A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 61

1
Duch Pána Jahveho spočíva na mne, lebo Jahve ma pomazal; poslal ma doniesť dobrú zvesť úbohým, obviazať ranené srdcia, oznámiť slobodu zajatcom a uväzneným vyslobodenie;
2
vyhlásiť rok Jahveho milosti a deň pomsty nášho Boha, aby som potešil všetkých smútiacich,
3
(aby som rozveselil plačúcich na Sione), aby som im vložil veniec namiesto popola, olej radosti namiesto sĺz žalosti, sviatočný plášť namiesto ubitého ducha. Dajú im meno: Duby spravodlivosti, zasadené Jahvem na jeho slávu.
4
Oni znovu postavia dávne rozvaliny, obnovia dávne zrúcaniny, znovu vybudujú spustošené mestá, opustené rumy po dávnych pokoleniach.
5
Cudzinci vám budú slúžiť ako pastieri stád, prisťahovalci vám budú roľníkmi a vinohradníkmi.
6
Vy sa však budete menovať Jahveho kňazmi, budú vás volať sluhami nášho Boha, budete požívať bohatstvo národov a zdedíte ich slávu.
7
Keďže dvojnásobná miera hanby a k tomu výsmech a urážky pripadli za podiel môjmu ľudu, preto dostane vo vlastnej krajine dvojnásobnú mieru bohatstva a k tomu nehynúcu radosť.
8
Lebo ja, Jahve, milujem spravodlivosť a nenávidím krádeže a krivdy, dám im prisľúbenú odmenu a uzavriem s nimi večnú zmluvu.
9
Ich potomstvo bude slávne medzi národmi a ich deti v celom ľudstve. Všetci, čo ich uvidia, poznajú, že toto je Jahvem požehnané semeno.
10
Jahve ma naplňuje veľkou radosťou, moja duša jasá v mojom Bohu, lebo ma pristrojil do rúcha spásy a priodial ma plášťom šťastia ako ženícha, ktorý si nasadzuje svadobnú čelenku, ako mladuchu, okrášlenú šperkami.
11
Lebo ako zo zeme vyklíči zeleň a ako záhrada zarodí, tak Pán Jahve rozvinie spravodlivosť a oslavu pred všetkými národmi.
Izaiáš 61:1
Izaiáš 61:2
Izaiáš 61:3
Izaiáš 61:4
Izaiáš 61:5
Izaiáš 61:6
Izaiáš 61:7
Izaiáš 61:8
Izaiáš 61:9
Izaiáš 61:10
Izaiáš 61:11
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66