A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 10

1
Počuj, Izrael, slovo, ktoré Jahve hovorí tebe:
2
Takto hovorí Jahve: "Nenapodobňujte správanie pohanov, nemajte strach pred znakmi na nebi, tých sa ľakajú pohania.
3
Lebo tesané obrazy pohanov sú iba klam, sú to iba kláty, zoťaté v lese, spracované dlátom, rukou umelca.
4
Ozdobí to striebrom a zlatom, stlčie klincom a kladivom, aby sa to nepohlo z miesta.
5
Sú ako strašidlá v záhrade uhoriek, hovoriť nevedia. Treba ich nosiť, lebo chodiť nevládzu. Nebojte sa ich, nemôžu ublížiť, no nemajú ani moc robiť dobre."
6
Jahve, nik nie je ako ty, ty si veľký a veľká je moc tvojho Mena.
7
Kto by nemal pred tebou úctivú bázeň, Kráľ národov? Lebo tebe patrí úctivá bázeň. Kde medzi mudrcmi národov a ich kráľmi možno nájsť niekoho, ako si ty?
8
Všetci do jedného sú hlúpi a blázniví, učia sa hlúposti od dreveného kláta.
9
Tepané striebro, donesené z Taršišu, a zlato z Ofiru. Všetko je dielom sochára a zlatníka, odeté fialovým a červeným purpurom, napospol robota znalcov.
10
Ale Jahve je pravý Boh, on je živý Boh a večný Kráľ. Pred jeho hnevom sa trasie zem, národy nevydržia jeho hnev.
11
(Toto im povedzte: "Bohovia, ktorí neutvorili nebo a zem, sa stratia zo zeme, spod nebeskej oblohy!")
12
On utvoril zem svojou mocou, upevnil svet na jeho mieste svojou múdrosťou, rozprestrel nebeskú oblohu svojím umom.
13
Keď zahrmí svojím hlasom, zahučia vody na nebi, privádza oblaky do končín zeme, otvára závory dažďom a vypúšťa vietor zo svojich skladísk.
14
Všetci ľudia sú ako zvieratá, bez rozumu, každého zlatníka zahanbí jeho modla, lebo podoby, ktoré ulial, sú klam, nemajú v sebe životný dych.
15
Sú to prázdne ničoty, smiešne výtvory, zahynú, keď príde deň súdu.
16
Jakubov podiel nie je ako ony, lebo on je Stvoriteľ všetkého a Izrael je kmeň jeho dedičstva. Jeho meno je Jahve Cebaot.
17
Pozbieraj svoj majetok a vynes ho von z krajiny, veď žiješ v obľahnutom meste!
18
Lebo takto hovorí Jahve: "Hľa, teraz odhodím ďaleko obyvateľov zeme a dopustím na nich úzkosť, aby ma našli."
19
Beda mi! Aká rana! Nevyliečiteľné je moje zranenie. A ja som si myslel: To je len moja bolesť, unesiem ju.
20
Môj stan je zničený, všetky moje laná sú roztrhané. Deti ma zanechali, odišli preč. Nikoho niet, kto by stan znovu postavil, kto by mi rozvinul stanové plachty.
21
Pretože pastieri boli hlúpi: nehľadali Jahveho. Preto sa im nedarí, celé stádo sa im roztratilo.
22
Počuj! Akýsi hukot sa šíri, zo severnej zeme strašný hrmot vojska, ktoré zmení na púšť judské mestá, na brloh šakalov.
23
Viem, Jahve, že životná cesta nie je v moci ľudí, nie je dané človekovi usmerniť si kroky na svojej púti.
24
Preto ma naprávaj, Jahve, ale mierne, nie s hnevom, aby si ma nezdrvil.
25
Svoj hnev vylej na pohanské národy, ktoré ťa nechcú poznať, a na rody, ktoré tvoje meno nechcú vzývať. Lebo ony zožrali Jakuba, zožrali ho, obrátili navnivoč a spustošili jeho domovinu.
Jeremiáš 10:1
Jeremiáš 10:2
Jeremiáš 10:3
Jeremiáš 10:4
Jeremiáš 10:5
Jeremiáš 10:6
Jeremiáš 10:7
Jeremiáš 10:8
Jeremiáš 10:9
Jeremiáš 10:10
Jeremiáš 10:11
Jeremiáš 10:12
Jeremiáš 10:13
Jeremiáš 10:14
Jeremiáš 10:15
Jeremiáš 10:16
Jeremiáš 10:17
Jeremiáš 10:18
Jeremiáš 10:19
Jeremiáš 10:20
Jeremiáš 10:21
Jeremiáš 10:22
Jeremiáš 10:23
Jeremiáš 10:24
Jeremiáš 10:25
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52