A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 62

1
Z lásky k Sionu nemôžem mlčať, z lásky k Jeruzalemu sa nemôžem uspokojiť, kým jeho právo nevzíde ako žiara a jeho spása nevzbĺkne ako pochodeň.
2
Potom národy uvidia víťazstvo tvojich práve a všetci králi uzrú tvoju slávu, vtedy dostaneš nové meno, ktoré ti určia Jahveho ústa.
3
Budeš vencom slávy v Jahveho rukách, kráľovskou korunou v ruke svojho Boha.
4
Ľudia ťa už nebudú volať "Opustené mesto" a tvoju krajinu "Spustošená", budú ťa volať "Miláčik" a tvoju krajinu "Nevesta", lebo Jahve si ťa zamiloval a tvoja krajina je jeho nevestou.
5
Lebo ako mládenec si berie pannu, tak teba si vezme ten, čo ťa znovu zbuduje; ako ženích má radosť zo svojej nevesty, tak tvoj Boh bude mať radosť z teba.
6
Postavil som strážcov na tvoje hradby, Jeruzalem, nezatíchnu ani vo dne, ani v noci. Vy, čo pripomínate Jahvemu jeho prisľúbenia,
7
neustávajte a nedajte mu pokoja, kým neobnoví Jeruzalem a neurobí ho chválou celej zeme!
8
Jahve prisahal svojou pravicou, svojím mocným ramenom: "Nikdy už nedám tvoje obilie za pokrm tvojim nepriateľom, cudzinci už nikdy nebudú piť tvoje víno, na ktorom si ťažko pracoval,
9
lež tí, čo žali obilie, budú ho jesť a budú chváliť Jahveho, tí, čo oberali hrozno, budú piť víno v nádvoriach mojej svätyne."
10
Vyjdite, vyjdite z brán, pripravujte cestu pre môj ľud! Budujte hradskú, dobre ju zbudujte, vyzbierajte z nej skaliská! Vztýčte zástavu pre národy!
11
Toto vyhlasuje Jahve až na kraj zeme: Povedzte Sionskej dcére: Pozri, tvoj spasiteľ prichádza. Svoju odmenu nesie si so sebou, pred ním kráčajú tí, ktorých vyslobodil.
12
Budú ich volať "Svätý ľud", "Jahvem vykúpení". A teba budú nazývať: "Vyhľadávaná", "Mesto neopustené".
Izaiáš 62:1
Izaiáš 62:2
Izaiáš 62:3
Izaiáš 62:4
Izaiáš 62:5
Izaiáš 62:6
Izaiáš 62:7
Izaiáš 62:8
Izaiáš 62:9
Izaiáš 62:10
Izaiáš 62:11
Izaiáš 62:12
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66