A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 1

1
Slová Jeremiáša, Chilkiášovho syna, jedného z kňazov bývajúcich v Anatote, na Benjamínovom území.
2
Jahve k nemu prehovoril v trinástom roku panovania judského kráľa Joziáša, syna judského kráľa Amona,
3
ďalej v dňoch judského kráľa Jojakima, syna Joziáša, až do konca jedenásteho roku judského kráľa Sedekiáša, syna Joziáša, totiž až do odvlečenia obyvateľov Jeruzalema do zajatia, ktoré sa stalo v piatom mesiaci toho roku.
4
Jahve ku mne prehovoril týmito slovami:
5
"Poznal som ťa prv, než som ťa utvoril v matkinom živote: zasvätil som ťa za proroka pre národy."
6
Ale ja som povedal: "Ach, Pane Jahve, veď neviem hovoriť, som ešte dieťa!"
7
Jahve mi však odpovedal: "Nehovor: Som ešte dieťa! Lebo pôjdeš ku všetkým ľuďom, ku ktorým ťa pošlem, a povieš im všetko, čo ti prikážem.
8
Nemaj strach v ich prítomnosti, lebo ja som s tebou a ochránim ťa." To je Jahveho výrok.
9
Vtedy Jahve vystrel ruku, dotkol sa mi úst a Jahve mi povedal: "Hľa, vkladám svoje slová do tvojich úst.
10
Pozri, dnešného dňa ti dávam právomoc nad národmi a nad kráľovstvami: vytŕhať a búrať, ničiť a pustošiť, budovať a sadiť."
11
Jahve ku mne prehovoril týmito slovami: "Čo vidíš, Jeremiáš?" Odpovedal som: "Vidím prútik mandľovníka."
12
Vtedy mi Jahve povedal: "Dobre si videl, lebo bdiem, aby som splnil svoje slovo."
13
Jahve ku mne prehovoril po druhýkrát týmito slovami: "Čo vidíš?" Odpovedal som: "Kotol na ohni, v ktorom vrie; je nahnutý od severu."
14
Vtedy mi Jahve povedal: "Áno, od severu sa rozleje nešťastie na všetkých, čo bývajú v tejto krajine,
15
lebo hľa, volám všetky kráľovstvá severu. To je Jahveho výrok. Prídu ich králi a každý postaví svoj trón pred jeruzalemskými bránami, oproti všetkým jeho múrom navôkol a proti všetkým judským mestám.
16
Vynesiem rozsudok proti môjmu ľudu za všetku jeho zlobu, lebo ma opustili, lebo prinášajú zápalné obety cudzím bohom, lebo sa klaňajú výrobkom svojich rúk.
17
Priprav sa, Jeremiáš! Vstaň a prehovor k nim! Povedz im všetko, čo ti rozkážem! Nezlom sa v ich prítomnosti, inak ťa ja zlomím pred ich očami!
18
Hľa, ja som ťa dnes urobil opevneným mestom, železným stĺpom, bronzovou hradbou proti celej krajine: proti kráľom a kniežatám Judey, proti jej kňazom a jej ľudu.
19
Budú viesť vojnu proti tebe, ale ťa nepremôžu, lebo ja som s tebou a ochránim ťa." To je Jahveho výrok.
Jeremiáš 1:1
Jeremiáš 1:2
Jeremiáš 1:3
Jeremiáš 1:4
Jeremiáš 1:5
Jeremiáš 1:6
Jeremiáš 1:7
Jeremiáš 1:8
Jeremiáš 1:9
Jeremiáš 1:10
Jeremiáš 1:11
Jeremiáš 1:12
Jeremiáš 1:13
Jeremiáš 1:14
Jeremiáš 1:15
Jeremiáš 1:16
Jeremiáš 1:17
Jeremiáš 1:18
Jeremiáš 1:19
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52