A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 121
Jahve, ty si spravodlivý, preto ti predložím svoju vec, áno, chcem s tebou hovoriť o práve: Prečo bezbožníci majú v živote úspech? Prečo všetci zradcovia žijú si v pokoji?
2
Zasadil si ich ako strom a oni pustili hlboké korene, rastú do výšky, prinášajú ovocie. Majú ťa ustavične na ústach, ale držia ťa ďaleko od svojich sŕdc.
3
Ale ty, Jahve, ty ma poznáš, ty ma vidíš, preskúmal si moje srdce, vieš, že je s tebou. Odvleč ich ako ovce na jatky, oddeľ ich pre deň zabíjania!
4
(Dokedy musí smútiť zem a schnúť zeleň na všetkých poliach? Pohynuli zvieratá i vtáctvo,) pretože jej obyvatelia sú podlí, lebo hovoria: "Boh nevidí, čo my robíme."
5
Ak si nevydržal závodiť s pešiakmi, ako sa môžeš pretekať s koňmi? Ak padneš strmhlav na rovnej zemi, čo si počneš v jordánskych húštinách?
6
Veď aj tvoji bratia a dom tvojho otca sa od teba neverne odvrátili. Za tvojím chrbtom kričia proti tebe na plné ústa. Never im ani vtedy, keď ti hovoria láskavé slová!
7
Opustil som svoj dom, Izrael. Zanechal som svoj vlastný národe. To, čo mám najdrahšie, vydal som do rúk jeho nepriateľov.
8
Môj vlastný národ sa postavil proti mne, reve proti mne ako lev z húštiny, preto cítim odpor proti nemu.
9
Či je moja dedičná krajina brloh hyeny, nad ktorým sa vznášajú dravé vtáky? Poďte, dravé zvery, zbehnite sa, všetky poďte žrať!
10
Mnohí pastieri spustošili moju vinicu, pošliapali moje role, moje milé pole obrátili na holú púšť.
11
Urobili z neho pustú krajinu a tá žiali predo mnou, pustá. Celá zem je pustá a nik si to neberie k srdcu.
12
Nájazdníci behajú po holých kopcoch na pustatine, (sťa Jahveho meč zožierajú krajinu) od jedného konca krajiny po druhý nikto nemôže v pokoji žiť.
13
Zasiali pšenicu a žnú tŕnie, osievajú, ale zrno nedostanú. Sklamaní sú svojou úrodou, a to všetko pre veľký Jahveho hnev.
14
Takto hovorí Jahve: "O všetkých podlých susedoch, ktorí siahli na zem, ktorú som dal do dedičstva svojmu izraelskému ľudu: Vytrhnem ich z tej pôdy. (Ale Júdovcov vytrhnem spomedzi nich.)
15
Potom, keď ich vytrhnem, znovu sa nad nimi zmilujem a vrátim každého do jeho dedičstva, každého do jeho zeme.
16
Ale ak sa dôkladne naučia žiť ako môj ľud, že budú aj v prísahe vzývať moje meno ‚Ako že žije Jahve‘, tak ako oni naučili môj ľud prisahať na Baala, budú tvoriť rodiny medzi mojím ľudom.
17
Ale ak nebudú počúvať, vtedy taký ľud vykorením a zničím." To je Jahveho výrok.Jeremiáš 12:1
Jeremiáš 12:2
Jeremiáš 12:3
Jeremiáš 12:4
Jeremiáš 12:5
Jeremiáš 12:6
Jeremiáš 12:7
Jeremiáš 12:8
Jeremiáš 12:9
Jeremiáš 12:10
Jeremiáš 12:11
Jeremiáš 12:12
Jeremiáš 12:13
Jeremiáš 12:14
Jeremiáš 12:15
Jeremiáš 12:16
Jeremiáš 12:17


Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52