A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 65

1
Dal som sa hľadať tomu, čo sa na mňa nepýtal, dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali. Povedal som: "Tu som. Tu som," národu, ktorý moje meno nevzýval.
2
Vystieral som ruky každý deň k odbojnému ľudu, k ľuďom, čo kráčali po zlých cestách, čo nasledovali vlastné vrtochy.
3
K ľudu, čo ma popudzuje do tváre bez prestania, obetuje v záhradách, páli kadidlo na tehlách,
4
vysedáva v hrobkách, nocúva v tajných skrýšach, jedáva bravčové mäso a omáčku nečistých jedál.
5
Vravia: "Odíď, nedotýkaj sa ma, aby som ťa neposvätil." Tieto slová sú ako dym, čo ma dusí, ako oheň ustavične horiaci.
6
Veru, všetko to mám zapísané, nebudem mlčať, kým neodplatím, kým neodplatím v plnej miere
7
vaše hriechy a hriechy vašich otcov, všetky spolu, hovorí Jahve. Oni pálili kadidlo na vrchoch a urážali ma na kopcoch, nameriam im naplno za ich dávne skutky.
8
Takto hovorí Jahve: Keď nájdu v strapci šťavu, vravia: "Nezničte ho, lebo v ňom je požehnanie!" Tak urobím kvôli svojim sluhom, nezničím všetko.
9
Jakubovi dám deti a Júdovi dedičov mojich vrchov; zdedia ich moji vyvolení, moji sluhovia budú tam bývať.
10
Šaronská rovina bude pastvinou stád oviec a Áchorská dolina pastviskom rožného statku pre môj ľud, ktorý ma bude hľadať.
11
Vás všetkých, čo ste opustili Jahveho a zabúdate na moju svätú horu, čo prestierate stôl bohu šťastia a plníte pokály bohu osudu koreneným vínom,
12
vás vydám meču, všetci sa skloníte k poprave, lebo som volal a vy ste neodpovedali, hovoril som a vy ste nepočúvali, robili ste, čo bolo zlé v mojich očiach, volili ste to, čo bolo proti mojej vôli.
13
Preto takto hovorí váš Pán Jahve: Pozrite: moji sluhovia budú jesť a vy budete hladovať, pozrite: moji sluhovia budú piť a vy budete mať smäd, pozrite: moji sluhovia sa budú radovať a vy zostanete sklamaní,
14
pozrite: moji sluhovia budú plesať v šťastí svojho srdca a vy budete kričať v žalosti svojho srdca, budete kvíliť so zlomeným duchom.
15
Svoje meno zanecháte ako kliatbu medzi vyvolenými: "Tak nech ťa zabije Pán Jahve!" Ale svojim sluhom dám iné meno.
16
Tí, čo budú zvolávať požehnanie na seba na zemi, budú sa žehnať pravým Bohom a tí, čo budú prisahať na zemi, budú prisahať na pravého Boha. Na dávne utrpenie sa zabudne, v mojich očiach bude zabudnuté.
17
Lebo pozrite, ja stvorím nové nebo a novú zem. Na minulosť sa už nebude spomínať, ani na myseľ nepríde viac.
18
Tešte sa a plesajte večne nad tým, čo stvorím: lebo z Jeruzalema spravím samé plesanie a z jeho ľudu budem mať radosť.
19
Plesám nad Jeruzalemom, teším sa svojmu ľudu. nebude už počuť v ňom plač a krik.
20
Nebude tam dieťa, čo by sa dožilo iba niekoľko dní, ani starec, ktorý by sa nedožil plného veku, lebo najmladší zomrie ako storočný a kto nedosiahne sto rokov, bude považovaný za prekliateho.
21
Budú stavať domy a bývať v nich, budú sadiť vinice a jesť ich plody.
22
Nebudú už stavať, aby iný býval, nebudú už sadiť, aby iný jedol. Lebo vek môjho ľudu sa vyrovná veku stromov. Moji vyvolení budú dlho užívať, čo vytvorili ich ruky.
23
Nebudú sa ustávať nadarmo a nebudú rodiť deti pre náhlu smrť. Ale budú rod Jahvem požehnaný a s nimi aj ich potomstvo.
24
A tak, ešte ani nezavolajú, už im odpoviem, ešte budú iba hovoriť, už ich vyslyším.
25
Vlk a baránok budú sa spolu pásť, lev bude žrať slamu ako vôl a had bude žrať prach. Nebude sa páchať zlo ani pustošenie na celom mojom svätom vrchu, hovorí Jahve.
Izaiáš 65:1
Izaiáš 65:2
Izaiáš 65:3
Izaiáš 65:4
Izaiáš 65:5
Izaiáš 65:6
Izaiáš 65:7
Izaiáš 65:8
Izaiáš 65:9
Izaiáš 65:10
Izaiáš 65:11
Izaiáš 65:12
Izaiáš 65:13
Izaiáš 65:14
Izaiáš 65:15
Izaiáš 65:16
Izaiáš 65:17
Izaiáš 65:18
Izaiáš 65:19
Izaiáš 65:20
Izaiáš 65:21
Izaiáš 65:22
Izaiáš 65:23
Izaiáš 65:24
Izaiáš 65:25
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66