A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 7

1
Za čias judského kráľa Achaza, Jotamovho syna, Oziášovho vnuka, vytiahli do boja proti Jeruzalemu aramský kráľ Racon s izraelským kráľom Pekachom, Remaljahuovým synom, ale nemohli proti nemu bojovať.
2
Oznámili teda Dávidovmu domu: "Aramejci sa utáborili v Efraimsku." Tu sa srdce kráľa i srdcia ľudu začali chvieť, ako sa chvejú stromy v lese pod nárazmi vetra.
3
Vtedy povedal Jahve Izaiášovi: "Vyjdi so svojím synom Šear-Jašubom naproti Achazovi na koniec kanála Horného rybníka pri ceste, ktorá vedie na Pole valchárov,
4
a povedz mu: Pozor daj, zachovaj pokoj a neboj sa! Nech sa ti srdce neľaká tých dvoch dymiacich ohorených polien, horiaceho hnevu Racona a Aramejcov i Remaljahuovho syna.
5
Lebo Aramejci a Efraim a Remaljahuov syn sa rozhodli, že ťa zničia, hovoriac:
6
Napadnime Júdu, prestrašme ho, zmocnime sa ho a nasaďme mu za kráľa Tabeelovho syna.
7
Toto hovorí Pán Jahve: To sa nestane, nebude tak!
8
Lebo hlavným mestom Aramu je Damask a hlavou Damasku je Racon; za šesťdesiatpäť rokov Efraim prestane byť národom,
9
hoci hlavným mestom Efraimu je Samária a hlavou Samárie je Remaljahuov syn. Ak neveríte, neobstojíte!"
10
Jahve znovu prehovoril k Achazovi slovami:
11
"Pýtaj si znak od Jahveho, svojho Boha, z hlbokého podsvetia alebo z vysokého neba!"
12
Ale Achaz odpovedal: "Nie. Nebudem skúšať Jahveho žiadajúc si znak."
13
Vtedy prišla odpoveď: "Počúvajte teda, Dávidov dom! Či vám nestačí, že skúšate trpezlivosť ľudí, že teraz chcete skúšať trpezlivosť môjho Boha?
14
Preto vám Pán sám dá znak: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel.
15
Bude jesť mlieko a med, kým nebude vedieť zavrhnúť zlé a vybrať si dobré.
16
Lebo skôr, než chlapec bude vedieť zavrhnúť zlé a vybrať si dobré, bude opustená zem, ktorej dvoch kráľov sa bojíš.
17
Jahve pošle na teba, na tvoj ľud a na dom tvojho otca také dni, akých nebolo odo dňa, čo sa Efraim odtrhol od Júdu: pošle asýrskeho kráľa."
18
Toto sa stane v ten deň: Jahve hvizdom privolá muchy z ďalekých egyptských kanálov a včely z asýrskej krajiny.
19
Priletia a všetky sa usadia v hlbokých dolinách, v skalných trhlinách, na všetkých živých plotoch a pri všetkých napájadlách.
20
V ten deň Jahve oholí britvou najatou na brehoch Eufratu, totiž asýrskym kráľom, hlavu i chlpy na nohách a oholí aj bradu.
21
Stane sa v tých dňoch, že si ľudia prichovajú po kravičke a po dvoch ovciach,
22
tie im dajú toľko mlieka, že budú jedávať smotanu, hej, smotanou a medom budú sa živiť tí, čo budú ponechaní v krajine.
23
Stane sa v tých dňoch: každé miesto, kde bývalo tisíc kusov viniča, hodných tisíc strieborných, zarastie krovím a tŕním.
24
Človek ta pôjde iba poľovať s lukom a šípmi, lebo celá zem zarastie krovím a tŕním.
25
Na vŕšky, kedysi motykou okopávané, človek nevkročí z obavy pred krovím a tŕním. Bude ich spásať dobytok a budú ich rozšliapavať barany.
Izaiáš 7:1
Izaiáš 7:2
Izaiáš 7:3
Izaiáš 7:4
Izaiáš 7:5
Izaiáš 7:6
Izaiáš 7:7
Izaiáš 7:8
Izaiáš 7:9
Izaiáš 7:10
Izaiáš 7:11
Izaiáš 7:12
Izaiáš 7:13
Izaiáš 7:14
Izaiáš 7:15
Izaiáš 7:16
Izaiáš 7:17
Izaiáš 7:18
Izaiáš 7:19
Izaiáš 7:20
Izaiáš 7:21
Izaiáš 7:22
Izaiáš 7:23
Izaiáš 7:24
Izaiáš 7:25
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66