A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 60

1
Vstaň, Jeruzalem! Zažiar! Veď ti vychádza svetlo a Jahveho sláva sa skvie nad tebou!
2
Pozri, zakiaľ tma pokrýva zem a temná noc národy, nad tebou vychádza Jahve, jeho sláva žiari nad tebou.
3
Národy kráčajú k tvojmu svetlu a králi k tvojej vychádzajúcej žiare.
4
Rozhliadni sa dookola a všimni si: pozri, ako sa schádzajú, ako sa všetci k tebe zbiehajú! Tvoji synovia prichádzajú zďaleka, tvoje dcéry nesú ti v náručí.
5
Keď to uvidíš, zažiariš radosťou, vtedy ti srdce zaplesá hrdosťou: lebo k tebe budú prúdiť bohatstvá morí, k tebe prichádzať poklady národov.
6
Záplava tiav pokryje kraj, mladé ťavy z Madiánu a Efy, všetci prídu zo Sáby, prinesú zlato a tymián ohlasujúc Jahveho chválu.
7
Všetky stáda Kedaru zhromaždia sa k tebe, baránky z Nebajot budú ti k službám ako príjemné obety na môj oltár, tak oslávim svoj slávny dom.
8
Čo je to, čo to letí ako oblaky, sťa holuby k svojim holubníkom?
9
Vo mňa dúfajú ostrovy, taršišské lode na samom predu, aby ti priniesli synov zďaleka a s nimi svoje striebro a zlato kvôli menu Jahveho, tvojho Boha, kvôli Svätému Izraelovmu, ktorý ťa oslávil.
10
Cudzinci postavia tvoje múry, ich králi budú ti slúžiť, lebo hoci som ťa trestal vo svojom hneve, vo svojej láske som mal ľútosť nad tebou.
11
Tvoje brány budú ustavične otvorené, nebudú sa zatvárať vo dne, v noci, aby ti mohli prinášať bohatstvo národov a dnu vovádzať ich kráľov.
12
Lebo národ i kráľovstvo, ktoré ti nebudú chcieť slúžiť, zahynú, tie národy budú vyhubené.
13
Nádherné cédre Libanonu prídu k tebe, cyprus, platan a jedľa, všetko spolu, aby okrášlili miesto mojej svätyne, aby poctili miesto, kde prebývam.
14
Synovia tvojich utláčateľov k tebe sa pokorne priblížia, pred tvojimi nohami padnú na zem všetci, čo tebou pohŕdali. Budú ťa volať: "Jahveho mesto", "Sion Svätého Izraelovho".
15
Nebudeš už ako žena opustená a nenávidená, ku ktorej nik neprichádza, spravím ťa predmetom večnej slávy, prameňom radosti od veku do veku.
16
Budeš mať mlieko národov, budeš sať prsia kráľovské. Z toho uvidíš, že som ťa zachránil ja, Jahve, že tvojím vykupiteľom je Mocný Jakubov.
17
Namiesto bronzu prinesiem ti zlato, namiesto železa prinesiem ti striebro, bronz namiesto dreva a miesto kameňov železo. Za správcu ti ustanovím Pokoj a Spravodlivosť za tvojho vládcu.
18
V tvojej krajine už nebude počuť hlas násilia ani ničenia a búrania v tvojich hraniciach. Svoje hradby nazveš Spásou a svoje brány Slávou.
19
Slnko ti už nebude svetlom vo dne, ani mesačná žiara ti nebude svietiť: Jahve ti bude večným svetlom, tvojou žiarou bude tvoj Boh.
20
Tvoje slnko nikdy nezapadne a tvoj mesiac nikdy nezmizne, lebo Jahve ti bude večným svetlom, skončia sa dni tvojho smútku.
21
Tvoj ľud, to budú samí spravodliví a vládnuť budú zemou naveky: štepy sadu, dielo jeho rúk na jeho oslavu.
22
Ten najmenší sa stane tisícom, nepatrný národ veľkým. Ja, Jahve, v určenom čase to rýchlo vykonám.
Izaiáš 60:1
Izaiáš 60:2
Izaiáš 60:3
Izaiáš 60:4
Izaiáš 60:5
Izaiáš 60:6
Izaiáš 60:7
Izaiáš 60:8
Izaiáš 60:9
Izaiáš 60:10
Izaiáš 60:11
Izaiáš 60:12
Izaiáš 60:13
Izaiáš 60:14
Izaiáš 60:15
Izaiáš 60:16
Izaiáš 60:17
Izaiáš 60:18
Izaiáš 60:19
Izaiáš 60:20
Izaiáš 60:21
Izaiáš 60:22
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66