A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 66

1
Takto hovorí Jahve: Nebesia sú mojím trónom a zem je podnožou mojich nôh. Kde mi chcete postaviť dom, kde má byť miesto môjho odpočinku?
2
Veď všetko toto som vytvoril ja sám, všetko toto je moje. Jahveho výrok. Na koho mám obrátiť svoj zrak? Na biedneho a zroneného duchom, ktorý má svätú bázeň pred mojím slovom.
3
Obetujú vola, zabijú človeka; obetujú barana, uškrtia psa; obetujú zrno, nato bravčovú krv; pália kadidlo, klaňajú sa modle — takéto spôsoby si vybrali títo ľudia, ktorí majú záľubu vo svojich ošklivých obradoch!
4
Nuž, ja si vyberiem ich výsmešné spôsoby, privediem na nich, čoho sa boja, lebo som volal a nik sa neozval, hovoril som a nik nepočúval; robili, čo je zlé v mojich očiach, mali radšej to, čo sa mi nepáči.
5
Počúvajte Jahveho slovo, vy, čo sa chvejete pred jeho slovom! Povedali vaši bratia, čo vás nenávidia, čo vás odmietajú pre moje meno: "Nech Jahve ukáže svoju slávu, aby sme videli vašu radosť!" Ale oni budú zahanbení.
6
Ten hrmiaci hlas, čo prichádza z mesta, ten hlas, čo vychádza z Chrámu, je hlas Jahveho, ktorý dáva odplatu svojim nepriateľom.
7
Vari žena môže porodiť dieťa bez bolestí, porodiť chlapca prv, než prídu pôrodné bolesti?
8
Kto kedy počul také niečo? Kto kedy niečo také videl? Vari sa zrodí krajina v jeden deň? Vari národ povstane zrazu? Hora Sion však, len čo zacítila bolesti, porodila svojich synov.
9
Či by som otvoril matkino lono a nedal porodiť? Hovorí Jahve. Či by som ja, ktorý dávam rodiť, materinské lono zatvoril? Hovorí Jahve.
10
Tešte sa s matkou Jeruzalemom, radujte sa nad ňou všetci, ktorí ju milujete! Plesajte s ňou od radosti všetci, ktorí ste nad ňou smútili,
11
aby ste mohli sať jej prsia a nasýtiť sa jej útechy, aby ste sali s pôžitkom z jej plného prsníka.
12
Lebo takto hovorí Jahve: Pozrite, ja obrátim k nej blahobyt ako rieku a ako rozvodnený potok bohatstvá národov; bude vás pridájať, nosiť v náručí, bude vás láskať na svojich kolenách.
13
Ja sám vás poteším, ako matka teší svoje dieťa: v Jeruzaleme nájdete potechu.
14
Keď to zakúsite, srdce sa vám rozraduje a vaše údy sa naplnia novou silou ako svieža zeleň: Jahveho ruka prejaví svoju moc voči svojim sluhom a proti svojim nepriateľom obráti svoj hnev.
15
Veď, pozrite, Jahve prichádza v ohni a jeho vozy sú ako víchor, aby ukojil svoj hrozný hnev a svoje hrozby plameňom ohňa.
16
Lebo Jahve vykoná súd nad celým ľudstvom ohňom a svojím mečom; Jahve pobije premnohých.
17
Tí, čo sa posväcujú a očisťujú v záhradných obradoch, jeden za druhým v magickom kruhu, jedia bravčové mäso, ošklivú zver a myši, všetci spolu zahynú, to je Jahveho výrok, lebo poznám ich skutky a plány.
18
Ja prídem zhromaždiť všetky národy a ľudí všetkých jazykov; ony prídu a uvidia moju slávu.
19
Postavím medzi nimi znak a pošlem pozostalých z nich k pohanom: do Španielska, do Líbye, do Lýdie, do Frýgie, do Cilície a do Grécka a ďalekých ostrovov, ktoré ešte nepočuli rozprávať o mne a nevideli moju slávu — oni budú hlásať moje slávne skutky pohanom.
20
Zo všetkých národov privedú späť vašich bratov ako dar Jahvemu, na koňoch, na vozoch, na nosidlách, na muliciach a ťavách, na moju svätú horu do Jeruzalema — hovorí Jahve — tak ako Izraelci prinášali obety v čistých nádobách do Jahveho Domu.
21
Aj z nich si vezmem kňazov a Levitov, hovorí Jahve.
22
Lebo ako nové nebo a nová zem, ktoré tvorím, budú trvať predo mnou — Jahveho výrok — tak bude trvať vaše potomstvo a vaše meno.
23
Každý nový mesiac v deň novu a každý týždeň v sobotu príde každé telo pokloniť sa predo mnou, hovorí Jahve.
24
Keď vyjdú von, uvidia mŕtvych ľudí, čo sa vzbúrili proti mne, lebo ich červ nezomrie a ich oheň nezhasne, budú na hrôzu pre všetkých ľudí.
Izaiáš 66:1
Izaiáš 66:2
Izaiáš 66:3
Izaiáš 66:4
Izaiáš 66:5
Izaiáš 66:6
Izaiáš 66:7
Izaiáš 66:8
Izaiáš 66:9
Izaiáš 66:10
Izaiáš 66:11
Izaiáš 66:12
Izaiáš 66:13
Izaiáš 66:14
Izaiáš 66:15
Izaiáš 66:16
Izaiáš 66:17
Izaiáš 66:18
Izaiáš 66:19
Izaiáš 66:20
Izaiáš 66:21
Izaiáš 66:22
Izaiáš 66:23
Izaiáš 66:24
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66