A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 13

1
Takto prehovoril ku mne Jahve: "Choď, kúp si ľanový opasok a opáš sa ním, ale do vody ho nedaj!"
2
Kúpil som si teda opasok, ako mi to Jahve nakázal, a opásal som sa ním.
3
Jahve mi povedal po druhýkrát:
4
"Vezmi opasok, ktorý si kúpil a ktorý nosíš na bedrách. Zober sa, choď k rieke Eufrat a schovaj ho tam do skalnej pukliny!"
5
Šiel som teda a schoval som ho pri Eufrate, ako mi Jahve prikázal.
6
Po mnohých dňoch mi Jahve povedal: "Vstaň, choď k Eufratu a vezmi odtiaľ opasok, ktorý som ti tam kázal schovať!"
7
Šiel som k Eufratu, pohľadal som opasok a vzal z miesta, kde som ho schoval. Ale videl som, že opasok je zničený, nie je súci na nič.
8
Vtedy Jahve takto ku mne prehovoril:
9
"Toto hovorí Jahve: Takto zničím Júdovu pýchu, veľkú pýchu Jeruzalema.
10
Tento zlý ľud, ktorý nechce počúvať moje slová, ale nasleduje svoje zatvrdlivé srdce a vláči sa za cudzími bohmi, aby im slúžil a klaňal sa im, tento ľud bude ako tento opasok, ktorý nie je súci na nič.
11
Lebo ako sa opasok vinie k bokom človeka, tak som chcel, aby sa celý Izrael a celý Júda — Jahveho výrok — vinuli ku mne. Aby sa stali mojím ľudom, aby mi získali dobré meno, chválu a slávu. Ale oni nepočúvali.
12
Povedz im tieto slová: Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Každý vínový krčah sa dá naplniť vínom! Oni ti odpovedia: Dobre vieme, že vínové krčahy sa dajú naplniť vínom.
13
Vtedy im povieš: "Takto hovorí Jahve: Hľa, ja naplním všetkých obyvateľov tejto krajiny opojením: kráľov z rodu Dávida, ktorí sedia na jeho tróne, kňazov, prorokov a všetkých obyvateľov Jeruzalema.
14
Potom ich porozbíjam jedného o druhého, otcov a synov dovedna — to je Jahveho výrok. Zničím ich bez ohľadu, bez milosti a bez ľútosti."
15
Počúvajte, dajte dobrý pozor! Nebuďte spupní! To Jahve rozpráva s vami!
16
Vzdajte úctu Jahvemu, vášmu Bohu, kým nenastane tma, kým sa vám nebudú nohy potkýnať na vrchoch za súmraku, kým on nezmení svetlo, ktoré čakáte, na tmavý mrak, nepremení ho na temnotu smrti.
17
Ak neposlúchnete túto výstrahu, budem môcť iba skryte oplakávať vašu pýchu. Horko budem nariekať, moje oči budú roniť slzy, lebo Jahveho stádo ženú do zajatia.
18
Povedz kráľovi a kráľovnej matke: Posaďte sa len hlboko dole, lebo vám spadli z hláv vaše hrdé koruny!
19
Vaše mestá v Negebe sú obľahnuté, nik ich už nevyslobodí. Celú Judeu odvádzajú do zajatia, odvádzajú do posledného chlapa.
20
Pozrite sa hore, hľaďte len, čo to prichádza od severu! Kde je stádo, tebe zverené, ovečky, na ktoré si bol hrdý?
21
Čo povieš, keď ťa prídu potrestať tí, ktorých si ty vychoval? Proti tebe, na čele všetkých, pôjdu tvoji najbližší. Či ťa potom nezachvátia bolesti ako ženu pri pôrode?
22
Ak sa čuduješ vo svojom srdci: "Prečo prišlo na mňa toľké nešťastie?" Pre tvoje nespočetné hriechy vyzliekli ti šaty a znásilnili ťa.
23
Vari si môže černoch zmeniť svoju pleť alebo leopard svoje škvrny? A vy? Môžete robiť dobre, keď ste sa navykli na zlé?
24
Preto vás rozvejem ako plevu, ktorá odletí, keď vietor zaveje z púšte.
25
To bude tvoj údel, čiastka, ktorú som ti nameral — Jahveho výrok — lebo si ma zaprel a spoliehal sa na Lož.
26
To som ti ja vyhrnul šaty až na tvár, aby videli tvoju nahotu.
27
Ach, tvoje cudzoložstvá, tvoje výkriky rozkoše, tvoja hnusná prostitúcia! Na kopcoch i na poliach videl som tvoje Ohavy. Beda ti, Jeruzalem, celý si nečistý! Ako dlho, ako dlho budeš odkladať?
Jeremiáš 13:1
Jeremiáš 13:2
Jeremiáš 13:3
Jeremiáš 13:4
Jeremiáš 13:5
Jeremiáš 13:6
Jeremiáš 13:7
Jeremiáš 13:8
Jeremiáš 13:9
Jeremiáš 13:10
Jeremiáš 13:11
Jeremiáš 13:12
Jeremiáš 13:13
Jeremiáš 13:14
Jeremiáš 13:15
Jeremiáš 13:16
Jeremiáš 13:17
Jeremiáš 13:18
Jeremiáš 13:19
Jeremiáš 13:20
Jeremiáš 13:21
Jeremiáš 13:22
Jeremiáš 13:23
Jeremiáš 13:24
Jeremiáš 13:25
Jeremiáš 13:26
Jeremiáš 13:27
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52