jeremiáš 14:19
Jeremiáš 14:20
Jeremiáš 14:21
Jeremiáš 14:22
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52