A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 59

1
Nie, Jahveho ruka nie je prikrátka, že by nemohol zachrániť, ani nie je hluchý, že by nemohol počuť,
2
ale vaše hriechy otvorili priepasť medzi vami a vaším Bohom. Vaše viny spôsobili, že si zakrýva tvár pred vami a nechce vás počuť.
3
Lebo ruky máte poškvrnené krvou a svoje prsty zločinmi; vaše pery hovoria lož a váš jazyk rozpráva podlosť.
4
Nikto nezačína súdny spor spravodlivo, nikto ho neprejednáva svedomito; spoliehajú sa na prázdne slová, hovoria nepravdy, počnú zlobu a porodia zločin.
5
Liahnu vreteničie vajcia, pradú vlákna pavučiny. Kto z ich vajec je, zomrie, a z rozpučených vylezú zmije.
6
Z ich vlákien nebudú šaty, neoblečú si to, čo vytvorili; ich skutky sú skutky zločinné, ich ruky sú poškvrnené násilím.
7
Ponáhľajú sa páchať zlo, náhlia sa vylievať nevinnú krv. Ich myšlienky sú myšlienky zločinné, ničenie a zrúcaniny na ich cestách.
8
Nepoznajú cestu k pokoju, niet spravodlivosti v ich počínaní, narobili si krivolaké chodníčky a kto po nich kráča, pokoj nemá.
9
Preto je právo ďaleko od nás a spravodlivosť nás nedostihne, očakávali sme svetlo, ale tu je samá tma, žiaru zory, ale kráčame vo tmách.
10
Ako slepí ohmatávame múr, tápeme ako ľudia bez očí, potkýname sa na poludnie ako za súmraku, ako mŕtvi v pustom podsvetí.
11
Všetci mumleme ako medvede, ako holubice vzdycháme neprestajne. Očakávame spravodlivosť, a niet jej, vyslobodenie, a to je ďaleko od nás.
12
Veru, napáchali sme premnohé zločiny proti tebe, naše hriechy svedčia proti nám. Áno, svoje zločiny máme stále na mysli, uznávame svoje viny:
13
proti Jahvemu sme sa vzbúrili, zapreli sme ho, prestali sme nasledovať svojho Boha, vo svojej mysli sme počali a uvážili lož a šírili sme ju urážlivými a odbojnými slovami.
14
Tak zatláčajú právo do pozadia a spravodlivosť musí stáť obďaleč, lebo pravda kríva na námestí a statočnosť ta nesmie vstúpiť.
15
Tak je pravda opustená a tí, čo sa vyhýbajú zlu, sú pokladaní za bláznova. Jahve to videl a nepáčilo sa mu, že niet spravodlivosti.
16
Videl, že nikto nepomáha, čudoval sa, že nik nezakročí. Vtedy jeho rameno prinieslo víťazstvo, pomohla mu jeho spravodlivosť.
17
Odial sa spravodlivosťou ako pancierom, na hlavu si dal prilbu spásy, odel si šat pomsty, zahalil sa plášťom horliaceho hnevu.
18
Odplatí im podľa skutkov, hnevom svojim protivníkom, trestom svojim nepriateľom. Aj ostrovom dá ich odplatu.
19
Od západu budú mať v úctivosti Jahveho meno a Jahveho slávu od východu slnka, lebo príde ako dravá rieka, nad ktorou sa vznáša Jahveho dych,
20
príde ako vykupiteľ Siona pre všetkých z Jakuba, ktorí sa odvrátia od svojich zločinov. Jahveho výrok.
21
A toto je moja zmluva s nimi, hovorí Jahve: Môj duch, ktorý spočíva na tebe a moje slová, ktoré som vložil do tvojich úst, nikdy sa nevzdialia z tvojich úst ani z úst tvojho potomstva, ani z úst detí tvojich potomkov, hovorí Jahve, odteraz až naveky.
Izaiáš 59:1
Izaiáš 59:2
Izaiáš 59:3
Izaiáš 59:4
Izaiáš 59:5
Izaiáš 59:6
Izaiáš 59:7
Izaiáš 59:8
Izaiáš 59:9
Izaiáš 59:10
Izaiáš 59:11
Izaiáš 59:12
Izaiáš 59:13
Izaiáš 59:14
Izaiáš 59:15
Izaiáš 59:16
Izaiáš 59:17
Izaiáš 59:18
Izaiáš 59:19
Izaiáš 59:20
Izaiáš 59:21
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66