A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 63

1
Kto to prichádza z Edomskej krajiny, z mesta Bocry, v odeve sfarbenom na červeno, majestátny vo svojom plášti, kráčajúci plný sily? "To som ja, ktorý hovorím pravdu, ja, ktorý mám moc zachrániť."
2
Prečo tá červeň na tvojich šatách, prečo máš odev ako ten, čo šliape hrozno v lise?
3
"Sám som šliapal v lise, nikto nebol so mnou z môjho ľudu. Šliapal som ich s veľkým hnevom, pošliapal som ich rozhorčene; ich krv striekala na moje rúcho, poškvrnil som si celé šaty.
4
Lebo mám v srdci deň pomsty, prišiel rok, v ktorom mám vykúpiť svojich.
5
Obzerám sa, ale pomocníka niet, s úzkosťou vidím, že mi nik nepomáha! Mojím pomocníkom bolo len moje rameno, pomáhalo mi len moje rozhorčenie.
6
Nahnevane som šliapal národy, zdrvil som ich rozhorčene, na zem som vylial ich krv."
7
Vyrozprávam prejavy Jahveho lásky, všetky Jahveho činy, všetko, čo Jahve pre nás vykonal; jeho veľkú dobrotu k Izraelovmu domu, všetko, čo urobil pre nich vo svojej láske, vo svojom veľkom milosrdenstve.
8
Povedal: "Zaiste, je to môj ľud, deti, ktoré ma nesklamú" a stal sa ich záchrancom;
9
vo všetkých ich ťažkostiach nezachránil ich jeho posol či anjel, ale on sám. On sám ich vykúpil, lebo ich miloval, lebo mu ich bolo ľúto, zdvihol ich a niesol po všetky dávne dni.
10
Ale oni sa búrili a zarmucovali jeho svätého Ducha. Vtedy sa im stal nepriateľom a sám začal bojovať proti nim.
11
Nato si ľud spomenul na dávne dni a na toho, kto vytiahol svoj ľud: kde je ten, kto ich vyviedol od Nílu s pastierom svojho stáda? Kde je ten, kto vložil doň svojho svätého Ducha,
12
kto so svojou slávnou mocou kráčal po pravici Mojžišovej, kto rozdelil vody pred nimi, aby si urobil večné meno,
13
kto ich viedol hlbinami ako koňa púšťou, bez potknutia,
14
ako statok, čo zostupuje dolinou, Jahveho Duch ich viedol na odpočinok. Tak si viedol svoj ľud, aby si urobil večné meno.
15
Zhliadni z neba, pozri z tvojho svätého a slávneho príbytku! Kde je tvoja žiarlivá láska a tvoja moc? Či mi nechceš prejaviť svoj súcit a svoju lásku?
16
Veď ty si náš otec! Hoci nás Abrahám nepozná a Izrael nás neuznáva, Jahve, ty si náš otec, odpradávna máš meno "Náš Vykupiteľ".
17
Jahve, prečo nás necháš blúdiť ďaleko od tvojich ciest a dovolíš, aby nám srdcia stvrdli, že sa ťa prestávame báť? Vráť sa z lásky k svojim sluhom, z lásky ku kmeňom, svojmu dedičstvu!
18
Len nakrátko tvoj svätý ľud užíval svoje dedičstvo, naši nepriatelia pošliapali tvoju svätyňu.
19
Zostali sme ako ľud, nad ktorým si nevládol od vekov, čo nikdy nenosil tvoje meno. Kiež by si roztrhol nebesia a zostúpila — pred tvojou tvárou by sa vrchy triasli,
Izaiáš 63:1
Izaiáš 63:2
Izaiáš 63:3
Izaiáš 63:4
Izaiáš 63:5
Izaiáš 63:6
Izaiáš 63:7
Izaiáš 63:8
Izaiáš 63:9
Izaiáš 63:10
Izaiáš 63:11
Izaiáš 63:12
Izaiáš 63:13
Izaiáš 63:14
Izaiáš 63:15
Izaiáš 63:16
Izaiáš 63:17
Izaiáš 63:18
Izaiáš 63:19
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66