A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 8

1
Jahve mi povedal: "Vezmi veľkú tabuľu a napíš na ňu obyčajným rydlom: Maher Šalal Haš Baz (Rýchla korisť — skorý lup!).
2
Vezmi si hodnoverných svedkov, kňaza Uriáša a Zachariáša, Jeberekiášovho syna."
3
Potom som sa zblížil s prorokyňou, ona počala a porodila syna. Jahve mi povedal: "Daj mu meno Maher Šalal Chaš Baz,
4
lebo prv, než by chlapec vedel povedať "tata" a "mama", odnesú bohatstvá Damasku a korisť Samárie pred asýrskeho kráľa."
5
Jahve mi opäť povedal:
6
"Pretože tento ľud pohrdol vodami Siloe, ktoré tečú tíško, a trasie sad pred Raconom a Remaljahuovým synom,
7
preto, hľa, Jahve vzduje proti nemu vody Eufratu, silné a veľké (asýrskeho kráľa a všetku jeho slávu); naplnia všetky doliny a prelejú sa cez všetky brehy;
8
preniknú do Judey, zaplavia ju a rozlejú sa ďaleko, zdvihnú sa až k hrdlu. Roztiahnu svoje krídla po celej šírke, zakryjú tvoju zem, ó, Emanuela!
9
Vedzte, národy, a traste sa! Počúvajte, ďaleké krajiny! Ozbrojte sa, ale budete sa triasť!
10
Kujte plán, ale stroskotá, robte vyhlásenie, neuskutoční sa, lebo s nami je Boh!"
11
Hej, takto hovoril Jahve, keď ma chytil za ruku a keď mi zakázal ísť cestou, ktorou šiel tento ľud, slovami:
12
"Nevolajte zradou, čo tento ľud zradou nazýva, nebojte sa toho, čoho sa on bojí, nemajte strach!"
13
Jahve Cebaot nech vám je svätý, jeho jediného sa bojte, nech vás prenikne strach pred ním!
14
On bude osídlom a kameňom úrazu, na ktorý narazia obe izraelské kráľovstvá a na ktorý padnú, a jamou a osídlom jeruzalemským obyvateľom.
15
Mnohí tam narazia, padnú a dolámu sa, mnohí sa zapletú do siete a budú chytení.
16
Nech sa zachováva svedectvo, nech sa zapečatí výrok u mojich učeníkov.
17
Dúfam v Jahveho, ktorý skrýva svoju tvár pred Jakubovým domom, a na neho sa spolieham.
18
Pozrite, ja a deti, ktoré mi Jahve dal, sme znakmi a predzvesťou pre Izrael, poslaní od Jahveho Cebaot, ktorý prebýva na hore Sion.
19
Ak vám povedia: "Choďte sa poradiť s duchmi a veštcami, ktorí šuškajú a šepocú, veď ľud sa utieka ku svojim bohom a k mŕtvym pre živých
20
o výrok a o svedectvo." Zaiste sa vyslovia takýmito slovami, ktoré nedávajú nádej na rannú zoru.
21
A zaľahne na nich stiesnenosť a hlad a keď budú hladní, začnú zúriť a preklínať svojho kráľa a svojho Boha. Či sa obrátia k nebu
22
alebo pohliadnu na zem, všade len úzkosť a tma, hrôzyplné temno,
23
alebo niet úniku pre utláčaný ľud. Oslobodenie Ako v minulosti pokoril kraj Zabulona a kraj Neftaliho, v budúcnosti oslávi Galileu národov na ceste od Jordánu k moru.
Izaiáš 8:1
Izaiáš 8:2
Izaiáš 8:3
Izaiáš 8:4
Izaiáš 8:5
Izaiáš 8:6
Izaiáš 8:7
Izaiáš 8:8
Izaiáš 8:9
Izaiáš 8:10
Izaiáš 8:11
Izaiáš 8:12
Izaiáš 8:13
Izaiáš 8:14
Izaiáš 8:15
Izaiáš 8:16
Izaiáš 8:17
Izaiáš 8:18
Izaiáš 8:19
Izaiáš 8:20
Izaiáš 8:21
Izaiáš 8:22
Izaiáš 8:23
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66