A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 9

1
Ľud, ktorý kráčal v tmách, uvidel veľké svetlo, nad obyvateľmi pochmúrnej krajiny svetlo zažiarilo.
2
Rozmnožil si národ, zväčšil si mu radosť, radujú sa v tvojej prítomnosti, ako sa ľudia veselia pri žatve, ako sa tešia pri delení koristi.
3
Lebo si dolámal ich ťažké jarmo, palicu, ktorou ich bili po chrbte, i kyjak utláčateľa ako v deň porážky Madiáncov.
4
Lebo všetka obuv pochodujúcich vojakov a každý odev nasiaknutý krvou budú hodené na oheň a spálené.
5
Lebo chlapec sa nám narodil, syn nám bol darovaný, ktorý má na pleciach kráľovské odznaky a jeho meno je: Zázračný radca, Mocný Boh, Večný otec, Knieža pokoja.
6
Veľká bude jeho ríša, trvalý pokoj zavládne na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré on obnoví a upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. To bude dielo preveľkej lásky Jahveho Cebaot.
7
Pán hodil slovo na Jakuba, dopadlo na Izraela
8
a počul ho všetok ľud, Efraimci a obyvatelia Samárie, ktorí hovoria v pýche svojho povýšeného srdca:
9
"Tehly sa zrútili, budeme stavať z kresaného kameňa, sykomory boli pozrážané, nahradíme ich cédrami."
10
Ale Jahve zdvihol vysoko proti nim ich nepriateľov, povzbudil ich odporcov:
11
Aramejcov od východu a Filištíncov od západu, ktorí žrali Izrael plnými ústami. Tým všetkým sa jeho hnev neodvrátil, jeho ruka ešte zostala vy stretá.
12
Ale ľud sa neobrátil k tomu, čo ho bil, nehľadal Jahveho Cebaot.
13
Preto Jahve odťal z Izraela hlavu i chvost, palmovú ratolesť i trstinu v jediný deň.
14
Starší a hodnostári sú hlava, proroci, ktorí učia lož, sú chvost.
15
Hej, vodcovia tohto ľudu sú zvodcami a tí, ktorých vedú, zablúdili.
16
Preto Pán nemá radosť z jeho mládeže, nezľutuje sa nad jeho sirotami a vdovami, lebo všetci sú bezbožní a zlí, každý tára neslušné reči. Pre toto všetko sa jeho hnev neodvrátil, jeho ruka ešte zostala vystretá.
17
Hej, zloba vzplanula plameňom, stravuje krovie i tŕnie, zapaľuje húštiny lesa a dvíha sa vysoko v oblakoch dymu.
18
Od hnevu Jahveho Cebaot horí zem a ľud je pokrmom ohňa. Nikto nemá zľutovanie nad vlastným bratom.
19
Žerie napravo a ešte má hlad, ujedá naľavo a nie je sýty. Každý požiera mäso vlastných detí.
20
Manasses požiera Efraima a Efraim Manassesa a spolu sa vrhajú na Júdu. Pre toto všetko sa jeho hnev neodvrátil, jeho ruka ešte zostala vystretá.
Izaiáš 9:1
Izaiáš 9:2
Izaiáš 9:3
Izaiáš 9:4
Izaiáš 9:5
Izaiáš 9:6
Izaiáš 9:7
Izaiáš 9:8
Izaiáš 9:9
Izaiáš 9:10
Izaiáš 9:11
Izaiáš 9:12
Izaiáš 9:13
Izaiáš 9:14
Izaiáš 9:15
Izaiáš 9:16
Izaiáš 9:17
Izaiáš 9:18
Izaiáš 9:19
Izaiáš 9:20
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66