A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 6

1
V roku smrti kráľa Oziáša videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne a vlečka jeho rúcha napĺňala Chrám.
2
Okolo neho sa vznášali serafíni. Každý mal po šesť krídel, dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali.
3
A vzájomne si prevolávali tieto slová: "Svätý, svätý, svätý je Jahve Cebaot, celá zem je plná jeho slávy."
4
A od zvuku toho hlasu triasli sa veraje brán a Chrám sa naplnil dymom.
5
Vtedy som skríkol: "Beda mi! Stratený som! Veď ja som človek nečistých perí a bývam medzi ľuďmi nečistých perí a moje oči videli Kráľa, Jahveho Cebaot."
6
Vtedy priletel ku mne jeden zo serafínov so žeravým uhlíkom, ktorý vzal kliešťami z oltára,
7
ním sa mi dotkol úst a povedal: "Pozri, toto sa dotklo tvojich perí, spadla z teba tvoja vina, tvoj hriech je odpustený."
8
Vtedy som počul hlas Pána, ktorý vravel: "Koho mám poslať? Kto bude naším poslom?" Povedal som: "Tu som ja, pošli mňa."
9
Povedal mi: "Choď a povedz tomuto ľudu: Môžete počúvať a počúvať, ale rozumieť nebudete. Môžete sa dívať a dívať, ale nebudete vidieť.
10
Rozum tohto ľudu je otupený, uši majú hluché a oči zaslepené, takže očami nemôžu vidieť ani ušami počuť, ani chápať rozumom, aby sa mohli obrátiť a boli uzdravení."
11
Vtedy som sa spýtal: "Dokedy, Pane?" A on povedal: "Kým mestá nespustnú a nebudú bez obyvateľov a domy bez ľudí,
12
kým zem nebude spustošená a pustá. Kým Jahve nevyženie ľudí ďaleko a v celej krajine nezavládne prázdnota.
13
A ak v nej zostane desatina ľudí, aj tá bude znovu zničená ako terebinta, ako dub, z ktorého pri stínaní zostal iba peň. Z toho pňa vypučí sväté semeno."
Izaiáš 6:1
Izaiáš 6:2
Izaiáš 6:3
Izaiáš 6:4
Izaiáš 6:5
Izaiáš 6:6
Izaiáš 6:7
Izaiáš 6:8
Izaiáš 6:9
Izaiáš 6:10
Izaiáš 6:11
Izaiáš 6:12
Izaiáš 6:13
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66