A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 58

1
Krič z plného hrdla, neprestávaj, zahlahoľ ako na rohu, oznám môjmu ľudu jeho zločiny, Jakubovmu domu jeho hriechy!
2
Oni sa ma síce deň po dni vypytujú a vravia, že chcú poznať moje cesty, žiadajú odo mňa spravodlivé zákony a vravia, že túžia byť Bohu blízki, ako ľud, čo koná spravodlivo a neopustil zákony svojho Boha:
3
"Načo sa postíme, keď ty to nevidíš? Načo sa umŕtvujeme, keď o tom nevieš?" Ale vy v deň pôstu vybavujete svoje záležitosti a utláčate všetkých svojich robotníkov,
4
vaše postenie vedie iba ku škriepkam a hádkam a k zločinným úderom päsťou. Nepostite sa tak ako dnes, ak chcete, aby váš hlas bol vyslyšaný na výsosti!
5
Či sa mi takýto pôst páči, deň, keď sa človek umŕtvuje: zohýnať si hlavu k zemi ako rákosie, ustieľať si na vrecovinu a na popol? Či toto nazývaš pôstom, dňom milým Jahvemu?
6
Či skôr toto nie je pôst, ktorý je mi po vôli: stŕhať nespravodlivé reťaze, rozviazať putá na jarme, prepustiť na slobodu utláčaných a rozlámať každé jarmo?
7
Či nie to, že sa podelíš o jedlo s hladujúcim, že si privedieš do domu chudobných bez prístrešia, že odeješ nahého, ktorého uzrieš, že sa neskryješ pred svojím blížnym?
8
Vtedy tvoje svetlo zažiari ako zora, rany sa ti rýchlo zacelia, tvoja spravodlivosť bude kráčať pred tebou a Jahveho sláva pôjde za tebou.
9
Ak potom zavoláš, Jahve ti odpovie, ak budeš k nemu kričať, povie: Tu som. Keď odstrániš spomedzi seba útlak, hrozivé gestá a podvodné reči,
10
ak hladnému prejavíš svoj súcit a nasýtiš dušu utrápenú, vtedy tvoje svetlo vyjde vo tmách, tvoja tma zažiari ako poludnie.
11
Jahve ťa bude ustavične viesť, bude ťa sýtiť v suchom kraji, dá silu tvojim údom a budeš ako dobre polievaná záhrada, ako prameň nikdy nevysychajúcich vôd.
12
Tvoj ľud znovu postaví dávne rozvaliny, znovu budeš stavať na základoch zašlých pokolení; budú ťa volať opravárom trhlín v múroch, obnoviteľom ciest k obydliam.
13
Ak prestaneš šliapať po sobote a v môj svätý deň vybavovať svoje záležitosti, ak sobotu budeš volať Jahveho dňom, úctyhodným a svätým dňom Božím, ak si ju uctíš, že nebudeš cestovať, vybavovať svoje záležitosti a robiť jednačky,
14
vtedy nájdeš svoju radosť v Jahvem, ja ťa víťazne povediem výšinami zeme a dám ti požívať dedičstvo tvojho otca Jakuba. Lebo prehovorili Jahveho ústa.
Izaiáš 58:1
Izaiáš 58:2
Izaiáš 58:3
Izaiáš 58:4
Izaiáš 58:5
Izaiáš 58:6
Izaiáš 58:7
Izaiáš 58:8
Izaiáš 58:9
Izaiáš 58:10
Izaiáš 58:11
Izaiáš 58:12
Izaiáš 58:13
Izaiáš 58:14
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66